Podejmując naukę na studiach magisterskich kierunku Pielęgniarstwo w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych kursów specjalistycznych zakończonych egzaminem, organizowanych przez działający w ramach uczelni Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych, specjalizujący się w prowadzeniu kursów i szkoleń dla pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, a w najbliższej przyszłości również dla ratowników medycznych.

Proponowane kursy:

  • Kurs specjalistyczny leczenia ran,
  • Kurs specjalistyczny wykonania i interpretacji zapisu EKG dla dorosłych,
  • Kurs specjalistyczny opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.

Więcej na temat kursów i szkoleń dla kadr medycznych: ikpmed.wumed.edu.pl

 

 

Studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo  przystosowane są dla osób pracujących, większość zajęć prowadzona jest w systemie weekendowym.
Studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo odbywają się w również w systemie weekendowym.

Opłaty

Administracja studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
3 400,00 3 200,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 3 230,00 3 040,00
dwie raty*** 1 700,00 1 600,00
cztery raty 850,00 800,00
osiem rat 425,00 400,00

 

Dietetyka studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
studia II stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
4 000,00 3 600,00 5 600,00 5 200,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 3 800,00 3 420,00 5 320,00 4 940,00
dwie raty*** 2 000,00 1 800,00 2 800,00 2 600,00
cztery raty 1 000,00 900,00 1 400,00 1 300,00
osiem rat 500,00 450,00 700,00 650,00

 

Fizjoterapia jednolite studia magisterskie
stacjonarne
jednolite studia magisterskie
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
4 800,00 4 800,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 4 560,00 4 560,00
dwie raty*** 2 400,00 2 400,00
cztery raty 1200,00 1200,00
osiem rat 600,00 600,00

 

Informatyka studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
3 600,00 3 400,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 3 420,00 3 230,00
dwie raty*** 1 800,00 1 700,00
cztery raty 900,00 850,00
osiem rat 450,00 425,00

 

Kosmetologia studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
studia II stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
5 000,00 4 500,00 5 800,00 5 400,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 4750,00 4 275,00 5 510,00 5 130,00
dwie raty*** 2 500,00 2 250,00 2 900,00 2 700,00
cztery raty 1250,00 1 125,00 1 450,00 1 350,00
osiem rat 625,00 562,50 725,00 675,00

 

Pielęgniarstwo studia I stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
3 900,00 5 000,00 5 000,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 3 700,00 4 750,00 4 750,00
dwie raty*** 1 950,00 2 500,00 2 500,00
cztery raty 975,00 1250,00 1250,00
osiem rat 487,50 625,00 625,00

* - jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni; zawiera koszt wystawienia indeksu i legitymacji studenckiej.
** - przy wpłacie czesnego za cały rok z góry obowiązuje 5% zniżki. Jednorazowa opłata kwalifikacyjna pozostaje bez zmian.
*** - opłata za semest nauki

Konto bankowe Uczelni:

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem WUMed
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
* - pola obowiązkowe!

Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
administracja

dietetykafizjoterapia

informatyka

kosmetologiapielęgniarstwo


Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. *

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED