WUMed | Setna rocznica urodzin Papieża Polaka
18 maja 2020
Aktualności
Sto lat temu 18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła – wybrany 16 października 1978 r. Papieżem. Jan Paweł II zajął szczególne miejsce w najnowszej historii Polski. Pokolenie rodziców i dziadków naszych studentów mogło mieć osobisty kontakt z tym niezwykłym człowiekiem podczas Jego licznych pielgrzymek do Ojczyzny. Jan Paweł II jest postacią historyczną, jednym z najbardziej znanych Polaków na świecie. Swoim nauczaniem, postawą życiową stał się autorytem dla milionów osób zarówno wierzących jak i niewierzących.

 W związku ze wspomnianą rocznicą urodzin Sejm i Senat RP podjęły Uchwały ustanawiające rok 2020 „Rokiem Świętego Jana Pawła II”. Dlatego też przypominamy wybrane fakty z Jego życia i dorobku, uznając, że mogą stać się one inspiracją do indywidualnych przemyśleń zarówno nauczycieli akademickich jak i studentów.

Karol Wojtyła przed otrzymaniem święceń kapłańskich był aktorem, studentem filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w czasie okupacji pracował fizycznie w kamieniołomach.

Wspomniane Uchwały Sejmu i Senatu RP zwracają uwagę na szczególne miejsce Jana Pawła II w historii Polski i Europy. Jego pielgrzymki do swojej Ojczyzny doprowadziły do powstania „Solidarności”, a następnie miały wpływ na przełom 1989 r. kiedy to Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej uzyskały niepodległość.
Papież Polak był także – jak określa to Uchwała Sejmu RP „człowiekiem pokoju i nadziei … z niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim … Nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw … od szacunku dla człowieka … zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy”.

Karol Wojtyła był teologiem i filozofem, przez wiele lat wykładowcą i kierownikiem Katedry Etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Poświęcał wiele czasu pracy naukowej, a sprawy związane z działalnością uczelni wyższych, kształtowaniem postaw i charakterów młodzieży studenckiej były mu zawsze bliskie. Podczas swych licznych pielgrzymek do Polski jak i prawie 130 innych krajów zawsze znajdywał czas na spotkanie z przedstawicielami nauki i młodzieżą studencką z którą miał dobry kontakt.

Oto fragmenty kilku wypowiedzi Papieża Polaka wygłoszonych podczas spotkań ze środowiskiem naukowym i młodzieżą:

Uczelnia to wspólnota w której spotykają się profesorowie i studenci, przedstawiciele różnych pokoleń, zespoleni wspólnym celem i wspólnym zadaniem. Jest to zadanie pierwszorzędnej wagi w życiu człowieka, a także w życiu społeczeństwa – narodu i państwa” (Lublin 9 czerwca 1987 r.).

Wiek was jest porą życia najbardziej korzystną dla zasiewów i przygotowania gruntu pod przyszłe zbiory. Im żywsze zaangażowanie, z jakim podejmiecie wasze obowiązki, tym lepiej i skuteczniej będziecie spełniać wasze posłannictwo w przyszłości. Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty, sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” (Łowicz, 14 czerwca 1999 r.).

Każdy z nas, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować” (Westerplatte, 12 czerwca 1987 r.).

13 maja 1981 r. papież został ciężko ranny w wyniku zamachu, którego dokonał turecki terrorysta. Zmarł w dniu 2 kwietnia 2005 r. Podczas uroczystości pogrzebowych żegnały go miliony osób, w tym kilkaset tysięcy Polaków i 200 delegacji państwowych. Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r., a 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany.


Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED