​Dziekanat

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wszystkich opłat związanych z kształceniem studentów w naszej uczelni na podany niżej numer konta:

Bank PEKAO S.A.
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327
 

Budynek A, parter, pok. A-1

T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 72
E: beatapalewska@wumed.edu.pl
E: ibogacka@wumed.edu.pl

Dziekanat czynny:

  • poniedziałki - czwartki: 9:00 - 16:00
  • soboty 9:00 - 16:00
Zapraszamy do Dziekanatu po wcześniejszym uzgodnieniu (telefon / e-mail) terminu spotakania.

Referat Spraw Studenckich

Budynek A, I piętro, pok. ABL-12

T: 22 559 22 35
E: dozimek@wumed.edu.pl

Godziny pracy Referatu Spraw Studenckich:

  • poniedziałki - czwartki: 9:00 - 15:00
  • przerwa urlopowa: 17 - 28 sierpnia
Zapraszamy do Referatu Spraw Studenckich po wcześniejszym uzgodnieniu (telefon / e-mail) terminu spotakania.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED