WUMed | Stypendia tylko do 29 października
16 października 2020
Aktualności
Szanowni Studenci! Informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o stypendia socjalne i za wyniki w nauce upływa 29 października 2020 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej, stosowne wnioski i oświadczenie znajdują się na stronie internetowej naszej uczelni w zakładce Studenci - pomoc finansowa.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, stypendia za miesiąc październik i listopad będą wypłacane po 10 listopada br.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED