Uprzejmie prosimy o dokonywanie wszystkich opłat związanych z kształceniem studentów w naszej uczelni na podany niżej numer konta:

Bank PEKAO S.A.
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327
 

KOMUNIKAT REKTORA WUMED Z DN. 19.10.2020 R.
20 października 2020
WUMed | KOMUNIKAT REKTORA WUMED Z DN. 19.10.2020 R.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 16 października 2020 r. prosimy studentów i wykładowców o zapoznanie się z Komunikatem Rektora WUMed z dn. 19 października 2020 r.
 
STYPENDIA TYLKO DO 29 PAŹDZIERNIKA
16 października 2020
WUMed | STYPENDIA TYLKO DO 29 PAŹDZIERNIKA

Szanowni Studenci! Informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o stypendia socjalne i za wyniki w nauce upływa 29 października 2020 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej, stosowne wnioski i oświadczenie znajdują się na stronie internetowej naszej uczelni w zakładce Studenci - pomoc finansowa.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, stypendia za miesiąc październik i listopad będą wypłacane po 10 listopada br.

Uwaga studenci!
18 września 2020
WUMed | Uwaga studenci!

Prosimy o zapoznanie się i informacją dotyczącą inauguracji roku akademickiego 2020/21 oraz Komunikatem nr 8 Rektora WUMed.

Jednocześnie informujemy, że są dostępne rozkłady zajęć I semestru. Uwaga! Rozkłady zajęć mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie rozkładu przed każdym zjazdem.

Kalendarium roku
13 sierpnia 2020
WUMed | Kalendarium roku
Prosimy studentów o zapoznanie sie kalendarium roku akademickiego 2020/21. Informujemy, że dane zawarte w kalendarzu mogą ulec zmianie.
Praktyki na administracji
13 lipca 2020
Studentów kierunku Administracja prosimy o zapoznanie się z informacją o praktykach. Prosimy również o pobranie zaktualizowanego dziennika praktyk oraz kryteriów oceny końcowej.
Testy na koronawirusa dla studentów kierunków medycznych
24 czerwca 2020
WUMed | Testy na koronawirusa dla studentów kierunków medycznych

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach.

Wracamy na zajęcia praktyczne!
27 maja 2020
WUMed | Wracamy na zajęcia praktyczne!

"W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w najbliższym czasie będą następować zmiany mające na celu stopniowe przywracanie normalnego trybu funkcjonowania naszej Uczelni."

Uprzejmie prosimy Studentów i Wykładowców WUMed o zapoznanie się z Komunikatem nr 7 Rektora z dn. 25.05.2020 r. oraz harmonogramem zajęc praktycznych obowiązującym od 06.06.2020 r.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach
25 maja 2020
WUMed | Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach
W związku z planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni, 12 maja 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wystosował zalecenia dotyczące wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa m.in. studentów oraz pracowników uczestniczących w zajęciach  po powrocie studentów na uczelnie.
Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami, które znalazły się w zaleceniach, dostępnymi tutaj.
Środowiskowe wytyczne MNiSW w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni
25 maja 2020
WUMed | Środowiskowe wytyczne MNiSW w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi i zaleceniami  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanymi z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Szczegóły znajdują się na stronie MNiSW. Wytyczne zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Do pobrania:
Środowiskowe Wytyczne Dotyczące Przywracania Działalności Uczelni

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! WAŻNE! Komunikat i rekomendacje MNiSW ws. zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
30 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! WAŻNE! Komunikat i rekomendacje MNiSW ws. zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

MNiSW wydało rekomendacje dot. realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Prosimy studentów o zapoznanie się z rekomendacjami:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! Biblioteki Wirtualne - wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych
29 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! Biblioteki Wirtualne - wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych

Drodzy Studenci, w trosce o Waszą edukację przekazujemy wykaz otwartych zasobów naukowych BIBLIOTEK NAUKOWYCH:

 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Universitätsbibibliothek Regensburg - pełne teksty artykułów z wielu dziedzin, w większości udostępniane nieodpłatnie
 • EuDML - udostępnia online literaturę matematyczną
 • Europeana - biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie
 • EuropeanLibrary - the european library digital treasures
 • FreeTechBooks - książki i dokumentacja z informatyki
 • GALILEO- electronic texts : zawiera m. in. teksty z literatury, prawa, ekonomii, historii
 • Hathi Trust - biblioteka cyfrowa zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych, obejmująca materiały Uniwersytetu w Kalifornii i lokalnych bibliotek cyfrowych, jak i treści zdigitalizowane w ramach projektów Google Books i Internet Archive
 • ...i wiele innych
#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - Zajęcia w czasie rzeczywistym staną się faktem! ZALOGUJ do platformy Microsoft Teams!
23 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - Zajęcia w czasie rzeczywistym staną się faktem! ZALOGUJ do platformy Microsoft Teams!

Szanowni Studenci!

W celu umożliwienia realizacji programu i weryfikowania efektów uczenia proponujemy zajęcia dydaktyczne ,, na żywo.,,. W tym celu uruchamiamy dodatkową platformę Microsoft Teams, która umożliwia zdalne kształcenie  w czasie rzeczywistym.

Ważne!
Procedura logowania do platformy Microsoft Teams została opisana w pozycji OGŁOSZENIA na platformie  MOODLE PWSBiA.

Dziękujemy Panu Radosławowi Maliszewskiemu z działu IT za Jego wiedzę, umiejętności i zaangażowanie, które to pozwoliły nam uruchomić platformy zdalnego nauczania Moodle oraz Microsoft Teams.

Powodzenia!

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection
14 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection

Drodzy Studenci, w trosce o Waszą edukację przekazujemy dostęp do eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection.

Kolekcja eBook Subscription Harvard Business Publishing, to nowatorski zbiór Książek elektronicznych zawierający kompletny katalog Harvard Business Review e-books. Ponad 600 książkek i 150 artykułów z serii HBR Classics, zapewnia dostęp do najlepszych cyfrowych, znaczących źródeł z zakresu biznesu, ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, planowania strategicznego, rozwoju osobistego i wielu więcej. 

Dostęp do eBook Subscription Harvard Business Publishing otrzymacie Państwo mailem z dziekanatu. Tym samym przypominamy, że dziekanat naszej uczelni nie przerwał pracy. Bardzo prosimy jednak o nieodwiedzanie  uczelni, tylko  kontakt telefoniczny lub mailowy.

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! Działalność uczelni w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – informacja Rektora
10 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! Działalność uczelni w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – informacja Rektora

Szanowni Studenci!

Decyzją Prezesa Rady Ministrów zajęcia na wszystkich uczelniach pozostają  zawieszone do 26 kwietnia br. Uruchomiona 3 kwietnia platforma edukacyjna stała się jedynym, możliwym sposobem kontynuowania nauki i kontaktu z wykładowcami. Chciałbym, abyśmy mogli spotkać się w czerwcu br. na egzaminach kończących kolejny semestr nauki i egzaminach dyplomowych studentów kończących studia. Czynny jest  dziekanat uczelni, z którym można kontaktować się mailowo.

#ZOSTANWDOMU - NIE PRZERYWAJ NAUKI. WAŻNA INFORMACJA DLA WYKŁADOWCÓW
09 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU - NIE PRZERYWAJ NAUKI. WAŻNA INFORMACJA DLA WYKŁADOWCÓW

SZANOWNI PAŃSTWO WYKŁADOWCY!

W związku z informacjami otrzymanymi od studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie lub inżynierskie) i zaistniałymi przypadkami utrudnionego kontaktu z Promotorami (opiekunami prac dyplomowych) uprzejmie informuję:

Zgodnie z  Rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Regulaminem Studiów nauczyciel akademicki jest zobowiązany  m.in. do:

 1. Regularnego monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się studentów.
 2. Zapewnia studentom, w sposób regularny, informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce (w tym postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej).
 3. Wyznaczenia terminów konsultacji online dla studentów (w tym  wsparcia w procesie przygotowania pracy dyplomowej)
Prorektor PWSBiA
dr hab. Joanna Jasińska - prof. PWSBiA
#ZOSTANW DOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI
07 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANW DOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI

SZANOWNI PAŃSTWO,
PRZYPOMINAMY O LOGOWANIU I UCZENIU SIĘ POPRZEZ PLATFORMĘ E.PWSBIA.EDU.PL

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy również, iż student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego oraz jest zobowiązany do wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela w ramach poszczególnych przedmiotów.

#zostanwdomu, nie przerywaj nauki! Platforma E-learningowa PWSBiA
03 kwietnia 2020
WUMed | #zostanwdomu, nie przerywaj nauki! Platforma E-learningowa PWSBiA

ZALOGUJ SIĘ PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ E.PWSBIA.EDU.PL

Szanowni Studenci!

W celu umożliwienia realizacji programu i weryfikowania efektów kształcenia od dnia 3 kwietnia br. działa platforma e-learningowa PWSBiA, która umożliwia zdalne kształcenie przy wykorzystaniu bazy merytorycznych materiałów dydaktycznych wraz z multimediami oraz systemem  oceny nauki studenta.

Ważne! Informacje dotyczące logowania otrzymaliście Państwo pocztą elektroniczną. Podczas pierwszej wizyty na platformie e-learningowej należy zmienić hasło.

Po prawidłowym zalogowaniu zobaczycie Państwo wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Na platformie uruchamia się przewodnik, który przeprowadzi Państwa „krok po kroku”.

Życzymy miłej nauki!
#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - baza ACADEMIC RESEARCH SOURCE
02 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - baza ACADEMIC RESEARCH SOURCE

Drodzy Studenci, w trosce o Waszą edukację uzyskaliśmy dodatkową możliwość korzystania z bazy ACADEMIC RESEARCH SOURCE. Tematyka bazy obejmuje między innymi: nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.

Dostęp do bazy  ACADEMIC RESEARCH SOURCE otrzymacie Państwo mailem z dziekanatu. Tym samym przypominamy, że dziekanat naszej uczelni nie przerwał pracy. Bardzo prosimy jednak o nieodwiedzanie  uczelni, tylko  kontakt telefoniczny lub mailowy.

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! REKOMENDACJE MNiSW ws. ZDALNEGO KSZTAŁCENIA
31 marca 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! REKOMENDACJE MNiSW ws. ZDALNEGO KSZTAŁCENIA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje na okoliczność nadzwyczajnego zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.
Rekomendacje dotyczą wszystkich zajęć ujętych w programie i planie studiów, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych.

#zostanwdomu, nie przerywaj nauki!
17 marca 2020
WUMed | #zostanwdomu, nie przerywaj nauki!

Drodzy Studenci, w trosce o ciągłość Waszej edukacji, uzyskaliśmy możliwość korzystania z bazy EBSCO, w której znajdziecie czasopisma i artykuły naukowe z interesujących Was dziedzin. Treści te z pewnością dopełnią bazę materiałów dydaktycznych, w którą wyposażyli Was wykładowcy. Hasło i login do EBSCO otrzymacie mailem z dziekanatu. Tym samym przypominamy, że dziekanat naszej uczelni nie przerwał pracy. Bardzo prosimy jednak o nieodwiedzanie  uczelni, tylko  kontakt telefoniczny lub mailowy

Uwaga studenci kierunków pielęgniarstwo i dietetyka
17 marca 2020

Zajęcia praktyczne w szpitalach zostały zawieszone do odwołania. O terminach odrabiania zajęć praktycznych poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

KORONAWIRUS. CO TRZEBA WIEDZIEĆ?
27 lutego 2020
WUMed | KORONAWIRUS. CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

w dniu 29 lutego br. (sobota) o godz. 13.20 w sali A-502 (sala Chopin; Bud. A, V piętro) odbędzie się szkolenie na temat: KORONAWIRUS. CO TRZEBA WIEDZIEĆ? Szkolenie przeprowadzi dr n. med. Małgorzata Tomaszewska - Kowalska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Interaktywne bazy EBSCO na Uczelni
28 stycznia 2020
WUMed | Interaktywne bazy EBSCO na Uczelni

Studenci oraz pracownicy Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Komputerowych i Medycznych  mogą korzystać z bazy interaktywnej  EBSCO. Wszystkie bazy udostępniane są na wspólnej platformie EBSCOhost.

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA - STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE!
21 stycznia 2020

W zakładce praktyki zawodowe znajdziecie terminarz obowiązkowych zajęć praktycznych w placówkach medycznych.

MLA International Bibliography with Full Text
07 października 2019
WUMed | MLA International Bibliography with Full Text

Biblioteka Naszej Uczelni zachęca naszych Studentów do korzystania z serwisu książek elektronicznych MLA International Bibliography with Full Text.

MLA International Bibliography with Full Text jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza zawiera obszerną bibliografię artykułów z czasopism, książek i dysertacji oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1,000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka obejmuje: literaturę, języki, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.

Baza zawiera również MLA Directory of Periodicals oraz własny tezaurus MLA używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i własny przeszukiwany katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

Link do bazy można uzyskać w Bibliotece Uczelni.

 

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED