WUMed | Studenci Warszawskiej Uczelni Medycznej pomagają walczyć z COVID – 19
26 maja 2020
Aktualności
15 wolontariuszy z  WUMed wsparło szpitale w Warszawie. Już blisko miesiąc studenci kierunku Pielęgniarstwo, jako wolontariusze pracują dla szpitala specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego, oraz Szpitala Solec w Warszawie.

Wszyscy zostali przeszkoleni. Zajmują się zbieraniem podstawowych wywiadów epidemiologicznych, mierzeniem temperatury i rejestracją osób wchodzących do szpitala, pomagają w pracy biurowej. Prowadzą tzw. triaż wśród osób, które zgłaszają się do szpitala – mówi dr hab. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych  Warszawskiej Uczelni medycznej.

Punkty trażu działają w szpitalach całą dobę. Studenci WUMed zapewniają ich obsadę. Wszystkie czynności studenci wykonują wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.

WUMED | Wolontariusze w walce z COVID-19 1 WUMED | Wolontariusze w walce z COVID-19 2 WUMED | Wolontariusze w walce z COVID-19 3 WUMED | Wolontariusze w walce z COVID-19 4 WUMED | Wolontariusze w walce z COVID-19 5

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało, aby studenci kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, wsparli działania szpitali. Odzew naszych studentów był natychmiastowy. Jesteśmy dumni z ich postawy. W tej niełatwej sytuacji wykazali się empatią i gotowością niesienia pomocy tak ważną w przyszłej pracy pielęgniarki i pielęgniarza. Zdobywają również umiejętności, niezbędne w przyszłej pracy –podkreśla dr hab. Joanna Jasińska.

Jak zapewnia MNiSW - studenci, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach pomagają w wykonywaniu zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych).

Obecni wolontariusze z WUMed deklarują gotowość pracy dla warszawskich szpitali nawet do końca lipca.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED