WUMed | ​Jubileuszowy rok akademicki 2020/2021 w Warszawskiej Uczelni Medycznej
17 września 2020
Aktualności
Szanowni Studenci! 26 września br. rozpoczynamy nowy, jubileuszowy rok akademicki 2020/2021. W przyszłym roku obchodzić będziemy 30–lecie utworzenia naszej uczelni, najstarszej uczelni niepublicznej w Polsce. Jest to także rok wyjątkowy bowiem będzie to pierwszy rok funkcjonowania uczelni po zmianie nazwy na Warszawską Uczelnię Medyczną im. Tadeusza Koźluka, założyciela i wieloletniego rektora.

W uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w siedzibie uczelni w dniu 26 września br. o godzinie 12.00 w bud. A - ze względów bezpieczeństwa - wezmą udział wyłącznie członkowie Senatu, zaproszeni goście, część wykładowców i studenci I roku studiów wszystkich kierunków. Pozostali studenci i wykładowcy będą mieli możliwość uczestnictwa w uroczystości on-line. Program uroczystości obejmuje także odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Założyciela i wieloletniego Rektora prof. dr Tadeusza Koźluka oraz otwarcie wystawy fotografii z o okresu 30-lecia uczelni.

Rozpoczęcie tego roku zbiega się z kolejnymi obostrzeniami i zaleceniami związanymi z pandemią koronawirusa. Władze uczelni podjęły szereg niezbędnych działań aby mogli Państwo bezpiecznie podjąć naukę. W semestrze zimowym nowego roku akademickiego nauczanie realizować będziemy w trybie hybrydowym (mieszanym). Wykłady odbywać się będą w formie zdalnej na uczelnianej platformie zdalnego nauczania MOODLE i MS Teams. Natomiast zajęcia, praktyczne które z powodu swojej specyfiki nie można prowadzić zdalnie, będą realizowane w formie stacjonarnej w grupach z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

Proszę o zapoznanie się z Komunikatem nr 8 Rektora oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Załącznikach do niniejszego Komunikatu.

dr Waldemar Dębski, prof. WUMed
R E K T O R
 

 

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED