Studia magisterskie na kierunku elektroradiologia

Studia magisterskie na kierunku ELEKTRORADIOLOGIA, w Warszawskiej Uczelni Medycznej są kontynuacją nauczania podczas studiów pierwszego stopnia.

Wysoce wykwalifikowana kadra wykładowców i praktyków zawodów medycznych zapewni dopełnienie wiedzy i praktyki w zakresie diagnostyki radiologicznej.

Kształcenie na kierunku elektroradiologia studia drugiego stopnia jest zorientowane na wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie elektroradiologii zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ze strategią dydaktyczno-naukową Uczelni WUMed.

Studia drugiego stopnia na kierunku ELEKTRORADIOLOGIA umożliwią pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik obrazowania (np. spektroskopia MR, traktografia MR, tomografia komputerowa, PET/TK), w tym przygotują studenta do czynnego udziału w naukowych konferencjach studenckich w tym radiologicznych organizowanych przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Elektroradiologia studia drugiego stopnia to jest kierunek o profilu praktycznym.

Celem utworzenia kierunku było wykształcenie nowej kadry dla potrzeb opieki zdrowotnej, a zwłaszcza szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Dynamiczny rozwój tych dziedzin wymaga nie tylko kształcenia lekarzy specjalistów, ale także współpracujących z nimi osób – magistrów elektroradiologii - wykonujących poszczególne pogłębione procedury diagnostyczne i terapeutyczne, co stawia elektroradiolgię na równi pod względem ważności z innymi kierunkami w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne
Poziom studiów: drugiego stopnia (magister)
Profil studiów: praktyczny
Liczba semestrów kształcenia : 4
Łączna liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 120
Łączna liczba godzin praktyk zawodowych: 500

 

Studia drugiego stopnia z elektroradiologii skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku elektroradiologia, którzy zamierzają uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia będą mogli ubiegać się również kandydaci, którzy posiadają tytuł magistra, inżyniera lub równorzędny (jednolite studia magisterskie), którzy osiągnęli, co najmniej 70% efektów uczenia się uzyskiwanych przez absolwentów kierunku elektroradiologia na studiach pierwszego stopnia.

W przypadku, gdy kandydat ukończył studia na kierunku innym niż: elektroradiologia, Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed określa warunki dodatkowe, obejmujące zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne), które nie były realizowane w toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w ramach których osiągnięte zostaną efekty uczenia się uzyskiwane przez absolwentów kierunku elektroradiologia studia pierwszego stopnia.

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku ELektroradiologia studia pierwszego stopnia przed terminem podpisania umowy o naukę na studiach drugiego stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia obejmuje dwie grupy przedmiotów:

I GRUPA
przedmioty teoretyczne z zakresu: Ustawodawstwa zawodowe w elektroradiologii, techniki zabiegów medycznych, komunikowania interpersonalne, psychologii zdrowia, metodologia badań naukowych, informatyki medycznej, zarządzanie i marketing, psychologia nauczania, dydaktyka w elektroradiologii, anatomia radiologiczna.

II GRUPA
przedmioty treści kierunkowych z zakresu: diagnostyki elektromedycznej w chorobach wewnętrznych, diagnostyki elektromedycznej w pediatrii, czytania i analizy wyników badań obrazowych, neuroradiologii, radiologii zabiegowej, nowoczesnych technik diagnostycznych w radiologii, podstawy technik obrazowania, kardiologii z elementami kardiologii inwazyjnej, technik perfuzyjnych, elektroencefalografii, elektrokardiografii, epidemiologii nowotworów, onkologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, ochrony radiologicznej w radioterapii.

Nauka w systemie stacjonarnym odbywa się od poniedziałku do czwartku – 15 tygodni w semestrze.

Nauka w systemie niestacjonarnym odbywa się w formie zjazdów w soboty i w niedziele- 10 zjazdów w semestrze.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, który składa się z dwóch części:

1. części praktycznej, polegającej na: części pisemnej testowej dotyczącej zagadnień z programu kształcenia na studiach magisterskich, oraz
2. części teoretycznej – obrona pracy magisterskiej.

Zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określone są w Regulaminie dotyczącym organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunku elektroradiologia studia drugiego stopnia.

»
»

Absolwent - Magister elektroradiologii

»
»

Program studiów magisterskich na kierunku elektroradiologia

»
»

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na studiach magisterskich kierunku elektroradiologia

REKRUTACJA ON-LINE

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony