O kierunku Informatyka

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Plan studiów stacjonarnych obejmuje 2340 godzin zajęć dydaktycznych w tym co najmniej 50% form niewykładowych (ćwiczenia, laboratoria, seminaria). Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do czwartku.

Plan studiów niestacjonarnych przewiduje łącznie 1360 godzin zajęć. Zajęcia są przyjazne dla osób pracujących - prowadzone są w systemie weekend'owym.

Oferujemy szeroki zakres zajęć praktycznych w pracowniach komputerowych -  programowania i zarządzania sieciami, laboratoriach fizyki, podstaw elektroniki oraz teorii sygnałów.

Przyszłym i obecnym studentom oferujemy płatne staże i praktyki w firmie IMMUSEC zajmującej się bezpieczeństwem systemów informatycznych.

W ramach studiów informatycznych zawarta jest znacznie większa niż w innych uczelniach liczba godzin nauki języka angielskiego.


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem WUMed
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
* - pola obowiązkowe!

Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
informatyka

Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. *

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED