WUMed | Nagrody Nobla 2020 w dziedzinie fizjologii i medycyny
13 października 2020
Czy wiesz, że...

Laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2020 r. są Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice za odkrycie wirusa powodującego zapalenie wątroby typu C (HCV).

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny była trzecim wyróżnieniem wymienionym w testamencie Alfreda Nobla. Wynalazca m.in. dynamitu aktywnie interesował się badaniami medycznymi. Poprzez Karolinska Institutet nawiązał kontakt ze szwedzkim fizjologiem - Jönsem Johanssonem. Ok. 1890 roku Johansson przez krótki czas pracował nawet w laboratorium Nobla w Sevran we Francji.

Medyczny Nobel jest wręczany od początku trwania konkursu, czyli od 1901 roku. Za wybór laureata odpowiada złożone z 50 członków Zgromadzenie Noblowskie, działające przy Królewskim Karolińskim Instytucie Medyczno-Chirurgicznym. Dotychczas przyznano w sumie 110 nagród w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Nagrody nie przyznano dziewięciokrotnie, mniej Nobli ogłoszono m.in. w czasie trwania I i II Wojny Światowej.

W połowie lat 70. XX w. Harvey J. Alter wykazał, że większość przypadków wirusowego zapalenia wątroby po transfuzji krwi nie ma związku z zakażeniem wirusowego zapalenia wątroby typu A lub B. Dopiero w 1987 r. Michael Houghton zastosował nową metodę klonowania molekularnego do zidentyfikowania nieznanego patogenu. Rok później Alter potwierdził obecność wirusa HCV w próbce. Z kolei Charles M. Rice odkrył sekwencję genetyczną tego wirusa.

Do tej pory najmłodszym laureatem w dziedzinie fizjologii lub medycyny jest Frederick G. Banting. Miał zaledwie 32 lata, kiedy w 1923 r. otrzymał nagrodę za odkrycie insuliny, co było przełomem w leczeniu cukrzycy. Z kolei najstarszym laureatem jest Peyton Rous, który Nobla otrzymał w wieku 87 lat (w roku 1966, za badania na rakotwórczą rolą niektórych wirusów kancerogennych). 

Choć z Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny są łączone nazwiska naukowców, którzy pochodzą z Polski, to dotąd nie mieliśmy swojego laureata. Dane z ujawnionych archiwów dowodzą, że najczęściej zgłaszanym do tego wyróżnienia polskim naukowcem był Rudolf Weigl (75 nominacji w ciągu niespełna 10 lat). Ten bakteriolog i zoolog niemieckiego pochodzenia zasłynął głównie jako wynalazca pierwszej na świecie skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu.

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny - kto triumfował przed rokiem?

Nagroda Nobla 2019 w dziedzinie medycyny i fizjologii trafiła do Brytyjczyka Petera J. Ratcliffa i dwóch Amerykanów - Williama G. Kaelina Jr. i Gregga L. Semenzy za odkrycie procesów wyczuwania przez komórki stężenia tlenu w środowisku i adaptowania się do jego zmian. Nagrodzeni naukowcy zidentyfikowali maszynerię molekularną, która reguluje aktywność genów w odpowiedzi na różne poziomy tlenu. To odkrycie ze styku trzech dziedzin: fizjologii, onkologii i patofizjologii, które - jak uzasadnił Komitet Noblowski - "utorowało drogę dla nowych obiecujących strategii walki z anemią, nowotworami i wieloma innymi chorobami".

https://pulsmedycyny.pl/znamy-laureatow-nagrody-nobla-2020-w-dziedzinie-medycyny-i-fizjologii-1004414
 

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED