Szkolenie dla samorządowców

Cele

 • Zapoznanie uczestników z przepisami prawnymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
 • Nauczenie w praktyce reguł legislacji związanych z przygotowywaniem aktów prawa miejscowego i innych aktów normatywnych
 • Nauczenie realizowania zadań o charakterze wykonawczym i kontrolnym przez organy samorządu terytorialnego.

Kompetencje

 • Znajomość rodzajów dokumentów i aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w szczególności związanych z wykonywaniem funkcji radnego, organu lub członka organu wykonawczego, a także pracowników urzędów administracji samorządowej.
 • Znajomość reguł obsługi kancelaryjnej w administracji samorządowej.
 • Znajomość procedury stanowienia aktów normatywnych i zasad techniki prawodawczej.
 • Znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa i administracji, niezbędną do określenia skutecznej współpracy samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym.
 • Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce działalności samorządowej, a w szczególności do rozstrzygania dylematów, które pojawiają się w pracy zawodowej w administracji samorządowej.
 • Umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami oraz regułami prawnymi w ramach sfery funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 • Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do konkretnych procesów związanych z pracą w strukturze samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących procedur finansowych, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
 • Umiejętność przygotowania: budżetu, aktów prawa miejscowego, aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym.
 • Umiejętność poprawnej identyfikacji i rozstrzygania problemów związanych z pełnieniem różnych funkcji w administracji samorządowej.

Adresaci

 • Kandydaci na radnych samorządu terytorialnego
 • Radni samorządu terytorialnego
 • Pracownicy samorządu terytorialnego

Czas trwania

40 godzin (dwa zjazdy sobotnio-niedzielne po 10 godz. wykładowych w każdym dniu). Jedna godzina wykładowa trwa 45 minut.

Wykładowcy

Wykładowcami są autorytety naukowe w zakresie przepisów prawa samorządu terytorialnego oraz praktycy w tej dziedzinie.

Termin

O terminie najbliższego kursu uczestnicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej 2-tygodniowym, z chwilą zebrania co najmniej 20 uczestników. Nabór na kurs trwa cały rok.  

Opłata

1500 zł/osoba

Zakwaterowanie i wyżywienie

Dla osób spoza Warszawy istniej możliwość zakwaterowania i/lub wyżywienia na terenie campusu za dodatkową odpłatnością, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Problematyka wykładów

 • Zasady prawa wyborczego do organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zadania i kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
 • Status radnego oraz organów i członków organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Pracownicy samorządowi.
 • Działalność legislacyjna w administracji samorządowej.
 • Kodeks postępowania administracyjnego w działalności organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Nadzór i kontrola nad organami jednostek samorządu terytorialnego.
 • Odpowiedzialność pracowników, organów i członków organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Przepisy antykorupcyjne w administracji samorządowej.
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. 

Informacje i zgłoszenia

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
pok. Ap-110 (bud. A; I piętro)
22 559 2239
Bobrowiecka 9, Warszawa
podyplomowe@wumed.edu.pl


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED