Rozliczanie funduszy unijnych

WUMed | SZKOLENIA | ROZLICZANIE FUNDUSZY UNIJNYCHZapraszamy na cykl szkoleń dotyczących rozliczania funduszy unijnych, prowadzonych przez doświadczonych trenarów - ekspertów z dziedziny finansów i zamówień publicznych. Wszystkie szkolenia realizowane są w siedzibie naszej uczelni. Uczestnikom oferujemy zakwaterowanie oraz wyżywienie na miejscu. Koszt każdego szkolenia podany jest w opisie. Dla firm przewidujemy atrakcyjne rabaty (więcej niż jeden uczestnik).

Nazwa szkolenia Termin  
Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (przekroczenie terminów, monitoring, przekroczenie ustalonego budżetu, kwalifikowalność/niekwalifikowalność wydatków). po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Zakres odpowiedzialności  pracownika realizującego projekt współfinansowany ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
 Wdrażanie WCAG 2.0 w projektach informatycznych po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Unikanie nieprawidłowości  i błędów podczas rozliczania i realizacji projektów unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Kontrola i audyt projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw - jednostki samorządu terytorialnego po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw - przedsiębiorcy po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Podatek VAT po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Prawo zamówień publicznych po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej
Zasady realizacji zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych po zgłoszeniu
min. 10 uczestników
czytaj
więcej

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED