Uprzejmie prosimy o dokonywanie wszystkich opłat związanych z kształceniem studentów w naszej uczelni na podany niżej numer konta:

Bank PEKAO S.A.
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327
 

KOMUNIKATY REKTORA WUMED
10 listopada 2021
WUMed | KOMUNIKATY REKTORA WUMED
Szanowni Wykładowcy i Studenci! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem Rektora z dn. 10.11.2021 r. dotyczącym przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie uczelni.
​Szanowni Wykładowcy i Studenci!
26 listopada 2021
WUMed | ​Szanowni Wykładowcy i Studenci!

Informujemy, że w dniach zajęć studentów niestacjonarnych na uczelni uruchomiony zostanie barek  z ciepłymi napojami, smacznymi posiłkami oraz kanapkami. Zapraszamy od 4 grudnia br. do budynku A (parter, hol główny) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Komunikat nr 11 Rektor z dn 7 lipca 2021
07 lipca 2021
WUMed | Komunikat nr 11 Rektor z dn 7 lipca 2021

Szanowni Studenci i Wykładowcy! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem nr 11 Rektora Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka, dotyczącym organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/22.

Wytyczne Prorektora ds. Dydaktycznych i rozwoju w sprawie zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia i egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021
25 maja 2021

Prorektor ds. Dydaktycznych i rozwoju dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed przekazuje wytyczne dotyczące zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia oraz egzaminów w nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021.

KOMUNIKAT REKTORA WUMED Z DN. 03.03.2021
08 marca 2021
WUMed | KOMUNIKAT REKTORA WUMED Z DN. 03.03.2021
Szanowni Studenci i Wykładowcy! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem nr 10 Rektora Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka, dotyczącym funkcjonowania Uczeni w II semestrze roku akademickiego 2020/21.
Rozkłady zajęć na drugi semestr
04 lutego 2021
Są już dostępne rozkłady zajęć na II semestr roku akademickiego 2020/21. Jednocześnie przypominamy o regularnych odwiedzinach - rozkłady mogą ulec zmianie.
KOMUNIKAT REKTORA WUMED Z DN. 19.10.2020 R.
20 października 2020
WUMed | KOMUNIKAT REKTORA WUMED Z DN. 19.10.2020 R.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 16 października 2020 r. prosimy studentów i wykładowców o zapoznanie się z Komunikatem Rektora WUMed z dn. 19 października 2020 r.
 
STYPENDIA TYLKO DO 29 PAŹDZIERNIKA
16 października 2020
WUMed | STYPENDIA TYLKO DO 29 PAŹDZIERNIKA

Szanowni Studenci! Informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o stypendia socjalne i za wyniki w nauce upływa 29 października 2020 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej, stosowne wnioski i oświadczenie znajdują się na stronie internetowej naszej uczelni w zakładce Studenci - pomoc finansowa.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, stypendia za miesiąc październik i listopad będą wypłacane po 10 listopada br.

Uwaga studenci!
18 września 2020
WUMed | Uwaga studenci!

Prosimy o zapoznanie się i informacją dotyczącą inauguracji roku akademickiego 2020/21 oraz Komunikatem nr 8 Rektora WUMed.

Jednocześnie informujemy, że są dostępne rozkłady zajęć I semestru. Uwaga! Rozkłady zajęć mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie rozkładu przed każdym zjazdem.

Kalendarium roku
13 sierpnia 2020
WUMed | Kalendarium roku
Prosimy studentów o zapoznanie sie kalendarium roku akademickiego 2020/21. Informujemy, że dane zawarte w kalendarzu mogą ulec zmianie.
Praktyki na administracji
13 lipca 2020
Studentów kierunku Administracja prosimy o zapoznanie się z informacją o praktykach. Prosimy również o pobranie zaktualizowanego dziennika praktyk oraz kryteriów oceny końcowej.
Testy na koronawirusa dla studentów kierunków medycznych
24 czerwca 2020
WUMed | Testy na koronawirusa dla studentów kierunków medycznych

Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach.

Wracamy na zajęcia praktyczne!
27 maja 2020
WUMed | Wracamy na zajęcia praktyczne!

"W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w najbliższym czasie będą następować zmiany mające na celu stopniowe przywracanie normalnego trybu funkcjonowania naszej Uczelni."

Uprzejmie prosimy Studentów i Wykładowców WUMed o zapoznanie się z Komunikatem nr 7 Rektora z dn. 25.05.2020 r. oraz harmonogramem zajęc praktycznych obowiązującym od 06.06.2020 r.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach
25 maja 2020
WUMed | Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach
W związku z planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni, 12 maja 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wystosował zalecenia dotyczące wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa m.in. studentów oraz pracowników uczestniczących w zajęciach  po powrocie studentów na uczelnie.
Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami, które znalazły się w zaleceniach, dostępnymi tutaj.
Środowiskowe wytyczne MNiSW w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni
25 maja 2020
WUMed | Środowiskowe wytyczne MNiSW w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi i zaleceniami  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanymi z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Szczegóły znajdują się na stronie MNiSW. Wytyczne zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Do pobrania:
Środowiskowe Wytyczne Dotyczące Przywracania Działalności Uczelni

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! WAŻNE! Komunikat i rekomendacje MNiSW ws. zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
30 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! WAŻNE! Komunikat i rekomendacje MNiSW ws. zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

MNiSW wydało rekomendacje dot. realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Prosimy studentów o zapoznanie się z rekomendacjami:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! Biblioteki Wirtualne - wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych
29 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! Biblioteki Wirtualne - wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych

Drodzy Studenci, w trosce o Waszą edukację przekazujemy wykaz otwartych zasobów naukowych BIBLIOTEK NAUKOWYCH:

 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Universitätsbibibliothek Regensburg - pełne teksty artykułów z wielu dziedzin, w większości udostępniane nieodpłatnie
 • EuDML - udostępnia online literaturę matematyczną
 • Europeana - biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie
 • EuropeanLibrary - the european library digital treasures
 • FreeTechBooks - książki i dokumentacja z informatyki
 • GALILEO- electronic texts : zawiera m. in. teksty z literatury, prawa, ekonomii, historii
 • Hathi Trust - biblioteka cyfrowa zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych, obejmująca materiały Uniwersytetu w Kalifornii i lokalnych bibliotek cyfrowych, jak i treści zdigitalizowane w ramach projektów Google Books i Internet Archive
 • ...i wiele innych
#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - Zajęcia w czasie rzeczywistym staną się faktem! ZALOGUJ do platformy Microsoft Teams!
23 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - Zajęcia w czasie rzeczywistym staną się faktem! ZALOGUJ do platformy Microsoft Teams!

Szanowni Studenci!

W celu umożliwienia realizacji programu i weryfikowania efektów uczenia proponujemy zajęcia dydaktyczne ,, na żywo.,,. W tym celu uruchamiamy dodatkową platformę Microsoft Teams, która umożliwia zdalne kształcenie  w czasie rzeczywistym.

Ważne!
Procedura logowania do platformy Microsoft Teams została opisana w pozycji OGŁOSZENIA na platformie  MOODLE PWSBiA.

Dziękujemy Panu Radosławowi Maliszewskiemu z działu IT za Jego wiedzę, umiejętności i zaangażowanie, które to pozwoliły nam uruchomić platformy zdalnego nauczania Moodle oraz Microsoft Teams.

Powodzenia!

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection
14 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection

Drodzy Studenci, w trosce o Waszą edukację przekazujemy dostęp do eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection.

Kolekcja eBook Subscription Harvard Business Publishing, to nowatorski zbiór Książek elektronicznych zawierający kompletny katalog Harvard Business Review e-books. Ponad 600 książkek i 150 artykułów z serii HBR Classics, zapewnia dostęp do najlepszych cyfrowych, znaczących źródeł z zakresu biznesu, ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, planowania strategicznego, rozwoju osobistego i wielu więcej. 

Dostęp do eBook Subscription Harvard Business Publishing otrzymacie Państwo mailem z dziekanatu. Tym samym przypominamy, że dziekanat naszej uczelni nie przerwał pracy. Bardzo prosimy jednak o nieodwiedzanie  uczelni, tylko  kontakt telefoniczny lub mailowy.

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! Działalność uczelni w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – informacja Rektora
10 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! Działalność uczelni w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – informacja Rektora

Szanowni Studenci!

Decyzją Prezesa Rady Ministrów zajęcia na wszystkich uczelniach pozostają  zawieszone do 26 kwietnia br. Uruchomiona 3 kwietnia platforma edukacyjna stała się jedynym, możliwym sposobem kontynuowania nauki i kontaktu z wykładowcami. Chciałbym, abyśmy mogli spotkać się w czerwcu br. na egzaminach kończących kolejny semestr nauki i egzaminach dyplomowych studentów kończących studia. Czynny jest  dziekanat uczelni, z którym można kontaktować się mailowo.

#ZOSTANWDOMU - NIE PRZERYWAJ NAUKI. WAŻNA INFORMACJA DLA WYKŁADOWCÓW
09 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU - NIE PRZERYWAJ NAUKI. WAŻNA INFORMACJA DLA WYKŁADOWCÓW

SZANOWNI PAŃSTWO WYKŁADOWCY!

W związku z informacjami otrzymanymi od studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie lub inżynierskie) i zaistniałymi przypadkami utrudnionego kontaktu z Promotorami (opiekunami prac dyplomowych) uprzejmie informuję:

Zgodnie z  Rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Regulaminem Studiów nauczyciel akademicki jest zobowiązany  m.in. do:

 1. Regularnego monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się studentów.
 2. Zapewnia studentom, w sposób regularny, informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce (w tym postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej).
 3. Wyznaczenia terminów konsultacji online dla studentów (w tym  wsparcia w procesie przygotowania pracy dyplomowej)
Prorektor PWSBiA
dr hab. Joanna Jasińska - prof. PWSBiA
#ZOSTANW DOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI
07 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANW DOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI

SZANOWNI PAŃSTWO,
PRZYPOMINAMY O LOGOWANIU I UCZENIU SIĘ POPRZEZ PLATFORMĘ E.PWSBIA.EDU.PL

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy również, iż student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego oraz jest zobowiązany do wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela w ramach poszczególnych przedmiotów.

#zostanwdomu, nie przerywaj nauki! Platforma E-learningowa PWSBiA
03 kwietnia 2020
WUMed | #zostanwdomu, nie przerywaj nauki! Platforma E-learningowa PWSBiA

ZALOGUJ SIĘ PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ E.PWSBIA.EDU.PL

Szanowni Studenci!

W celu umożliwienia realizacji programu i weryfikowania efektów kształcenia od dnia 3 kwietnia br. działa platforma e-learningowa PWSBiA, która umożliwia zdalne kształcenie przy wykorzystaniu bazy merytorycznych materiałów dydaktycznych wraz z multimediami oraz systemem  oceny nauki studenta.

Ważne! Informacje dotyczące logowania otrzymaliście Państwo pocztą elektroniczną. Podczas pierwszej wizyty na platformie e-learningowej należy zmienić hasło.

Po prawidłowym zalogowaniu zobaczycie Państwo wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Na platformie uruchamia się przewodnik, który przeprowadzi Państwa „krok po kroku”.

Życzymy miłej nauki!
#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - baza ACADEMIC RESEARCH SOURCE
02 kwietnia 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI - baza ACADEMIC RESEARCH SOURCE

Drodzy Studenci, w trosce o Waszą edukację uzyskaliśmy dodatkową możliwość korzystania z bazy ACADEMIC RESEARCH SOURCE. Tematyka bazy obejmuje między innymi: nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.

Dostęp do bazy  ACADEMIC RESEARCH SOURCE otrzymacie Państwo mailem z dziekanatu. Tym samym przypominamy, że dziekanat naszej uczelni nie przerwał pracy. Bardzo prosimy jednak o nieodwiedzanie  uczelni, tylko  kontakt telefoniczny lub mailowy.

#ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! REKOMENDACJE MNiSW ws. ZDALNEGO KSZTAŁCENIA
31 marca 2020
WUMed | #ZOSTANWDOMU, NIE PRZERYWAJ NAUKI! REKOMENDACJE MNiSW ws. ZDALNEGO KSZTAŁCENIA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje na okoliczność nadzwyczajnego zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.
Rekomendacje dotyczą wszystkich zajęć ujętych w programie i planie studiów, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych.

#zostanwdomu, nie przerywaj nauki!
17 marca 2020
WUMed | #zostanwdomu, nie przerywaj nauki!

Drodzy Studenci, w trosce o ciągłość Waszej edukacji, uzyskaliśmy możliwość korzystania z bazy EBSCO, w której znajdziecie czasopisma i artykuły naukowe z interesujących Was dziedzin. Treści te z pewnością dopełnią bazę materiałów dydaktycznych, w którą wyposażyli Was wykładowcy. Hasło i login do EBSCO otrzymacie mailem z dziekanatu. Tym samym przypominamy, że dziekanat naszej uczelni nie przerwał pracy. Bardzo prosimy jednak o nieodwiedzanie  uczelni, tylko  kontakt telefoniczny lub mailowy

Uwaga studenci kierunków pielęgniarstwo i dietetyka
17 marca 2020

Zajęcia praktyczne w szpitalach zostały zawieszone do odwołania. O terminach odrabiania zajęć praktycznych poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

KORONAWIRUS. CO TRZEBA WIEDZIEĆ?
27 lutego 2020
WUMed | KORONAWIRUS. CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

w dniu 29 lutego br. (sobota) o godz. 13.20 w sali A-502 (sala Chopin; Bud. A, V piętro) odbędzie się szkolenie na temat: KORONAWIRUS. CO TRZEBA WIEDZIEĆ? Szkolenie przeprowadzi dr n. med. Małgorzata Tomaszewska - Kowalska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Interaktywne bazy EBSCO na Uczelni
28 stycznia 2020
WUMed | Interaktywne bazy EBSCO na Uczelni

Studenci oraz pracownicy Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Komputerowych i Medycznych  mogą korzystać z bazy interaktywnej  EBSCO. Wszystkie bazy udostępniane są na wspólnej platformie EBSCOhost.

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA - STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE!
21 stycznia 2020

W zakładce praktyki zawodowe znajdziecie terminarz obowiązkowych zajęć praktycznych w placówkach medycznych.

MLA International Bibliography with Full Text
07 października 2019
WUMed | MLA International Bibliography with Full Text

Biblioteka Naszej Uczelni zachęca naszych Studentów do korzystania z serwisu książek elektronicznych MLA International Bibliography with Full Text.

MLA International Bibliography with Full Text jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza zawiera obszerną bibliografię artykułów z czasopism, książek i dysertacji oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1,000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka obejmuje: literaturę, języki, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.

Baza zawiera również MLA Directory of Periodicals oraz własny tezaurus MLA używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i własny przeszukiwany katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

Link do bazy można uzyskać w Bibliotece Uczelni.

 

instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED