WUMed | NOWY WYMIAR STUDIOWANIA
13 czerwca 2020
Aktualności

Od października 2020 r. wprowadzamy nauczanie on-line na wszystkich kierunkach studiów. Do 35% zajęć na kierunkach: kosmetologia, dietetyka, administracja, informatyka, oraz do 25% zajęć na kierunkach pielęgniarstwo i fizjoterapia.

W trybie on-line zajęcia prowadzone będą w całym cyklu kształcenia poprzez nowoczesne platformy zdalnego nauczania, m.in. Moodle oraz Microsoft Teams - każdy student otrzymuje indywidualne konto umożliwiające kontakt z wykładowcam i kolegami ze studiów.

Warto dodać, że działający od połowy marca 2020 r. system kształcenia zdalnego oraz zastosowane w nim narzędzia zdalnej edukacji doskonale sprawdziły sie podczas nasilenia pandemii koronawirusa. Również część egzaminów w seji II semestru roku akademickiego 2019/20 odbyła się przy użyciu systemów zdalnego nauczania.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED