Dokumenty regulujące pracę Biura

Porozumienie o współpracy z WUP w Warszawie

19 lutego 2020r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy: Prywatną Wyższą Szkołą Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie (obecnie Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka), ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, reprezentowaną przez prof. dr. Waldemara Dębskiego – Rektora Prywatnej Wyższą Szkołą Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (obecnie Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka), a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie z siedzibą przy ul. Młynarskiej 16, 01-205 Warszawa, reprezentowanym przez Tomasza Sieradza – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Warszawie.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad współpracy Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

I tak Porozumienie o współpracy ustala, m.in. że: Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (obecnie WUMed) w Warszawie deklaruje współpracę w zakresie:

 • organizowania wspólnych działań i przedsięwzięć, w tym wydarzeń promujących przedsiębiorczość;
 • wymiany informacji o sytuacji na mazowieckim rynku pracy;
 • upowszechniania informacji zawodowych, udostępnionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie;
 • upowszechniania poprzez zróżnicowane kanały informacyjne (newsletter, strona internetowa, grupy dyskusyjne) wśród zainteresowanych osób i instytucji informacji dotyczących usług i inicjatyw realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie;
 • wizyt roboczych, służących wzajemnej wymianie doświadczeń związanych z pracą na konkretnych narzędziach oraz metodologii.

Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie deklaruje współpracę w zakresie:

 • organizowania wspólnych działań i przedsięwzięć, w tym wydarzeń promujących przedsiębiorczość;
 • wymiany informacji o sytuacji na mazowieckim rynku pracy, w tym informacji o bezrobociu absolwentów szkół wyższych wg kierunków kształcenia;
 • wsparcia studentów i absolwentów Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie w podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez prowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, w tym z zakresu przedsiębiorczości;
 • upowszechniania informacji zawodowych;
 • upowszechniania poprzez zróżnicowane kanały informacyjne (strona internetowa, biuletyn Mazowiecki Rynek Pracy, mailing) wśród zainteresowanych osób i instytucji informacji dotyczących inicjatyw i usług realizowanych przez Prywatną Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie.
 • współpracy w ramach usług EURES skierowanych do absolwentów w zakresie: informacji dotyczących pracy wakacyjnej, staży i wolontariatu w krajach Unii Europejskiej oraz międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Niniejsze Porozumienie o współpracy sprzyjać będzie zakresowi pomocy udzielanej studentom oraz absolwentom naszej  uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie w skutecznym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie służyć będzie również wspieraniu postaw proaktywnych i przedsiębiorczych społeczności akademickiej a także eksponowaniu idei samozatrudnienia i korzyści stąd wynikających.

Nasze Biuro Karier w Mazowieckiej Sieci Biur Karier

19 lutego 2020r. Biuro Karier Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (obecnie Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka) w Warszawie zostało wpisane do Mazowieckiej Sieci Biur Karier (MSBK) na rok akademicki 2020/2021. Przypominamy jednocześnie, że przystąpienie naszego Biura Karier, które do Mazowieckiej Sieci Biur Karier, daje Uczelni m.in. następujące korzyści w zakresie:
 • Otrzymywanie bieżących informacji dotyczących inicjatyw realizowanych przez WUP w Warszawie oraz Biura zrzeszone w Sieci.
 • Otrzymywanie aktualnych informacji dotyczących sytuacji na regionalnym rynku pracy.
 • Zamieszczanie informacji o działalności naszego Biura Karier i jego działalności na stronie internetowej WUP w Warszawie.
 • Zamieszczanie artykułów o działaniach Biura Karier w biuletynie "Mazowiecki rynek pracy", wydawanym przez WUP Warszawa. Biuletyn publikowany jest w formie drukowanej oraz elektronicznej (dostępny na stronie internetowej Urzędu).
 • Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych dla pracowników Biura Karier, organizowanych przez WUP w Warszawie.
 • Otrzymywanie informacji o targach pracy oraz współorganizację targów pracy i giełd pracy.
 • Otrzymywanie materiałów promocyjno-informacyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w tym broszur i ulotek z zakresu informacji zawodowej.
 • Otrzymywanie informacji na temat przewidywanych zmian na regionalnym rynku pracy w oparciu o badania własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 • Współpraca w obszarze zagranicznego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz badań i monitoringu regionalnego rynku pracy.
 • Udostępnianie ofert pracy za granicą, w ramach działalności europejskich służb zatrudnienia EURES i poradnictwa zawodowego.
 • Organizacja spotkań informacyjnych na temat działalności sieci EURES i możliwości podejmowania pracy w krajach UE.
 • Współorganizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość.
 • Wsparcie studentów, doktorantów i absolwentów w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Powyższe informacje o: sytuacji na regionalnym rynku pracy, ofertach pracy za granicą, spotkaniach informacyjnych organizowanych przez WUP w Warszawie oraz wspólnie organizowanych przedsięwzięciach będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Biura Karier. Natomiast otrzymywane materiały promocyjno-informacyjne z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, w tym broszury i ulotki z zakresu informacji zawodowej będzie można otrzymać  bezpośrednio w naszym Biurze, a część z nich zamieszczana będzie na stronie internetowej.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z niniejszej oferty.


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED