Praktyki - Dietetyka

PLIKI DO POBRANIA
Regulamin praktyk na kierunku dietetyka
Arkusz obserwacji z wykonania zadania praktycznego
Arkusz oceny postawy studenta na praktykach zawodowych
Kryteria całościowej oceny praktyk zawodowych
Kryteria doboru opiekuna praktyki
Kryteria oceny zadania praktycznego przez opiekuna praktyki
Kryteria wyboru placówek do praktyki zawodowej
Lista obecności studentów na praktykach
Wykaz placówek do realizacji praktyk zawodowych
Podanie do koordynatora praktyk
Opiekun upoważniony do zaliczania praktyki zawodowej
Dziennik praktyk dietetyka st. I stopnia

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED