Praktyki - Administracja

Praktyki zawodowe w administracji samorządowej

Nasza Uczelnia uzyskała ofertę praktyk studenckich i absolwenckich w Urzędzie m.st. Warszawy (wnioski: https://warszawa19115.pl/-/praktyki-i-staze-w-urzedzie lub mstefaniak@um.waszawa.pl) oraz podpisała umowy o praktyki zawodowe z urzędami Dzielnic Mokotów i Ursynów m.st. Warszawy (skierowania wystawia dziekanat WUMed).

Oferty praktyk studenckich w administracji rządowej

Ruszył program praktyk studenckich w administracji rządowej (strona: http://wnb.uz.zgora.pl/pl/studenckie-praktyki-zawodowe-w-urzedach-administracji-publicznej/). Ofertę praktyk studenckich pochodzącą z Centralnej Bazy Ofert Pracy można znaleźć na stronie internetowej www.oferty.praca.gov.pl w zakładce PRAKTYKA STUDENCKA.. Podstawowe dane znajdują się na stronie: oferty.praca.gov.pl  Pytania można kierować na adres: e.roland@wnb.uz.zgora.pl.

Praktyki w administracji placówek służby zdrowia

Nasza Uczelnia ma podpisane umowy o praktyki (w tym w ich pionach administracji) z warszawskimi szpitalami. Skierowania w dziekanacie.
O praktyki i staże w Centrali NFZ można ubiegać się poprzez stronę: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/rekrutacja/praktyka-i-staz-w-centrali-nfz/
Uczelnia negocjuje umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ w Warszawie.

Praktyki zawodowe w strukturach adwokatury i kontroli

Nasza Uczelnia ma tez ofertę praktyk w adwokaturze oraz Głównym Urzędzie Miar i Wag. Skierowania w dziekanacie.

PLIKI DO POBRANIA
Regulamin praktyk - administracja - I st
Arkusz obserwacji z wykonania zadania praktycznego - administracja - I st
Arkusz przebiegu praktyk - administracja - I st
Dziennik praktyk - administracja - I st
Kryteria końcowej oceny praktyk - administracja - I st
Kryteria wyboru opiekuna praktyki - administracja - I st
Opiekun upoważniony do zaliczania praktyki zawodowej - administracja - I st
Wykaz urzędów i instytucji do realizacji praktyk zawodowych - administracja - I st

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED