Sytuacja na mazowieckim rynku pracy w 2020 roku

Perturbacje gospodarcze i problemy pracodawców spowodowane lockdownem doprowadziły do załamania trendu spadkowego stopy bezrobocia począwszy od marca ubiegłego roku. Na koniec 2020 roku w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 146 375 osób. Porównując liczbę bezrobotnych z końca grudnia 2020 r. do analogicznego okresu 2019 roku, odnotowano o 23 167 osób więcej, co stanowi wzrost liczby bezrobotnych o 18,8 proc.

 

W samym 2020 roku nastąpił wzrost liczby osób zarejestrowanych, począwszy od marca, czyli czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią.
Analizując liczbę bezrobotnych na koniec grudnia 2020 r. w przekroju powiatowym, największą liczbę bez-robotnych odnotowano w Warszawie i Radomiu – odpowiednio 24 403 i 11 300 osób.

Najmniejsze wartości wystąpiły w powiecie łosickim – 792 bezrobotnych. Najwyższa stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 24,3 proc., radomskim – 17,7 proc., przysuskim – 17,1 proc., makowskim – 16,2 proc., i sierpeckim – 15,7 proc.

Najniższe wartości wystąpiły natomiast w: Warszawie – 1,8 proc., powiecie warszawskim zachodnim – 2,3 proc., powiecie grójeckim – 2,7 proc., powiecie pruszkowskim – 3,6 proc., powiecie grodziskim – 3,9 proc. i powiecie piaseczyńskim – 4,0 proc.

Porównując skrajne wartości stopy bezrobocia w województwie mazowieckim (Warszawa i powiat szydłowiecki), odnotujemy różnicę 22,5 pkt. procentowych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 5,2 proc – wzrost w stosunku do grudnia 2019 r. wyniósł 0,8 pkt. proc.

Napływ osób bezrobotnych

W województwie mazowieckim liczba bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy w 2020 r. zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim, co było pozytywnym sygnałem na rynku pracy. W tym okresie były to159 664 osoby nowo zarejestrowane, o 19 328 osób mniej (10,8 proc.) niż w 2019 r.
Biorąc pod uwagę grudzień ubiegłego roku, napływ osób bezrobotnych wyniósł 12 916 osób i był niższy od analogicznego miesiąca 2019 r. o 781 osób (tj. 5,7 proc.).

W powiatach województwa mazowieckiego napływ osób bezrobotnych do rejestrów w grudniu 2020 r. był zróżnicowany. Dominująca pośród powiatów była Warszawa, gdzie odnotowano 2 452 osoby nowo za-rejestrowane, co stanowiło 19,0 proc. ogółu napływu w województwie. Kolejnym miastem na prawach powiatu z największą liczbą napływu bezrobotnych był Radom – 756 osób (5,9 proc. ogółu).

Z powiatów ziemskich największą liczbę odnotowano w powiecie radomskim – 628 osób bezrobotnych (4,9 proc.), a najmniejszy napływ odnotowano w powiecie łosickim – 113 osób bezrobotnych (0,9 proc. ogółu napływu).

Odpływ osób bezrobotnych.

Odpływ osób bezrobotnych z rejestrów urzędów pracy wynika m.in. z podjęcia przez te osoby pracy, dobrowolnej rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej lub osiągnięcia wieku emerytalnego.

W 2020 r. z rejestrów zostało wykreślonych 136 497 osób bezrobotnych, co stanowiło zmniejszenie odpływu w porównaniu do roku poprzedniego o 55 832 osoby (tj. 29,0 proc.), tym samym więcej osób bezrobotnych nadal pozostaje w rejestrach.

W ostatnim miesiącu 2020 r. odpływ bezrobotnych wyniósł 10 663 osoby i był o 1 690 osób(13,7 proc.) mniejszy niż w grudniu 2019 roku.

Porównując liczbę osób bezrobotnych, które podjęły pracę (w analizowanych miesiącach) zauważamy wzrost o 988 osób (14,3 proc.) do poziomu 7 921 osób w grudniu 2020 roku. Spadła liczba informacji o niepotwierdzeniu gotowości do pracy osób bezrobotnych do poziomu 962 osób bezrobotnych (69,1 proc.) oraz o dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego do poziomu 301 osób (52,0 proc.).

Odpływ bezrobotnych w powiatach województwa (podobnie, jak napływ) jest zróżnicowany. Najwięcej bezrobotnych wykreślono z rejestrów w: Warszawie – 2 121 osób (co stanowiło 19,9 proc. ogółu odpływu); Radomiu – 617 osób (5,8 proc.) i Płocku – 322 osoby (co stanowiło 3,0 proc.) oraz w powiatach: wołomińskim – 506 osób (4,7 proc.); radomskim – 458 osób (4,3 proc.); pułtuskim i płockim – odpowiednio 282 i 274 osoby (po 2,6 proc.).

Najmniejszy odpływ odnotowano w powiatach łosickim i zwoleńskim – odpowiednio 84 i 99 osób bezrobotnych.

Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej

Pracodawcy zgłosili 150 259 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej do mazowieckich urzędów pracy w ubiegłym roku. Porównując liczbę wolnych miejsc do 2019 roku, odnotowujemy spadek o 20 244 miejsca, tj. 11,9 proc. mniej.


Pośród miejsc pracy i aktywizacji zawodowej kierowanych do osób bezrobotnych można wyszczególnić pracę subsydiowaną. Takich miejsc wykazano w analizowanym roku 18 409, co stanowiło 12,3 proc. wszystkich miejsc pracy.

Porównując to do roku 2019, oferty pracy subsydiowanej zmniejszyły się o 4 768 miejsc, co stanowi spadek o ponad 25 proc.

W poszczególnych miesiącach 2020 r. najgorsza sytuacja dotycząca liczby wolnych miejsc pracy zaistniała w kwietniu – pierwszym miesiącu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią (spadek do 7 983 wolne miejsca). W kolejnych miesiącach (po uruchomieniu pro-gramów pomocowych dla firm) pracodawcy zwiększyli zapotrzebowanie na pracowników do 11 057 wolnych miejsc i miejsc aktywizacji zawodowej w maju ub.r.

autor: Michał Pacuski

Powyższy tekst stanowi przedruk artykułu z Biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,
Mazowiecki rynek pracy 1/2021, s. 12 – 13).
źródło: Wupwarszawa.praca.gov.pl,
biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy styczeń-marzec 2021 r.
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/14083246/MRP_01_21/6b234454-2e61-4614-bfa7-be9334ed7806?t=1614869393517

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony