WUMed | Międzynarodowa konferencja naukowa
23 maja 2018
Wydarzenia

22 maja 2018r. odbyła się konferencja naukowa p.t. Bezpieczeństwo w Polsce i na Ukrainie. Wyzwania dla administracji publicznej, której organizatormi były nasza uczelnia oraz Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського м. Київ.

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

 • dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

Członkowie:

 • prof. dr hab. Царенко Оксана, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського м. Київ
 • prof. dr hab. Хаджирадєва Світлана, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
 • dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • płk dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Грищенко Ірина, Національний університет біоресурсів та природокористування України м. Київ
 • dr hab. Marek Klimek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Wojciech Lis, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Prokop, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • dr inż. Jerzy Rzytki, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
 • dr hab. prof. nadzw. Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodnicząca:

 • doc. dr Євсюкова Оксана

Członkowie:

 • dr Katarzyna Dunaj
 • dr Немирівська Олена
 • dr Обушна Наталія
 • dr Kazimierz Pawelec
 • dr Приліпко Сергій
 • mgr Aleksandra Hadzik
 • mgr Przemysław Szymański
 • Maciej Koszarny
 

Program Konferencji

9.30 Otwarcie Konferencji
9.45-10.00 prof. dr hab. Васильєва Олександра, Професіоналізація публічних службовців як запорука безпеки державності України, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
10.00-10.15 prof. dr hab. Хаджирадєва Світлана, Сучасні індикатори національної безпеки в умовах змін, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
10.15-10.30 doc. dr Приліпко Сергій, Роль обслуговуючої кооперації у забезпеченні продовольчої безпеки держави, Уманський Національний університет садівництва м. Умань
10.30-10.45 dr Katarzyna Dunaj, Pozycja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w systemie bezpieczeństwa narodowego, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
10.45-11.00 dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk, Rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (jako centralnego organu administracji rządowej) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
11.00-11.15 dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Prokop, Rola wojewody w systemie zarządzania kryzysowego, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
11.15-11.30 dr Kazimierz Pawelec, Przestępczość transgraniczna i jej determinanty oraz ocena, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.15 doc. dr Васильєва Наталія, Фінансова децентралізація як гарант безпеки подальшого розвитку територіальних громад, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
12.15-12.30 doc. dr Грищенко Ірина, Забезпечення безпеки життєдіяльності громадян в територіальних громадах, Національний університет біоресурсів та природокористування України м. Київ
12.30-12.45 mgr Євсюкова Анастасія, Громадянська освіта як важлива передумова зміцнення соціальної стабільності і національної безпеки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
12.45-13.00 doc. dr Євсюкова Оксана, Аналіз функціонування системи публічних послуг за умов розвитку сервісної діяльності органів публічної влади як запорука безпеки держави, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
13.00-13.15 dr inż. Jerzy Rzytki, Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
13.15-13.30 mgr Aleksandra Hadzik, Bezpieczeństwo działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych, Najwyższa Izba Kontroli
13.30-13.45 Maciej Koszarny, Narodowe bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – rodzaje zagrożeń i obiekty zagrożeń, Główny Urząd Miar
13.45-14.00 Paweł Koszarny, Cyberprzestrzeń i cyberbezpieczeństwo – sieci, informacje, człowiek, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
14.00-14.15 dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk, Instytucja mobbingu w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
14.15-14.30 dr Jarosław Kostrubiec, Pozycja prawna Policji Państwowej w systemie zespolonej administracji rządowej Polski międzywojennej, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
14.30 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED