Dług zdrowotny wyzwaniem dla pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa WUMed z ważnym przesłaniem dla środowiska zawodów medycznych

Studio IV Konferencji WUMed

Już po raz czwarty Warszawska Uczelnia Medyczna podjęła bieżące, istotne tematy dla pielęgniarek, położnych i innych profesji medycznych. W tym roku omawiano problem długu zdrowotnego, który dotyka nie tylko system ochrony zdrowia ale przede wszystkim pacjentów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Za pojęciem „dług zdrowotny” kryje się nadmiarowa liczba zgonów, długie kolejki do świadczeń zdrowotnych, pogorszenie zdrowia pacjentów, tych z nierozpoznaną chorobą nowotworową, albo także osób z chorobami przewlekłymi, które przez pandemię COVID-19 miały utrudniony dostęp do opieki medycznej. Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WUMed rozmawialiśmy w gronie ekspertów, badaczy i praktyków zawodów medycznych o sposobach zmniejszenia długu zdrowotnego m.in. poprzez rozszerzenie kompetencji zawodowych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, rozwój i upowszechnianie badań naukowych dotyczących tych środowisk i ogromnym znaczeniu profilaktyki i edukacji zdrowotnej jako kompetencji zawodów medycznych. - mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed, pomysłodawczyni i główna organizatorka konferencji naukowych Warszawskiej Uczelni Medycznej.

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej  „Dług zdrowotny - wyzwaniem dla pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych” jak poprzednie, skupiła wyjątkowych prelegentów.

prof. dr hab. Irena Wrońska

Komitetowi Naukowemu przewodniczyła ponownie Prof. dr hab. Irena Wrońska.

27 maja głos zabrali wybitni eksperci,  m.in. dr hab. Dorota Kilańska, dr hab. Marlena Plebańska, dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego,  prof. dr. hab. Artur Jóźwik, dr hab. prof. Joanna Jasińska,  dr Beata Danecka, dr Monika Przestrzelska.

Pełna lista mówców oraz agenda wydarzenia dostępna jest na stronie www.konferencja.wumed.edu.pl.

Konferencja składała się z 3 sesji tematycznych.

  • Dług zdrowotny wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych. Szczególna rola profilaktyki i promocji zdrowia.
  • Pielęgniarki i położne w roli badacza - co nowego w tym obszarze? Nowa czy stara rola zawodowa?
  • Profesjonalizm w wybranych zawodach medycznych. 
dr n. o zdr. Beata Danecka

Zakończyła się zdefiniowaniem cennych dla środowiska medycznego wniosków. Prof. dr hab. Irena Wrońska podkreśliła niezwykle istotną rolę badań naukowych prowadzonych przez pielęgniarki i położne. Jak zauważyła, warto rozszerzać badania w pielęgniarstwie i położnictwie o jakościowe i ilościowe. Nauczyciele akademiccy powinni zachęcać swoich studentów do prac badawczych. Nie wolno również zapominać o skutecznym czyli szerokim rozpowszechnianiu wyników badań np. poprzez konferencje, publikację artykułów w periodykach o dużym zasięgu.

Dr n. o zdr. Beata Danecka zwróciła uwagę na istotę zespołowości i interdyscyplinarności pracy pielęgniarek i położnych. Do najważniejszych wniosków płynących z obrad zaliczyła rolę profilaktyki zdrowotnej jako niezwykle ważne zadanie, które stoi przed kadrą pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych. Podkreśliła także nieodzowną i nieodłączną rolę badań naukowych, które pozwalają czynić profesje medyczne doskonalszymi pod względem jakości i oczekiwań pacjentów.

Konferencję zamknęła prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed - dr hab. prof. Joanna Jasińska.

dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed

Dziękuję za uczestnictwo komitetowi naukowemu, prelegentom i wszystkim naszym widzom, których w tym roku było blisko 2 tysiące w trakcie transmisji on-line. Podczas naszej konferencji wyraźnie wybrzmiało, że pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci to grupy zawodowe, które znacznie przyczyniają się do zmniejszenia długu zdrowotnego, m.in. poprzez rozwijanie badań naukowych. Wciąż jednak podchodzimy do tego zbyt skromnie, nie upominając się o upowszechnianie, a wręcz popularyzację wyników i wniosków płynących z tych badań. To fundament pozwalający być równoprawnym partnerem w systemie ochrony zdrowia. Zawody medyczne to zawody równoprawne i samodzielne w ochronie zdrowia. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci to specjaliści o wysokich kompetencjach. Trzeba jednak pamiętać - i podkreślamy to również w toku studiów naszym studentom - wraz z kompetencjami rośnie ogromna odpowiedzialność zawodowa. Wnioskiem, który chciałabym szczególnie wyróżnić jest postulat - tylko dzięki współpracy, partnerstwie, wzajemnemu poszanowaniu swoich profesji będziemy mieć szansę zmniejszania długu zdrowotnego. Nie możemy zapomnieć o profilaktyce i edukacji zdrowotnej. Budującym jest także rozwój nowych technologii. Rozwiązania informatyczne, pojawiające się w przemyśle, biznesie nie omijają systemu ochrony zdrowia.  Służą pielęgniarkom, położnym i pozostałym zawodom medycznym po to aby, nie tylko usprawnić ich codzienną pracę ale przede wszystkim służyć pacjentom.  - podsumowuje prof. Jasińska.

Zapis wideo konferencji oraz galeria zdjęć ze studia konferencyjnego dostępne są w zakładce RETRANSMISJA, a materiały pokonferencyjne, w tym rozmowy z prelegentami, wkróce ukażą się w zakładce ARTYKUŁY.Zapraszamy również do obejrzenia nagrania wystąpienia dr n. o zdr. IZABELI KAPTACZ nt.: Opieka paliatywna w kontekście wyzwań i oczekiwań społecznych. Te materiały są dostępne na naszym kanale YouTube, na którym znajdziecie także nagrania z naszych poprzednich konferencji.

making of

Z A P R A S Z A M Y !

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony