Misja Biura Karier

Misją Biura Karier jest wspieranie rozwoju zawodowego studentów naszej uczelni poprzez służenie im radą, informacją i pomocą w procesie skutecznego przejścia z okresu nauki do podjęcia zatrudnienia, zgodnego z profilem ich kształcenia oraz aspiracjami, a następnie w efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

Cele główne działalności Biura Karier

 • Podejmowanie działalności zorientowanej na pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim.
 • Promocja zawodowa studentów i absolwentów uczelni.

Cele szczegółowe działań Biura Karier

 • Pomaganie studentom i absolwentom uczelni w planowaniu kariery zawodowej.
 • Organizowanie szkoleń i kursów podnoszących wiedzę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne niezbędne do zaistnienia na współczesnym rynku pracy.
 • Pomoc w podjęciu zatrudnienia studentom oraz absolwentom uczelni poprzez propagowanie różnorodnych form poszukiwania pracy a w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z potencjalnymi przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
 • Gromadzenie i przekazywanie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych umożliwiających kształtowanie oraz ciągły rozwój kluczowych kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym na współczesnym rynku pracy.

Zakres działalności Biura Karier

Zakres działalności Biura Karier opiera się na następujących działaniach:

 • doradczych,
 • szkoleniowych,
 • informacyjnych,
 • promocyjnych.

Główne zadania Biura Karier

 • Prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.
 • Dostarczanie studentom i absolwentom uczelni, informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy i staży zawodowych;
 • Pośrednictwo pracy w kontakcie z pracodawcami.
 • Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.
 • Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
 • Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 • Monitorowanie losów (karier) zawodowych absolwentów uczelni.
 • Współudział w dostosowaniu programów kształcenia uczelni do aktualnych potrzeb pracodawców i wymagań rynku pracy.

Szczegółowe zadania Biura Karier

 • Doradztwo i konsultacje ułatwiające samopoznanie i identyfikowanie potrzeb edukacyjno – zawodowych oraz planowanie kariery.
 • Określanie predyspozycji psychoosobowościowych i zawodowych.
 • Pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
 • Pomoc w wyborze i kreowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
 • Pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, m.in.: cv, listu motywacyjnego, formularzy aplikacyjnych.
 • Pomoc w przygotowaniu się do autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.
 • Organizacja warsztatów i wykładów dla studentów i absolwentów poświęconych różnym formom aktywności zawodowej.
 • Wspieranie studentów i absolwentów w sprawnym poruszaniu się po współczesnym rynku pracy.
 • Współpraca i działania w obrębie mazowieckiej sieci biur karier przy organizacji wspólnych przedsięwzięć.
 • Nawiązywanie współpracy i utrzymywanie kontaktów zawodowych z pracodawcami.
 • Współpracy z urzędami pracy, agencjami doradztwa personalnego oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rynku i dla rynku pracy.
 • Prowadzenie uczelnianego banku informacji o aktualnych ofertach pracy.
 • Prowadzenia strony internetowej biura karier.

instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED