Kalendarium roku 2020/21

Wybierz kierunek studiów:

 

 

Kalendarz roku akademickiego 2020/2021
dla kierunków ADMINISTRACJA, DIETETYKA, FIZJOTERAPIA, INFORMATYKA, KOSMETOLOGIA, PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA
Rok akademicki 2020/2021  trwa od 26.09.2020 do 30.09.2021 r.
26.09.2020 r. uroczysta  inauguracja roku akademickiego 2020/2021
10.07.2021 r. uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów studentom kończącym studia niestacjonarne
23.12.2020 ÷ 07.01.2021 r. ferie zimowe
31.03.2020 ÷ 06.04.2021 r. ferie wiosenne

Opracowanie i obrona prac dyplomowych

do 20.05.2021 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych
do 31.05.2021 r.  dokonanie oceny prac przez promotorów i przekazanie ich recenzentom
do 16.06.2021 r. złożenie w dziekanacie prac dyplomowych z recenzjami
28 ÷ 30.06.2021 r.
01.07.2021 r.
03 ÷ 04.07.2021 r.
egzaminy dyplomowe 
 

Studia stacjonarne

Semestr I
28.09.2020 r. rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru
28.01.2021 r. ostatni dzień zajęć dydaktycznych I semestru
01 ÷ 04.02.2021 r. sesja egzaminacyjna po I semestrze
15 ÷ 18.02.2021 r. sesja poprawkowa po I semestrze (w godzinach pozalekcyjnych)
Semestr II
08.02.2021 r. rozpoczęcie zajęć dydaktycznych II semestru
31.05.2021 r. ostatni dzień zajęć dydaktycznych II semestru
01 ÷ 10.06.2021 r. sesja egzaminacyjna po II semestrze
21 ÷ 24.06.2021 r. sesja poprawkowa po II semestrze
 

Studia niestacjonarne

Semestr I
26 ÷ 27.09.2020 r.
03 ÷ 04.10.2020 r.
17 ÷ 18.10.2020 r.  
24 ÷ 25.10.2020 r.
07 ÷ 08.11.2020 r.
21 ÷ 22.11.2020 r.
05 ÷ 06.12.2020 r.
19 ÷ 20.12.2020 r.
09 ÷ 10.01.2021 r.
23 ÷ 24.01.2021 r.
terminy zjazdów

23 ÷ 24.01.2021 r.
30 ÷ 31.01.2021 r.

sesja egzaminacyjna po I semestrze

06 ÷ 07.02.2021 r.

sesja poprawkowa po I semestrze
Semestr II
13 ÷ 14.02.2021 r.
27 ÷ 28.02.2021 r.
06 ÷ 07.03.2021r.
20 ÷ 21.03.2021 r.
10 ÷ 11.04.2021 r.
24 ÷ 25.04.2021 r.
08 ÷ 09.05.2021 r.
29 ÷ 30.05.2021 r.
12 ÷ 13.06.2021 r.
19 ÷ 20.06.2021 r.
terminy zjazdów
19 ÷ 20.06.2021 r.
26 ÷ 27.06.2021 r.
sesja egzaminacyjna po II semestrze
18 ÷ 19.09.2021 r. egzaminy poprawkowe po II semestrze

Dla nauczycieli akademickich czas pomiędzy ostatnim dniem zajęć dydaktycznych danego semestru, a ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej jest czasem pracy, podczas którego m.in. udzielają konsultacji studentom.

 

 

Kalendarz roku akademickiego 2020/2021
PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA
  1. Rok akademicki 2020/2021  trwa od 26.09.2020 do 30.09.2021 r.
26.09.2020 r. uroczysta  inauguracja roku akademickiego 2020/2021
 

Studia stacjonarne

Semestr I
26 ÷ 27.09.2020 r.
03 ÷ 04.10.2020 r.
17 ÷ 18.10.2020 r.
24 ÷ 25.10.2020 r.
07 ÷ 08.11.2020 r.
14 ÷ 15.11.2020 r.
21 ÷ 22.11.2020 r.
05 ÷ 06.12.2020 r.
12 ÷ 13.12.2020 r.
19 ÷ 20.12.2020 r.
09 ÷ 10.01.2021 r.
16 ÷ 17.01.2021 r.
23 ÷ 24.01.2021 r.
30 ÷ 31.01.2021 r.
terminy zjazdów
30 ÷ 31.01.2021 r.
06 ÷ 07.02.2021 r.
sesja egzaminacyjna po I semestrze
27 ÷ 28.02.2021 r. egzaminy poprawkowe po I semestrze
Semestr II
13 ÷ 14.02.2021 r.
27 ÷ 28.02.2021 r.
06 ÷ 07.03.2021r.
20 ÷ 21.03.2021 r.
27 ÷ 28.03.2021 r.
10 ÷ 11.04.2021 r.
17 ÷ 18.04.2021 r.
24 ÷ 25.04.2021 r.
08 ÷ 09.05.2021 r.
15 ÷ 16.05.2021 r.
29 ÷ 30.05.2021 r.
12 ÷ 13.06.2021 r.
19 ÷ 20.06.2021 r.
26 ÷ 27.06.2021 r.
terminy zjazdów
26 ÷ 27.06.2021 r. sesja egzaminacyjna po II semestrze
18 ÷ 19.09.2021 r. egzaminy poprawkowe po II semestrze

Dla nauczycieli akademickich czas pomiędzy ostatnim dniem zajęć dydaktycznych danego semestru, a ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej jest czasem pracy, podczas którego m.in. udzielają konsultacji studentom.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED