Kursy i szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia

Kształcenie w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka na kierunkach związanych ze zdrowiem, zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej oraz nowoczesnego sprzętu.

WUMed - IKPMED Nauki o zdrowiu są dziedziną, w której głęboka wiedza teoretyczna musi iść w parze z praktyką i doświadczeniem, dlatego konieczne jest ustawiczne pogłębianie kompetencji. Aby zrealizować ten cel powołaliśmy Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

W Instytucie Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych nasza oferta kształcenia podyplomowego jest dedykowana do pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i innych pracowników ochrony zdrowia.

Misję kształcenia podyplomowego kadr medycznych spełniamy przy zachowaniu najwyższych standardów poprzez kształcenie na  kursach kwalifikacyjnych, kursach specjalistycznych, kursach dokształcających, szkoleniach specjalizacyjnych i innych formach doskonalenia podyplomowego.

W tym celu wykorzystujemy znakomite know-how Uczelni, zatrudniamy doskonałą kadrę dydaktyczną, która poza rzetelnym doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami, posiada realną wiedzą praktyczną. Zaangażowanie profesjonalistów w proces edukacyjny skutkuje bardzo dobrą oceną prowadzonego przez nas kształcenia.
Potwierdzeniem tych słów jest duże zainteresowanie naszymi  kursami, jak również świetne opinie wystawiane Nam przez absolwentów: pielęgniarki/rzy i położne.

Dlaczego Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych?

  1. doskonała kadra dydaktyczna, złożona z praktyków w swoim zawodzie,
  2. prestiż zdobyci dodatkowych kwalifikacji w uczelni medycznej,
  3. atrakcyjna oferta edukacyjna odpowiadająca potrzebom rynku pracy oraz popytowi na specjalistów,
  4. wysoka jakość kształcenia, nowoczesne metody kształcenia oraz  nacisk na zajęcia praktyczne,
  5. nowoczesne pracownie umiejętności do kształtowania umiejętności praktycznych,
  6. partnerstwo edukacyjne z różnymi ośrodkami, zapewniające bazę kształcenia praktycznego na najwyższym poziomie,
  7. wyśmienite opinie absolwentów,
  8. bardzo dobra organizacja, przyjazna i życzliwa atmosfera,
  9. networking – możliwość budowania i rozszerzania zawodowej sieci kontaktów.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED