Poznaj najstarszą
prywatną uczelnię wyższą
w Polsce!
Nasza oferta kierunków
studiów licencjackich
i magisterskich
Atrakcyjne kierunki
studiów podyplomowych
Prowadzimy kursy
informatyczne, specjalistyczne
i językowe

Pielęgniarstwo

WUMed | Pielęgniarstwo
 • stacjonarne studia licencjackie - 6 semestrów
 • stacjonarne i niestacjonarne
  studia magisterskie - 4 semestry

Fizjoterapia

WUMed | Fizjoterapia
 • jednolite studia magisterskie - 10 semestrów
 • stacjonarne / niestacjonarne

Dietetyka

WUMed | Dietetyka
 • studia licencjackie - 6 semestrów
 • studia magisterskie - 4 semestry
 • stacjonarne / niestacjonarne

Kosmetologia

WUMed | Kosmetologia
 • studia licencjackie - 6 semestrów
 • studia magisterskie - 4 semestry
 • stacjonarne / niestacjonarne

Informatyka

WUMed | Informatyka
 • studia inżynierskie - 7 semestrów
 • stacjonarne / niestacjonarne

Administracja

WUMed | Administracja
 • studia licencjackie - 6 semestrów
 • stacjonarne / niestacjonarne

Zmieniamy się dla Was!

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed) jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce.

Od prawie 30 lat jest miejscem kształcenia ludzi ambitnych, traktujących studia, jako czas zdobywania rzetelnej wiedzy i kwalifikacji, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Dotychczasowe doświadczenia i potrzeby zmieniającego się rynku pracy w Polsce ukierunkowały działania władz uczelni na rozwój kierunków kształcenia związanych z potrzebami systemu ochrony zdrowia.

Misją Warszawskiej Uczelni Medycznej jest kształcenie profesjonalnej kadry medycznej oraz w zawodach pokrewnych. Naszym priorytetem jest zapewnienie studentom wysokiego poziomu kształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkowymi standardami kształcenia oraz potrzebami polskiej i europejskiej służby zdrowia.

Uczelnia pełni misję, prowadząc studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: pielęgniarstwo, kosmetologia, dietetyka, jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, studia inżynierskie na kierunku informatyka i studia licencjackie na kierunku administracja. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W procesie dydaktycznym nacisk położony jest nie tylko na teorię w przedmiotach kierunkowych oraz specjalizacyjnych ale także praktykę zawodową. Uczelnia współpracuje z renomowanymi placówkami ochrony zdrowia w Warszawie i okolicach, w których studenci odbywają ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe oraz podmiotami, które kierują i zarządzają systemami zdrowotnymi i systemami informatycznymi (e-zdrowie). 

Uczelnia jest przygotowana do kształcenia w trybie hybrydowym (mieszanym), zarówno na platformach zdalnego nauczania, jak też stacjonarnie w pracowniach specjalistycznych z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa.

Podstawą strategii Warszawskiej Uczelni Medycznej jest rozwój. Będziemy stale pracować nad udoskonalaniem i modernizacją warunków nauczania, unowocześnianiem pracowni specjalistycznych, pozyskiwaniem wysoce wykwalifikowanych kadr naukowych, rozszerzaniem współpracy z placówkami medycznymi i naukowymi, tworzeniem nowych kierunków kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu społecznemu i przyszłemu rynkowi pracy.

dr Waldemar Dębski - prof. WUMed
R E K T O R
WUMed | REKTOR | dr waldemar Dębski

AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA więcej aktualności

CZY WIESZ, ŻE... więcej ciekawostek

INSTYTUT KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH

Kursy i szkolenia dla:
 • pielęgniarek
 • położnych
 • fizjoterapeutów
 • ratowników
  medycznych

BIURO KARIER

Potrzebujesz informacji
lub naszej pomocy?
Masz pytania?
Zadzwoń
lub napisz!

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Najważniejsze informacje
o naszej Uczelni

NEWSLETTER

Zapisz się do Newslettera i na bieżąco otrzymuj informacje o aktualnych wydarzeniach.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED