Zarządzanie projektami IT

altkomStudia podyplomowe Zarządzanie projektami IT realizowane są wspólnie z Altkom Akademią S.A. – liderem w edukacji informatycznej oraz dostarczaniu rozwiązań IT dla biznesu, a także szkoleń biznesowych z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Odbiorcy studiów

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów IT, członków zarządu przedsiębiorstw, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.

Cele studiów

Celem studiów jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami IT przy efektywnym wykorzystaniu zasobów, zgodnie ze standardem określonym w PRINCE2®.

Studia ukierunkowane są na wykorzystanie i rozwój umiejętności zarządzania przez cele. Kładą nacisk na indywidualną rolę menedżera jako realizatora założeń i gwaranta wykonania projektu.

W czasie studiów realizowany jest zakres akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation.

Certyfikaty

W czasie studiów słuchacze podchodzą do akredytowanego przez APMG International egzaminu PRINCE2® Foundation. Po zdanym egzaminie studenci otrzymają oficjalne świadectwo wystawione przez APMG w Wielkiej Brytanii.

Wykładowcy

Osoby prowadzące zajęcia są nauczycielami akademickimi oraz certyfikowanymi kierownikami projektów z doświadczeniem zdobywanym w największych firmach polskich i międzynarodowych.

Nasi wykładowcy biorą czynny udział w konferencjach tematycznych, a ich publikacje można znaleźć w fachowej prasie i wydawnictwach uniwersyteckich.

Ramowy plan studiów

Studia są prowadzone w sposób interaktywny. Wykłady uzupełnione prezentacjami mają formę dyskusji w celu ugruntowania i uzupełnienia wiedzy. Słuchacze wykonują także ćwiczenia, samodzielnie i w grupach. Ćwiczenia dotyczą zarówno czystej metodyki, jak i wykorzystania jej w praktyce. Część ćwiczeń opiera się na studium przypadku, umożliwiając sprawdzenie zastosowania metodyki w praktyce. 

Lp. Temat Ilość godzin Zjazd Prowadzący
1 Zarządzanie projektem IT od pomysłu do produktu końcowego 10 I ALTKOM
2 Zarządzanie projektem IT od pomysłu do produktu końcowego 10 I PWSBiA
3 Wprowadzenie do zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2® 10 II ALTKOM
4 Zarządzanie kontraktem w projekcie 10 II ALTKOM
5 Blok metodyczny - Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2® (akredytowane) 10 III ALTKOM
6 Blok metodyczny - Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2® (akredytowane) 10 III ALTKOM
7 Blok metodyczny - Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2® (akredytowane) + egzamin PRINCE2® Foundation 10 IV ALTKOM
8 Blok metodyczny - metodyki zwinne -zarządzanie wytwarzaniem produktów wg SCRUM 10 IV PWSBiA
9 Blok analityczny - Zarządzanie wymaganiami 10 V PWSBiA
10 Blok analityczny - Zarządzanie wymaganiami 10 V PWSBiA
11 Blok techniki projektowe - harmonogramowanie, kontrola realizacji projektu i zarządzanie ryzykiem w projekcie 10 VI ALTKOM
12 Blok techniki projektowe - harmonogramowanie, kontrola realizacji projektu i zarządzanie ryzykiem w projekcie 10 VI ALTKOM
13 Blok techniki projektowe - komunikacja i zarządzanie zespołem w projektach 10 VII ALTKOM
14 Blok techniki projektowe - zarządzanie konfiguracją i zmianą w projekcie 10 VII PWSBiA
15 Blok praktyczny - projekt IT od pomysłu do produktu końcowego 10 VIII PWSBiA
16 Blok praktyczny - projekt IT od pomysłu do produktu końcowego 10 VIII PWSBiA
17 Blok praktyczny - Zarządzanie projektem wg PRINCE2 w praktyce - gra strategiczna 10 IX ALTKOM
18 Podsumowanie zarządzania projektami IT i egzamin końcowy 10 IX PWSBiA
  Razem 190  

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Kalendarz zjazdów zostanie podany bezpośrednio przed rozpoczęciem.

Wymagane dokumenty

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Opłaty

 1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia - 100 zł jednorazowo
 2. Czesne
  za całe studia: 4400 zł.
  Przy opłacie jednorazowej – zniżka 5%.
  Absolwenci PWSBiA – zniżka 15%.

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Rekrutacji
Budynek "A", pok. A-1 (parter)
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

instytucje współpracujące
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED