Władze

Tadrusz Koźluk - Założyciel, Patron WUMedZałożyciel PWSBiA
Fundator Fundacji Nowe Horyzonty
prof. dr Tadeusz Koźluk

1930 - 2019

Prawnik, dyplomata, wykładowca prawa i ekonomii na uczelniach w USA i w Polsce. W 1991 roku powrócił do Polski i założył pierwszą prywatną uczelnię w Polsce - Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie (PWSBiA), której był wieloletnim rektorem.

Fundator Fundacji Polska Wiek XXI która zmieniła nazwę w 2003 roku na Nowe Horyzonty.

Profesor dr Tadeusz Kożluk zmarł 1 października 2019 r. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w dniu 22 października 2019 r.

Zgodnie z wolą Zmarłego i postanowieniami Statutu Uczelni założycielem Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych od 1 października 2019 r. jest Fundacja Nowe Horyzonty.


Rekror WUMed - Waldemar DębskiRektor WUMed
dr Waldemar Dębski
- prof. WUMed

- rektorat - pokój B-219 (budynek "B", II piętro)
- T: 22 559 22 05, 22 841 37 11
- F: 22 841 31 27, 22 559 22 60
- E: rektor@wumed.edu.pl

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk humanistycznych, psycholog, ukończył także studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim i w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach1985-1998  pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej m.in. na stanowisku psychologa, głównego specjalisty ds. psychologii wojskowej i głównego specjalisty ds. badań naukowych.

W latach 1998-2006  pełnił funkcję zastępcy  Burmistrza ds. społecznych i Przewodniczącego Rady Dzielnicy w  Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Rembertów.

W latach 2002-2010 związany z Prywatną Wyższą Szkołą Businessu i Administracji w której pełnił funkcję wykładowcy i dyrektora Instytutu Administracji Państwowej a następnie prorektora ds. rozwoju.

W latach 2004-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji „Polska – Wiek XXI”, poprzedniczki Fundacji "Nowe Horyzonty".

W latach 2010-2018pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Mazowieckiej  a następnie Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Od 1 października 2018 roku pełni funkcję rektora Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych / Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.


Prorektor WUMed - Joanna JasińskaProrektor WUMed
dr hab. Joanna Jasińska - prof. WUMed

- pokój Ap-108 (budynek "A", I piętro)
- T: 22 559 25 09
- E: prorektor@wumed.edu.pl

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Stopień doktora w dyscyplinie naukowej zarządzanie uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Ukończyła studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także studia podyplomowe z zarządzania i finansów w opiece zdrowotnej i studia menedżerskie zarzadzania systemami ochrony zdrowia.

Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego i medycyny społecznej.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Unii Europejskiej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie  Nowoczesnych Technologie w Edukacji i Kształceniu i Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami Informatycznymi. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego.

Najważniejsze dziedziny specjalizacji naukowej obejmują zarządzanie, ekonomikę systemów ochrony zdrowia, zarządzanie organizacjami, zarządzanie zmianami w organizacjach medycznych oraz kwestie związane ze zdrowiem publicznym i medycyną środowiskową.

Ma bliskie powiązania z praktyką biznesową poprzez długotrwałą pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach medycznych. Brała czynny udział w projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych zakładów opieki zdrowotnej. Autor i koordynator wielu działań doradczych realizowanych w ramach lokalnych strategii z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej, restrukturyzacji i zmian organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej. Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

Staże: Malmö University Hospital, Trelleborg Hospital, Vinnitski Uniwersytet Ekonomii i Finansów, Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu.

Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Członek Naukowego Towarzystwa Organizacji i Zarządzania, Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Akademickiego Stowarzyszenia E-learningowego i Międzynarodowego. Stowarzyszenia Sport Kinetics oraz Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.


Prorektor WUMed - Jerzy RzytkiProrektor WUMed ds. studenckich
dr inż. Jerzy Rzytki

- pokój ABL-12 (budynek "A", I piętro)
- T:  22 559 22 35
- E: prorektor.studenckie@wumed.edu.pl

Absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe z ochrony i kształtowania środowiska na Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dr inż. nauk chemicznych. Od 1979 do 1989 r związany z wyższym szkolnictwem wojskowym. W latach 1990 do roku 2007  pracował w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie na stanowiskach: dyrektora instytutu, prodziekana i dziekana wydziału. W tym czasie był także nauczycielem akademickim na Wydziale Ochrony Środowiska i Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

Od 2009 do 2012 roku był dziekanem a następnie rektorem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie.

Od roku akademickiego2012/2013 na powrót związał się z PWSBiA najpierw jako prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technik Komputerowych, a następnie jako  prorektor PWSBiA i WUMed.

Był organizatorem i współorganizatorem kilkunastu konferencji naukowych. Autor kilku skryptów dla studentów i szeregu publikacji. Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich.


Kanclerz WUMed - Marta GrzelczakKanclerz WUMed
mgr Marta Grzelczak

- pokój B-215 (budynek "B", II piętro)
- T: 22 559 21 44
- F: 22 559 21 54
- E: mgrzelczak@wumed.edu.pl

Magister nauk politycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego  z roku 2002.

Od roku 2000-go  związana z PWSBiA / WUMed, w której przeszła szczeble zawodowe od pracownika biura rekrutacji do dyrektora biura spraw osobowych. Tutaj ukończyła studia podyplomowe w zakresie kontroli wewnętrznej, poświadczone certyfikatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Staż zawodowy zawsze był związany z pracą na rzecz Fundacji Nowe Horyzonty, w której od stycznia 2015 roku pełni funkcję prezesa Zarządu.

Zaangażowana w pracę zawodową, którą łączy z zainteresowaniami: polityką, biznesem i literaturą.


Senat

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Zgodnie ze Statutem, Senat opiniuje koncepcję rozwojową Uczelni oraz założenia organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego, w tym plany i programy kształcenia. Uchwały Senatu są opiniami doradczymi dla Założyciela i Rektora.

Skład Senatu w roku akademickim 2020/21:

Przewodniczący:

 • dr Waldemar Dębski - prof. WUMed

Sekretarz:

 • mgr Tadeusz Morawski

Członkowie:

 • dr hab. Joanna Jasińska - prof. WUMed
 • dr Krystyna Seliga
 • mgr Marta Grzelczak
 • dr Aneta Kondrzycka - Dąda
 • dr Joanna Skubis-Zegadło
 • dr inż. Andrzej Góralski
 • dr inż. Jerzy Rzytki

Członkowie - przedstawiciele studentów:

 • Kinga Nowakowska
 • Grzegorz Makowski

Członkowie - reprezentanci pracowników administracyjnych

 • mgr Beata Palewska

instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski Sp. z o. o.
ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED