Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Kurs dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych.

Cele

 • Przygotowanie osób wyznaczonych, bądź przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu, w rozumieniu zapisów art. 52 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228) do samodzielnego prowadzenia pionu ochrony informacji niejawnych;
 • Zapoznanie słuchaczy z zasadami realizacji zadań osób funkcyjnych w jednostce organizacyjnej, w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Przygotowanie do wykonywania praktycznych czynności związanych z realizacją odpowiednich zapisów rozdziału „Bezpieczeństwo Teleinformatyczne” ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Zapoznanie z zasadami i metodyką prowadzenia bieżącej działalności inspektora bezpieczeństwa i administratora systemu, w ramach realizacji swoich zadań;
 • Wskazanie istotnych punktów i uwarunkowań dotyczących opracowywania i wypełniania dokumentacji bezpieczeństwa niejawnego systemu teleinformatycznego; 

Kompetencje

 • Uczestnik kursu uzyska wiedzę niezbędną w pracy inspektora bezpieczeństwa i administratora systemu i wykonywania zadań, o których mowa w art. 52 cytowanej ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Uczestnik praktycznie pozna i przećwiczy zasady opracowywania i wykonywania wybranych czynności w ramach opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa niejawnego systemu teleinformatycznego;
 • Uczestnik zapozna się z zasadami i uwarunkowaniami prawnymi prowadzenie postępowania prowadzącego do uzyskania akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego;

Adresaci

Kurs jest adresowany do pełnomocników ochrony oraz kandydatów na te stanowiska we wszystkich jednostkach organizacyjnych (państwowych, samorządowych i podmiotach gospodarczych sfery biznesowej), w których są lub będą przetwarzane, przechowywane, wytwarzane lub przekazywane informacje niejawne. Uczestnikami mogą być również osoby odpowiedzialne za organizowanie systemu ochrony informacji niejawnych i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych przez wykonawców (np. kierownicy przedsiębiorcy).

Wykładowcy

Wykładowcami są eksperci, specjaliści i praktycy z zakresu funkcjonowania i działania systemów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju.

Czas trwania

2 dni - 18 godzin (1 godz. - 45 min.)

Termin

Kurs zostaje uruchomiony w porozumieniu z kandydatami w momencie skompletowania 10 osobowej grupy słuchaczy. Słuchacze otrzymają szczegółowy program wraz z nazwiskami wykładowców. W przypadku zgromadzenia grupy 10 osobowej w jednej jednostce organizacyjnej możliwe jest zorganizowanie szkolenia w określonym dogodnym miejscu i terminie.

Opłata

1500 zł/osoba

Problematyka wykładów

 • Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych w ujęciu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, 182, 1228);
 • Organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce. Klasyfikowanie informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 • Dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa - przedstawienie i omówienie szczegółowe wymagań z zakresu opracowanie tego dokumentu;
 • Dokument procedur bezpiecznej eksploatacji - przedstawienie i omówienie szczegółowe wymagań z zakresu opracowanie tego dokumentu;
 • Praktyczne i osobiste opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, ze wskazaniem praktycznych rad dotyczących opracowania i wypełnienia poszczególnych punktów kwestionariusza.
 • Zasady i metodyka prowadzenia badań środków ochrony elektromagnetycznej przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych;
 • Ustawowe uwarunkowania dotyczące otrzymania świadectwa bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-110 (bud. A; I piętro)
22 559 2239
Bobrowiecka 9, Warszawa
podyplomowe@wumed.edu.pl


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED