Praktyki - Pielęgniarstwo

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na studiach licencjackich

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i w zakresie opieki specjalistycznej na studiach pierwszego stopnia student nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych;
 • podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo–pielęgnacyjnych;
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.
Zakres kształcenia praktycznego liczba godzin
zajęć praktycznych
liczba godzin
praktyk zawodowych
1.Podstawy pielęgniarstwa 80 120
2. Promocja zdrowia 20 -
3. Podstawowa opieka zdrowotna 120 200
4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne 80  40
5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 160
6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 120 160
7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 120 160
8. Rehabilitacja i pielęgnowania niepełnosprawnych 80 80
9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 80
10. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 80
11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 80 40
12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 40 40
13. Opieka paliatywna 40  40
RAZEM 1100 1200
Terminy obowiązkowych zajęć praktycznych w placówkach medycznych
PIELĘGNIARSTWO - STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE
SEMESTR III - grupy: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Semestr zimowy: październik 2021 - luty 2022
1.

08.10.2021 (piątek)

14.

10.12.2021 (piątek)

2.

11.10.2021 (poniedziałek)

15.

17.12.2021 (piątek)

3.

15.10.2021 (piątek)

16.

07.01.2022 (piątek)

4.

22.10.2021 (piątek)

17.

10.01.2022 (poniedziałek)

5.

25.10.2021 (poniedziałek)

18.

14.01.2022 (piątek)

6.

29.10.2021 (piątek)

19.

17.01 2022 (poniedziałek)

7.

05.11.2021 (piątek)

20.

21.01. 2022 (piątek)

8.

08.11.2021 (poniedziałek)

21.

24.01.2022 (poniedziałek)

9.

15.11. 2021 (poniedziałek)

22.

28.01.2022 (piątek)

10.

19.11.2021 (piątek)

23.

31.01.2022 (poniedziałek)

11.

26.11.2021 (piątek)

24.

04.02.2022 (piątek)

12.

03.12.2021 (piątek)

25.

07.02.2022 (poniedziałek)

13.

06.12.2021 (poniedziałek)

26. 11.02.2022 (piątek)
Terminy obowiązkowych zajęć praktycznych w placówkach medycznych
PIELĘGNIARSTWO - STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE
SEMESTR V - grupy: I, II, III
Semestr zimowy: - październik 2021 - luty 2022
1.

08.10.2021 (piątek)

15.

10.12.2021 (piątek)

2.

15.10.2021 (piątek)

16.

13.12.2021 (poniedziałek)

3.

18.10.2021 (poniedziałek)

17.

17.12.2021 (piątek)

4.

22.10.2021 (piątek)

18.

07.01.2022 (piątek)

5.

25.10.2021 (poniedziałek)

19.

10.01.2022 (poniedziałek)

6.

29.10.2021 (piątek)

20.

14.01.2022 (piątek)

7.

05.11. 2021 (piątek)

21.

17.012022 (poniedziałek)

8.

08.11.2021 (poniedziałek)

22.

21.01.2022 (piątek)

9.

15.11. 2021 (poniedziałek)

23.

24.01.2022 (poniedziałek)

10.

19.11.2021 (piątek)

24.

28.01.2022 (piątek)

11.

22.11.2021 (poniedziałek)

25.

04.02.2022 (piątek)

12.

26.11.2021 (piątek)

26.

07.02.2022 (poniedziałek)

13.

03.12.2021 (piątek)

27.

11.02.2022 (piątek)

14.

06.12.2021 (poniedziałek)

   
PLIKI DO POBRANIA
Dziennik umiejętności zawodowych studenta - pielęgniarstwo - studia I stopnia
Karta oceny placówki i mentora przez studenta
Kryteria doboru opiekuna praktyk zawodowych
Kryteria doboru placówki medycznej
Podanie do prodziekan
Regulamin kształcenia praktycznego
Skierowanie na praktykę zawodową
Zajęcia praktyczne - I rok
Zajęcia praktyczne - II rok
Zajęcia praktyczne - III rok
Terminy obowiązkowych zajęć praktycznych w placówkach medycznych – SEMESTR III, V

Praktyki zawodowe na studiach magisterskich

Studenci mają zagwarantowaną możliwość realizacji praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów (200 godzin) w renomowanych placówkach ochrony zdrowia.

Nasze atuty:

 • Dysponujemy doskonale wyposażonymi  pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe.
 • Umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w podmiotach medycznych
 • Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
PLIKI DO POBRANIA
Dziennik umiejętności zawodowych studenta - pielęgniarstwo - studia II stopnia
Karta oceny pracy mentora praktyk

instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED