Rekrutacja ON-LINE

WUMed | REKRUTACJA ON-LINE Witamy w systemie Rekrutacji ON-LINE Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka. Informujemy, że przed wysłaniem formularza nie gromodzimy o Tobie żadnych danych osobowych.

Aby dołączyć do grona studentów naszej Uczelni musisz wykonać kilka prostych kroków:

 1. Wybór kierunku, rodzaju i formy studiów
 2. Potwierdzenie zapoznania się z warunkami przyjęć na wybrane studia
 3. Upoważnienie nas do administrowania Twoimi danymi osobowymi przesyłanymi w zgłoszeniu
 4. Przygotowanie niezbędnych dokumentów
 5. 6. Wypełnienie i wysłanie formularza
KIERUNEK, RODZAJ, FORMA STUDIÓW
Zacznij od kierunku studiów. Aby przejść do następnego kroku musisz wybrać opcję w każdej kolumnie, nawet jeżeli istnieje tylko jedna pozycja.

Wybierz kierunek studiów

Wybierz rodzaj studiów

Wybierz formę studiów

WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA.
Zapoznaj się i zaakceptuj WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka na wybranym przez siebie kierunku, rodzaju i fomie studiów.
TWOJE DANE OSOBOWE
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Warszawską Uczelnię Medyczną im. Tadeusza Koźluka. Aby przejść do kolejnego etapu zaakceptuj warunki przetwarzania danych.

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), niniejszym upoważniam do przetwarzania moich danych osobowych Warszawską Uczelnię Medyczną im. Tadeusza Koźluka, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych, w zakresie realizacji procesu rekrutacji i kształcenia na studiach wyższych w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.

Upoważniam Warszawską Uczelnię Medyczną im. Tadeusza Koźluka do przetwarzania moich danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

 1. bazy danych osobowych kandydatów na studia wyższe w uczelni,
 2. bazy danych osobowych studentów Uczelni.

Upoważnienie w szczególności obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie:

 1. przetwarzania danych osobowych zawartych w ankiecie rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
 2. przeprowadzenia procedury kwalifikacji,
 3. wykonywania wszelkich czynności związanych z planowaniem i realizacją kształcenia na uczelni,
 4. przesyłania informacji o aktualnej ofercie kształcenia,
 5. przetwarzania danych osobowych przez podmioty współpracujące i działające w zakresie organizacji kształcenia z Warszawską Uczelnię Medyczną im. Tadeusza Koźluka.

Akceptuję warunki przetwarzania moich danych osobowych w zakresie realizacji procesu rekrutacji i kształcenia na studiach wyższych w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.

PRZYGOTUJ DOKUMENTY
Uważnie przeczytaj, w jaki sposób i jakie dokumenty musisz przygotować, aby kontynuować rejestrację.
 • Pobierz i wypełnij . Wypełnić ankietę możesz w programie Adobe Acrobat Reader lub innym programie umożliwiającym wypełnienie i zapis formularza 'pdf'. Nie podpisuj ankiety! Wypełnioną ankietę zapisz na swoim urządzeniu!
 • Zeskanuj oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • Przygotuj plik ze swoim zdjęciem. Wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi, nie więcej niż 0,5MB. Dwie tradycyjne fotografie dostarczysz podczas podpisywania Umowy.
 • Przygotuj elektroniczną kopię potwierdzenia przelewu opłaty kwalifikacyjnej. Wysokość opłaty kwalifikacyjnej 106 zł - zawiera koszt wystawienia indeksu oraz legitymacji studenckiej.

  Konto bankowe:
  Bank PeKaO S.A.
  57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

 • Umowę podpiszesz na terenie Uczelni po przesłaniu ww. dokumentów i uzgodnieniu terminu.
 • UWAGA! Przygotowane pliki spakuj dowolnym programem pakującym np.: 7-Zip.
 • Pobierz i wypełnij . Wypełnić ankietę możesz w programie Adobe Acrobat Reader lub innym programie umożliwiającym wypełnienie i zapis formularza 'pdf'. Nie podpisuj ankiety! Wypełnioną ankietę zapisz na swoim urządzeniu!
 • Zeskanuj oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • Zeskanuj oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku dietetyka lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich na kierunku dietetyka lub na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka lub na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności.
 • Zeskanuj oryginał suplementu dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku dietetyka lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich na kierunku dietetyka lub na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka lub na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności.
 • Przygotuj plik ze swoim zdjęciem. Wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi, nie więcej niż 0,5MB. Dwie tradycyjne fotografie dostarczysz podczas podpisywania Umowy.
 • Przygotuj elektroniczną kopię potwierdzenia przelewu opłaty kwalifikacyjnej. Wysokość opłaty kwalifikacyjnej 106 zł - zawiera koszt wystawienia indeksu oraz legitymacji studenckiej. Kwota opłaty kwalifikacyjnej zostanie zwrócona jeżeli nie uzyskasz pozytywnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość podjęcia studiów.

  Konto bankowe:
  Bank PeKaO S.A.
  57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

 • Skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymasz na adres e-mail podany w , po wysłaniu przez Ciebie ww. dokumentów, a orzeczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość podjęcia studiów dostarczysz podczas podpisywania Umowy. Ze względu na obecną sytuację możesz również uzyskać stosowne zaświadczenie od swojego lekarza POZ.
 • Umowę podpiszesz na terenie Uczelni po przesłaniu ww. dokumentów i uzgodnieniu terminu.
 • UWAGA! Przygotowane pliki spakuj dowolnym programem pakującym np.: 7-Zip.
 • Pobierz i wypełnij . Wypełnić ankietę możesz w programie Adobe Acrobat Reader lub innym programie umożliwiającym wypełnienie i zapis formularza 'pdf'. Nie podpisuj ankiety! Wypełnioną ankietę zapisz na swoim urządzeniu!
 • Zeskanuj oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • Przygotuj plik ze swoim zdjęciem. Wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi, nie więcej niż 0,5MB. Dwie tradycyjne fotografie dostarczysz podczas podpisywania Umowy.
 • Przygotuj elektroniczną kopię potwierdzenia przelewu opłaty kwalifikacyjnej. Wysokość opłaty kwalifikacyjnej 106 zł - zawiera koszt wystawienia indeksu oraz legitymacji studenckiej. Kwota opłaty kwalifikacyjnej zostanie zwrócona jeżeli nie uzyskasz pozytywnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość podjęcia studiów.

  Konto bankowe:
  Bank PeKaO S.A.
  57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

 • Skierowanie do lekarza medycyny pracy prześlemy na adres e-mail podany w , po wysłaniu przez Ciebie ww. dokumentów, a orzeczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość podjęcia studiów dostarczysz podczas podpisywania Umowy. Ze względu na obecną sytuację możesz również uzyskać stosowne zaświadczenie od swojego lekarza POZ.
 • Umowę podpiszesz na terenie Uczelni po przesłaniu ww. dokumentów i uzgodnieniu terminu.
 • UWAGA! Przygotowane pliki spakuj dowolnym programem pakującym np.: 7-Zip.
 • Pobierz i wypełnij . Wypełnić ankietę możesz w programie Adobe Acrobat Reader lub innym programie umożliwiającym wypełnienie i zapis formularza 'pdf'. Nie podpisuj ankiety! Wypełnioną ankietę zapisz na swoim urządzeniu!
 • Zeskanuj oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • Zeskanuj oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia.
 • Zeskanuj oryginał suplementu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia.
 • Przygotuj plik ze swoim zdjęciem. Wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi, nie więcej niż 0,5MB. Dwie tradycyjne fotografie dostarczysz podczas podpisywania Umowy.
 • Przygotuj elektroniczną kopię potwierdzenia przelewu opłaty kwalifikacyjnej. Wysokość opłaty kwalifikacyjnej 106 zł - zawiera koszt wystawienia indeksu oraz legitymacji studenckiej. Kwota opłaty kwalifikacyjnej zostanie zwrócona jeżeli nie uzyskasz pozytywnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość podjęcia studiów.

  Konto bankowe:
  Bank PeKaO S.A.
  57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

 • Skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymasz na na adres e-mail podany w , po wysłaniu przez Ciebie ww. dokumentów, a orzeczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość podjęcia studiów dostarczysz podczas podpisywania Umowy. Ze względu na obecną sytuację możesz również uzyskać stosowne zaświadczenie od swojego lekarza POZ.
 • Umowę podpiszesz na terenie Uczelni po przesłaniu ww. dokumentów i uzgodnieniu terminu.
 • UWAGA! Przygotowane pliki spakuj dowolnym programem pakującym np.: 7-Zip.
 • Pobierz i wypełnij . Wypełnić ankietę możesz w programie Adobe Acrobat Reader lub innym programie umożliwiającym wypełnienie i zapis formularza 'pdf'. Nie podpisuj ankiety! Wypełnioną ankietę zapisz na swoim urządzeniu!
 • Zeskanuj oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • Zeskanuj oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • Zeskanuj oryginał suplementu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • Przygotuj plik ze swoim zdjęciem. Wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi, nie więcej niż 0,5MB. Dwie tradycyjne fotografie dostarczysz podczas podpisywania Umowy.
 • Przygotuj elektroniczną kopię potwierdzenia przelewu opłaty kwalifikacyjnej. Wysokość opłaty kwalifikacyjnej 106 zł - zawiera koszt wystawienia indeksu oraz legitymacji studenckiej. Kwota opłaty kwalifikacyjnej zostanie zwrócona jeżeli nie uzyskasz pozytywnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość podjęcia studiów.

  Konto bankowe:
  Bank PeKaO S.A.
  57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

 • Skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymasz na na adres e-mail podany w , po wysłaniu przez Ciebie ww. dokumentów, a orzeczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość podjęcia studiów dostarczysz podczas podpisywania Umowy. Ze względu na obecną sytuację możesz również uzyskać stosowne zaświadczenie od swojego lekarza POZ.
 • Umowę podpiszesz na terenie Uczelni po przesłaniu ww. dokumentów i uzgodnieniu terminu.
 • UWAGA! Przygotowane pliki spakuj dowolnym programem pakującym np.: 7-Zip.

Czy potwierdasz przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów?

WYPEŁNIJ FORMULARZ I DOŁĄCZ DOKUMENTY
Wypełnij uważnie formularz. Zwróć szczególną uwagę na poprawność wpisywanego adresu e-mai. Dołącz spakowane w jednym pliku dokumenty wg. wskazówek zawartych w KROKU 4.

Załącz swoje pliki

Sprawdź poprawność danych w formularzu i wyślij zgłoszenie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia szczegółowych warunków podpisania umowy.

instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski Sp. z o. o.
ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED