WUMed | Twoja przyszłość w Twoich rękach! I to dosłownie.
28 lipca 2020
Aktualności
Od października ruszają studia Fizjoterapia. Studia na kierunku fizjoterapia są jednolite, 5 letnie. Nie bez powodu. Jak podkreśla prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych WUMed fizjoterapeuta to trzeci, po lekarzach, pielęgniarkach i położnych najliczniej reprezentowany zawód medyczny. Wymaga kompetencji i praktyki.

- To samodzielna profesja medyczna, którą wykonywać może tylko i wyłącznie osoba do tego uprawniona, która ukończyła studia kierunkowe, oraz uzyskała prawo wykonywania zawodu - mówi prof. Jasińska.

O przyszłości profesji fizjoterapeuty, wymogów kompetencyjnych oraz możliwości zawodowych znajdziecie w rozmowie z prof. dr hab. Joanną Jasińską - prorektorem ds. dydaktycznych Warszawskiej Uczelni Medycznej na portalu opinieouczelniach.pl.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED