Dlaczego warto korzystać z usług Biura Karier

Drodzy Studenci i Absolwenci,

Misją Biura Karier jest służenie Wam informacją, radą, wsparciem i pomocą w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie w łatwiejszym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

Chcemy wzmocnić Wasz potencjał zawodowy, pomóc w zaistnieniu na rynku pracy oraz w rozwijaniu karier zawodowych. Działania nasze obejmują także nawiązywanie i utrzymywanie relacji z pracodawcami, zwłaszcza tymi posiadającymi możliwości stworzenia nowych miejsc pracy oraz odbycia staży studenckich.

Oferujemy doradztwo zawodowe i personalne, uczestnictwo w bezpłatnych kursach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych, tematycznych spotkaniach informacyjnych oraz targach pracy. Udzielamy wsparcia w poszukiwaniu staży i zatrudnienia.

Wspieramy także przedsiębiorczość akademicką. Podstawowym naszym celem jest maksymalizacja stopnia zatrudnienia studentów i absolwentów naszej uczelni poprzez podnoszenie ich wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Cel ten realizowany jest poprzez:

 • podnoszenie wiedzy studentów i absolwentów na temat rynku pracy - prowadzenie konsultacji doradczych, współorganizowanie konferencji naukowych, seminariów naukowo-metodycznych, prowadzenie szkoleń i warsztatów oraz udostępnianie publikacji tematycznych;
 • wspieranie procesu podejmowania decyzji zawodowych studentów i absolwentów uczelni poprzez świadczenie usług z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego;
 • podnoszenie samoświadomości studentów i absolwentów uczelni w zakresie kompetencji i predyspozycji psychozawodowych - prowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego, w tym warsztatów aktywizujących;
 • określanie predyspozycji psychoosobowych i zawodowych za pomocą narzędzi diagnostycznych;
 • promocję atrakcyjnego wizerunku studentów i absolwentów uczelni na rynku pracy poprzez bezpośrednią pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w doborze szkoleń i kursów zawodowych oraz działań wspierających rozwój kompetencji społecznych;
 • dostarczanie studentom i absolwentom aktualnych informacji zawodowych
  i edukacyjnych o rynku pracy i rynku edukacji, w tym: o firmach, przedsiębiorstwach i pracodawcach, o instytucjach kształcenia, procedurach kwalifikacyjnych, a także o realizowanych szkoleniach i kursach. Studenci i absolwenci mogą znaleźć tu także wskazówki i informacje dotyczące możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki na studiach magisterskich i podyplomowych, jak również uczestniczenia w krajowej i zagranicznej ofercie stypendialnej.
 • świadome i efektywne projektowanie indywidualnych ścieżek karier zawodowych na współczesnym rynku pracy;
 • wspieranie relacji pomiędzy pracodawcami a studentami i absolwentami uczelni poprzez współorganizowanie i udział w targach pracy oraz w spotkaniach informacyjnych;
 • kształtowanie i wzmacnianie postawy przedsiębiorczej studentów i absolwentów uczelni poprzez propagowanie idei samozatrudnienia i korzyści stąd wynikających;
 • wzmacnianie współpracy uczelni z lokalnym środowiskiem, organizacjami i pracodawcami w celu pozyskiwania miejsc pracy oraz stworzenia możliwości zatrudnienia i odbycia staży naszym studentom. Zadaniu temu ma sprzyjać promowanie wizerunku i marki uczelni oraz jej studentów i absolwentów a także uczestnictwo w różnych wydarzeniach i przedsięwzięciach środowiska lokalnego.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego Biura Karier.

instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED