WUMed | Czym nas kuszą pracodawcy? Ranking najbardziej pożądanych benefitów pozapłacowych w Polsce
07 października 2020
Czy wiesz, że...

Satysfakcjonująca pensja za wykonywaną pracę, to już nie najważniejszy i jedyny wyznacznik, którym kieruje się polski pracownik przy wyborze pracodawcy. 

Satysfakcjonująca pensja za wykonywaną pracę, to już nie najważniejszy i jedyny wyznacznik, którym kieruje się polski pracownik przy wyborze pracodawcy. Coraz bardziej liczą się konkretne benefity, które rzutują nie tylko na stopień zadowolenia pracownika z pracy, ale także motywują go do rzetelnego wykonywania przypisanych mu zadań i obowiązków oraz sprzyjają utożsamianiu się i identyfikowaniu z misją firmy, miejscem pracy oraz współpracownikami.

Z najnowszych badań Hays Poland wynika, że 90% firm deklaruje, iż oferuje swoim pracownikom świadczenia dodatkowe.  86% badanych pracowników, potwierdza korzystanie z benefitów oferowanych przez firmy. Pracodawcy najczęściej oferują/1: karty sportowe (78% wskazań), podstawowy pakiet opieki medycznej (74% wskazań), imprezy integracyjne (68%), ubezpieczenie na życie (56%), telefon/komputer służbowy do użytku prywatnego (50%), elastyczna praca(ruchome godziny pracy, praca częściowo zdalna),  (50%), dofinansowanie dodatkowej edukacji (44%), bony prezentowe (42%) i służbowy samochód (38%). Zdecydowanie rzadziej wśród dostępnych benefitów są: dofinansowanie posiłków (26%), pracowniczy program emerytalny i zniżka na produkty lub usługi pracodawcy (ex aequo po 24%), dodatkowe dni wolne od pracy, dodatkowe dni urlopu oraz dofinansowanie telefonu prywatnego do użytku służbowego (te trzy ostatnie kategorie otrzymały po 14% wskazań).

Relatywnie najrzadziej pracodawca stosuje takie świadczenia pozapłacowe jak: przedłużony urlop rodzicielski (2%), dofinansowanie opieki nad dziećmi (6%) czy zniżka na produkty lub usługi firm współpracujących (8%).  Jak wynika z badań, powyższe działania firm nie zadawalają jednak w pełni pracobiorców/2.  Dla blisko połowy pracowników (48%) świadczenia dodatkowe nie są dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań. Oferowane przez pracodawcę benefity za niesatysfakcjonujące i niepełnowartościowe uznaje co drugi badany.

Wśród możliwych benefitów pozapłacowych dla pracowników najważniejsze są /3:

  • elastyczna praca (46%),
  • rozszerzony pakiet opieki medycznej (42%),
  • dofinansowanie dodatkowej edukacji (38%),
  • dodatkowe dni urlopu (32%),
  • służbowy samochód (20%).

Pracodawcy coraz częściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracownika.  Z cytowanych badań wynika, że możliwość wprowadzenia  elastycznej formy pracy – najważniejszego dla pracownika dodatku -  wykazuje 74 % badanych pracodawców.

Wśród form elastycznej pracy, z których najczęściej korzystają Polacy dominują: praca zdalna (82%) , ruchome godziny pracy (72%). Autorzy raportu wskazują, że najbardziej powszechna jest ona w branżach: IT, architektura, inżynieria, usługi biznesowe, finanse i bankowość. Najmniej, w: administracji, hotelarstwie i turystyce oraz budownictwie.

Przed polskimi firmami stają poważne wyzwania związane z opracowaniem takiej oferty świadczeń pozapłacowych, która uwzględni oczekiwania pracowników. W krajach Europy zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych benefity są jednym z ważniejszych elementów motywowania pracowników. Stanowią one także jeden z istotnych czynników, mających zachęcać pracowników do podejmowania pracy. W niektórych firmach benefity są również pewną alternatywą dla niskich podwyżek wynagrodzeń, a dokonanie wyboru: określony benefit, czy podwyżka - należy oczywiście do samych zainteresowanych pracowników.

Opracowano na podstawie artykułu :
1/ Natalia Szewczak, Pięć najważniejszych rzeczy dla pracowników w Polsce poza pieniędzmi. Jedna jest kluczowa.,
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/co-jest-wazne-dla-pracownika-raport-hays/p737vq0.
2/ tamże.

3/tamże.

 
Ten oraz wiele innych artykułów dotyczących polskiego rynku pracy znajdziesz również na stronach Biura Karier WUMed
 

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED