To warto przeczytać… Pielęgniarka to nie tylko zawód deficytowy, ale przede wszystkim przyszłościowy.

Z raportu "Barometru Zawodów 2023", wykonanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że pielęgniarka nadal znajduje się na liście najbardziej deficytowych profesji. Jakościowe badanie wykazuje, że praktycznie w całej Polsce - w niemal dziewięciu na dziesięć powiatów brakuje pielęgniarek i położnych, przy czym w 84 powiatach deficyt kandydatek do tej ciężkiej i nie najlepiej płatnej pracy jest oceniany jako bardzo duży. W badaniu tym za zawodydeficytowe uważa się profesje, których brakuje w kraju.

 

Precyzując, zawody deficytowe to takie, w których istnieją trudności z obsadzeniem wolnych miejsc pracy w skali całego kraju, a więc występują ich niedobory na rynku pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy na rynku jest więcej ofert pracy w danej branży, niż odpowiadających im kandydatów do obsady tych posad. Reprezentanci zawodów deficytowych zazwyczaj nie mają żadnych trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Stąd też powiedzenie, że mogą oni w ofertach pracy „przebierać jak w ulęgałkach” i wybierać spośród różnych propozycji najbardziej im odpowiadających pracodawców.

Warto podkreślić, że praca pielęgniarki oraz pielęgniarza to zawód deficytowy nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Według statystyk na polskim rynku medycznym brakuje obecnie około stu tysięcy pielęgniarek. Deficyt ten szczególnie odczuwany był w trakcie pandemii koronawirusa COVID - 19.

Zdaniem Kamila Sobolewskiego, głównego ekonomisty Pracodawców RP, na polskim rynku pracy pojawią się w wielu zawodach trudne do uzupełnienia braki. Wywołane są one niekorzystnymi zmianami demograficznymi i dotykają i dotykać będą przede wszystkim zawodu pielęgniarki.

Analitycy rynku wskazują ponadto, że w Polsce brakuje wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku emerytalnym zatrudnionych w tym zawodzie. Z danych statystycznych wynika, że średni wiek pielęgniarek w Polsce systematycznie wzrasta. Jeszcze w 2008 r. wynosił nieco ponad 44 lat, a w 2022r. już 53,6 lata.

Zawód pielęgniarki jako profesję zarówno deficytową jak i przyszłościową należy postrzegać w aspekcie długoterminowych trendów rynku pracy. Warto przypomnieć, że w Polsce największa liczba osób w wieku produkcyjnym przypadała na 2010 rok i wynosił 25 milionów. Od 2010 roku odnotowuje się systematyczny regres i obecnie, według danych GUS-u, liczba mężczyzn (18 64 lat) i kobiet (18 59 lat) w wieku produkcyjnym wynosi 22,7 milionów. Prognozuje się dalszy spadek, a prognostyk ten dotyczy także pielęgniarek.

Na ten fakt zwraca uwagę Krzysztof Bocian, analityk do spraw polityki gospodarczej w WiseEuropa. Uważa, że mała dzietność odnotowywana w polskim społeczeństwie sprawia, iż będziemy mieli ograniczone zasoby ludzi młodych na rynku pracy. W przypadku ochrony zdrowia, zdaniem tego specjalisty, potrzeba będzie więcej rąk do pracy, ponieważ popyt na usługi medyczne będzie wzrastał wraz ze starzejącym się społeczeństwem. Prognozuje się, że nie tylko pielęgniarki, ale inni wykwalifikowani specjaliści medyczni (lekarze oraz managerowie) a także pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, w tym asystenci lekarzy - będą poszukiwani przez rynek pracy.

Problemy w ochronie zdrowia najlepiej obrazuje raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (NIPiP), dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodzie. Według danych w nim zawartych do 2030 roku 65% obecnie zatrudnionych pielęgniarek będzie w wieku emerytalnym. Struktura wieku w tym zawodzie, co podkreślono w raporcie, wskazuje zatem jednoznacznie na brak zastępowalności pokoleń.

Z analizy danych wynika, że największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielęgniarek to 51 - 60 lat. Obejmuje on aż 83 129 pielęgniarek, co stanowi 35,8% liczby zatrudnionych. Mimo nabycia uprawnień emerytalnych ciągle pracuje w zawodzie aż 68 905 pielęgniarek (są one w przedziale wieku 61-70 lat i powyżej). Stanowi to 27,2% ogółu zatrudnionych. (Te pielęgniarki mogą w każdej chwili przejść na emeryturę!).

Podejmowane działania zmierzające do poprawy sytuacji, niestety nie napawają optymizmem. Zakłada się bowiem, że starzejące się społeczeństwo pogłębiać będzie ten niekorzystny trend w tym zawodzie.

Na deficyt wskazują także dane amerykańskiego The Bureau of Labor Statistics, z których wynika, że w perspektywie lat 2020-2030 zwiększony popyt na pracę będzie na takie zawody z branży medycznej jak: pielęgniarki, fizjoterapeuci, czy asystenci lekarza.

Analityk, Kamil Sobolewski w artykule w „Miesięczniku ekonomicznym Pracodawców RP” podkreśla, że zapaść demograficzna będzie gigantycznym wyzwaniem dla Polski, a niski wskaźnik dzietności Polaków spowoduje w przyszłości poważne problemy z opieką zdrowotną.

Aktualnie, pielęgniarki (pielęgniarze) i położne (położni), mimo odczuwalnych braków, stanowią w Polsce jedną z najliczniejszych grup zawodowych. Praca wymaga od nich nie tylko wysokiego poziomu wiedzy i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, ale również dużej samodzielności, wielozadaniowości, wrażliwości, zdolności zrozumienia drugiego człowieka w jego cierpieniu i obawach o życie oraz zdrowie. To decyduje o wyjątkowości tego zawodu. Daje on poczucie dużej satysfakcji, zwłaszcza jeśli jest wykonywany z pasją. Codzienna pomoc niesiona wielu ludziom w zachowaniu, bądź przywróceniu im zdrowia, a niekiedy i nawet życia wymaga odpowiedzialności, odwagi, empatii, pogody ducha oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zakres obowiązków pielęgniarek systematycznie powiększa się o nowe zadania. Jest to związane m.in. z przyznawanymi nowymi uprawnieniami dla tego zawodu i z jego rosnącą rolą.

Pielęgniarstwo to studia z przyszłością. To kierunek, która daje stabilizację zawodową i gwarantuje pewność zatrudnienia, co jest niezmiernie ważne na dzisiejszym rynku pracy. Nie wydaje się, aby przed pielęgniarkami ukazało się widmo bezrobocia.

Dodatkowym atutem tej profesji jest fakt, iż umożliwia zatrudnienie blisko miejsca zamieszkania, często na całe życie, co również jest dziś rzadkością. Absolwenci tego kierunku studiów mają zawsze zapewnioną pracę, bardzo często w wybranej przez siebie placówce leczniczej.

Zawód pielęgniarki i pielęgniarza stwarza szerokie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Zapewnia społeczny szacunek i daje dużą satysfakcję. To bardzo ważna i odpowiedzialna profesja, zwłaszcza w sytuacji aktualnych braków kadrowych, które coraz bardziej dotykają polski system ochrony zdrowia.

Starzejące się społeczeństwo, pandemia, pogorszenie się psychicznej i fizycznej kondycji wielu Polaków nasilone w minionym roku przez wojnę w Ukrainie i kryzys inflacyjny, przy jednoczesnym obniżeniu się poziomu życia obywateli oraz rosnącym niedobrze pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego sprawiają, że systematycznie zwiększa się zapotrzebowanie na tych specjalistów. Stąd można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że pielęgniarka to nie tylko zawód deficytowy ale także przyszłościowy.

Dane do artykułu zostały zaczerpnięte z następujących źródeł:

  1. Weronika Szkwarek, Czeka nas kadrowe tsunami? W rynku pracy zieją trudne do uzupełnienia luki, https://www.money.pl/gospodarka/czeka-nas-kadrowe-tsunami-w-rynku-pracy-zieja-trudne-do-uzupelnienia-luki-6853067686144576a.html
  2. Katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych. Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, https://nipip.pl/raport2021/
  3. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarka, Położna zawody deficytowe w polskim systemie ochrony zdrowia. Warszawa, kwiecień 2022
    https://nipip.pl/wp-content/uploads/2022/06/2022_Raport-NIPiP-struktura-wiekowa-kadr.pdf
  4. Barometr Zawodów 2023
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony