Żywienie człowieka i ocena żywności

Odbiorcy studiów

Studia  adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy na temat dietetyki, żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw a także analizy i oceny jakości żywności.

Cele studiów

Zasadniczym celem studiów  jest nabycie  wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego, w tym również w obszarze żywienia zbiorowego;
 • zapobieganie chorobom żywieniowo-zależnym;
 • przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia;
 • nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie jakości i analizie żywności.
 • edukacji żywieniowej.

Wykładowcy

Osoby prowadzące zajęcia są nauczycielami akademickimi oraz praktykami z wieloletnim doświadczeniem w wykonywanym zawodzie.

Ramowy plan studiów

L.p. Przedmiot l.godz.
I SEMESTR
1. Mikrobiologia żywności 10
2. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa, interakcje leków z żywnością 20
3. Anatomia i patofizjologia przewodu pokarmowego 15
4. Alergie pokarmowe 20
5. Biochemia żywności 10
6. Edukacja i poradnictwo żywieniowe 15
II SEMESTR
7. Toksykologia żywności 20
8. Analiza i ocena jakości żywności 30
9. Chemia żywności 15
10. Żywienie człowieka w różnych okresach ontogenezy oraz żywienie kliniczne 30
11. Seminarium 15

Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Wymagane dokumenty

 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego)
 • kontrakt między Uczelnią a Kandydatem
 • dowody opłat czesnego oraz za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Opłaty

 • Wpisowe: 100 zł - należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne: 4 000 zł - może być opłacane w dwóch równych ratach (2 x 2 000 zł).


Absolwenci PWSBiA

 • Wpisowe: 100 zł. - należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne: 3 700 zł - może być opłacane w dwóch równych ratach (2x1850 zł).

Informacje, zgłoszenia, kontakt

Biuro Rekrutacji
Budynek "A", pok. A-1 (parter)
Formularz zgłoszenia kandydata na studia podyplomowe
Dane Kandydata:*
Kierunek:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

instytucje współpracujące
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED