WUMed | Interaktywne bazy EBSCO na Uczelni
28 stycznia 2019
Aktualności

Studenci oraz pracownicy Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Komputerowych i Medycznych  mogą korzystać z bazy interaktywnej  EBSCO. Wszystkie bazy udostępniane są na wspólnej platformie EBSCOhost.

Obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne, nauki humanistyczne, edukację, technikę, biznes, informatykę, biofizykę, biochemię i nauki społeczno - ekonomiczne. Baza danych EBSCO to  źródło informacji o zagranicznej literaturze naukowej dla studentów i pracowników naukowych Uczelni.

Baza EBSCO zawiera opisy bibliograficzne publikacji, abstrakty utworzone przez autorów i wydawnictwa, spisy treści czasopism oraz pełne teksty artykułów z czasopism i książek (w formacie HTML lub PDF).

Baza EBSCO jest dostępna z komputerów na terenie Uczelni lub  zdalnie z wykorzystaniem loginu i hasła, które są dostępne w Dziekanacie Uczelni oraz Bibliotece Uczelni.

https://search.ebscohost.com

W skład bazy EBSCO wchodzą:

Bazy pełnotekstowe:

 • eBook Academic Collection- zawiera pełne teksty ponad 60 000 książek z różnych dziedzin nauki.
 • Academic Search Complete - zawiera pełnotekstowe publikacje naukowe z różnych dziedzin nauki. Obejmuje ponad 7 900 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 800 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia spisy treści i streszczenia z przeszło 11 900 czasopism i ponad 12 000 publikacji, takich jak monografie, raporty, materiały konferencyjne itd.
 • Business Source Complete- zawiera spisy treści, abstrakty i pełne teksty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886.
 • Health Source-Consumer Edition- źródło profesjonalnej informacji medycznej. Rejestruje zagraniczne publikacje na temat zdrowia m.in. zasad zdrowego żywienia, odkryć w leczeniu raka, zagadnień związanych z medycyną ogólną i sportową, pediatrią, kardiologią, onkologią, bakteriologią i farmacją. Zawiera m. in. spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism, abstrakty prawie 200 publikacji fachowych, pełne teksty ponad 20 książek medycznych oraz artykułów z ponad 190 czasopism medycznych.
 • Health Source: Nursing/Academic Edition- informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu nauk medycznych m.in. pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Zawiera spisy treści i abstrakty artykułów z prawie 800 czasopism, pełne teksty artykułów z około 550 tytułów czasopism, przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.
 • Hospitality & Tourism Complete - informuje o zagranicznej literaturze z zakresu turystyki i hotelarstwa. Zawiera m.in. opisy bibliograficzne publikacji od 1965 roku; spisy treści i abstrakty artykułów z czasopism, książek, raportów, opracowań; pełne teksty z ponad 200 tytułów wydawnictw (czasopisma, książki). Prezentowane publikacje pochodzą z różnych krajów i obszarów, w tym z USA, Kanady, Australii, Europy i Azji. Ich tematyka obejmuje demografię, statystykę, rozwój i inwestycje, żywność, napoje, sztukę kulinarną, prawodawstwo w zakresie hotelarstwa, zarządzanie hotelami, administrację hoteli, podróże indywidualne i służbowe, trendy rynkowe, technologię i inne dziedziny.
 • MasterFILE Premier - informuje o zagranicznych publikacjach z różnych dziedzin nauki (o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych). Zawiera m.in. spisy treści i streszczenia artykułów z ponad 3700 tytułów czasopism, pełnotekstowe archiwa wybranych czasopism od 1975 roku, ok. 700 różnych informatorów pełnotekstowych, ok. 85 000 biografii, kolekcje ponad 453 000 zdjęć, map i flag.
 • Newspaper Source - informuje o zawartości 47 amerykańskich i międzynarodowych gazet w języku angielskim oraz 390 regionalnych (amerykańskich) czasopism. Zawiera także pełnotekstowe transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały telewizyjne i radiowe (m.in. CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR), pełne teksty 6 głównych agencji prasowych (m.in. Associated Press Online, Asia Pulse, World Stream Newswire).
 • Regional Business News - umożliwia dostęp do 80 zagranicznych publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Zawiera pełne teksty artykułów z amerykańskich regionalnych czasopism, gazet i serwisów informacyjnych.

Bazy bibliograficzno-abstraktowe:

 • Agricola - udostępnia informacje opracowywane przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa USA na podstawie cytowań w piśmiennictwie. Zawiera ponad 4 500 000 opisów bibliograficznych oraz streszczeń zagranicznych publikacji na temat rolnictwa i nauk pokrewnych. Baza rejestruje: artykuły z czasopism, monografie, rozprawy, rozdziały, patenty, oprogramowanie, materiały audiowizualne, raporty techniczne. Zakres tematyczny bazy: rolnictwo i nauki pokrewne (w tym: biologia roślin i zwierząt, leśnictwo, entomologia, ekonomia rolnictwa, alternatywne metody uprawy, nauka o żywieniu i żywności, handel i marketing w rolnictwie).
 • ERIC- serwis opracowywany przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA. Informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu edukacji i pedagogiki. Zawiera spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism, spisy treści i streszczenia książek, raportów, sprawozdań z konferencji, prac magisterskich i doktorskich, opisy bibliograficzne wydawnictw przydatnych w pracy nauczyciela (m.in. programów multimedialnych), pełne teksty artykułów z wybranych czasopism.
 • GreenFILE- informuje o zagranicznych publikacjach na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne m.in. globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Zawiera spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism; opisy bibliograficzne i abstrakty książek, raportów oraz publikacji rządowych i popularnonaukowych; pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (Open Access).
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zawiera spisy treści i abstrakty artykułów z ponad 600 tytułów czasopism (zasięg chronologiczny bazy sięga połowy lat sześćdziesiątych); spisy treści i streszczenia książek, raportów, sprawozdań z konferencji.
 • MEDLINE - największa bibliograficzno-abstraktowa baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez Narodową Bibliotekę Medycyny w Stanach Zjednoczonych (National Library of Medicine). Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Obejmuje takie dziedziny jak medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Baza dostępna jest na platformach czterech różnych producentów baz danych. Biblioteka Główna UEP umożliwia korzystanie z serwisu na platformie firmy EBSCO Publishing. MEDLINE zawiera obecnie kilkanaście milionów opisów bibliograficznych publikacji pochodzących z około 4800 czasopism z ponad 70 państw, ukazujących się w 30 językach od 1949 roku. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA, a 86% odnosi się do artykułów opublikowanych w języku angielskim. Każda pozycja zawiera autora/autorów artykułu, tytuł, źródło pochodzenia (tytuł i numer czasopisma), hasła przedmiotowe, a także, w większości przypadków, streszczenie pracy. Baza jest aktualizowana raz w tygodniu. W każdą sobotę zostaje dodanych około 8000 pozycji bibliograficznych, rocznie około 400 000. Aktualizacje są nieregularne w listopadzie i w grudniu, kiedy zespół biblioteki aktualizuje tezaurus Medical Subject Headings (MeSH), który służy do indeksowania artykułów.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony