WUMed | Setna rocznica urodzin Papieża Polaka
18 maja 2020
Aktualności
Sto lat temu 18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła – wybrany 16 października 1978 r. Papieżem. Jan Paweł II zajął szczególne miejsce w najnowszej historii Polski. Pokolenie rodziców i dziadków naszych studentów mogło mieć osobisty kontakt z tym niezwykłym człowiekiem podczas Jego licznych pielgrzymek do Ojczyzny. Jan Paweł II jest postacią historyczną, jednym z najbardziej znanych Polaków na świecie. Swoim nauczaniem, postawą życiową stał się autorytem dla milionów osób zarówno wierzących jak i niewierzących.

 W związku ze wspomnianą rocznicą urodzin Sejm i Senat RP podjęły Uchwały ustanawiające rok 2020 „Rokiem Świętego Jana Pawła II”. Dlatego też przypominamy wybrane fakty z Jego życia i dorobku, uznając, że mogą stać się one inspiracją do indywidualnych przemyśleń zarówno nauczycieli akademickich jak i studentów.

Karol Wojtyła przed otrzymaniem święceń kapłańskich był aktorem, studentem filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w czasie okupacji pracował fizycznie w kamieniołomach.

Wspomniane Uchwały Sejmu i Senatu RP zwracają uwagę na szczególne miejsce Jana Pawła II w historii Polski i Europy. Jego pielgrzymki do swojej Ojczyzny doprowadziły do powstania „Solidarności”, a następnie miały wpływ na przełom 1989 r. kiedy to Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej uzyskały niepodległość.
Papież Polak był także – jak określa to Uchwała Sejmu RP „człowiekiem pokoju i nadziei … z niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim … Nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw … od szacunku dla człowieka … zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy”.

Karol Wojtyła był teologiem i filozofem, przez wiele lat wykładowcą i kierownikiem Katedry Etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Poświęcał wiele czasu pracy naukowej, a sprawy związane z działalnością uczelni wyższych, kształtowaniem postaw i charakterów młodzieży studenckiej były mu zawsze bliskie. Podczas swych licznych pielgrzymek do Polski jak i prawie 130 innych krajów zawsze znajdywał czas na spotkanie z przedstawicielami nauki i młodzieżą studencką z którą miał dobry kontakt.

Oto fragmenty kilku wypowiedzi Papieża Polaka wygłoszonych podczas spotkań ze środowiskiem naukowym i młodzieżą:

Uczelnia to wspólnota w której spotykają się profesorowie i studenci, przedstawiciele różnych pokoleń, zespoleni wspólnym celem i wspólnym zadaniem. Jest to zadanie pierwszorzędnej wagi w życiu człowieka, a także w życiu społeczeństwa – narodu i państwa” (Lublin 9 czerwca 1987 r.).

Wiek was jest porą życia najbardziej korzystną dla zasiewów i przygotowania gruntu pod przyszłe zbiory. Im żywsze zaangażowanie, z jakim podejmiecie wasze obowiązki, tym lepiej i skuteczniej będziecie spełniać wasze posłannictwo w przyszłości. Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty, sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” (Łowicz, 14 czerwca 1999 r.).

Każdy z nas, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować” (Westerplatte, 12 czerwca 1987 r.).

13 maja 1981 r. papież został ciężko ranny w wyniku zamachu, którego dokonał turecki terrorysta. Zmarł w dniu 2 kwietnia 2005 r. Podczas uroczystości pogrzebowych żegnały go miliony osób, w tym kilkaset tysięcy Polaków i 200 delegacji państwowych. Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r., a 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany.instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED