WUMed | Zapraszamy na konferencję
19 czerwca 2020
Aktualności

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa zapraszają na międzynarodową konferencję naukową n.t. Miejsce administracji publicznej w cyberprzestrzeni.

Data: 21 czerwca 2020 r., godz. 15.00

Miejsce: Warszawa/Microsoft Teams

Język konferencji: polski/angielski

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

 • dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Członkowie:

 • dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. István Hoffman, Eötvös Loránd University of Budapest
 • dr hab. Tamara Ivanova, prof. NAU, National Aviation University of Ukraine
 • prof. dr hab. Oleksandr Karpenko, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
 • prof. dr hab. dr h.c. Miroslav Kelemen, Technical University of Kosice
 • dr hab. Marek Klimek, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Jarosław Kostrubiec, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • płk dr hab. Dariusz Majchrzak, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Nataliya Obushna, prof. NAPA, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
 • dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Paweł Sitek, prof. AEH, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Dominik Tyrawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodnicząca:

 • dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło

Członkowie:

 • dr Edyta Tkaczyk
 • por. Mariusz Domżalski
 • Maciej Koszarny
 • Paweł Koszarny

Program Konferencji

Rozpoczęcie Konferencji – godz. 15.00

dr hab. Iryna Fyshchuk, prof. NAPA, Clip thinking in the transformation period in public authorities, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

dr Oksana Evsyukova, Knowledge management tools in terms of digitalization of public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

dr hab. Nataliya Obushna, prof. NAPA, Mechanisms of formation and development of cybersecurity system in Ukrainе, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

doc. dr  Viktoriya Hguk, Features of the mechanism of regulation of development of the sphere of services of Ukraine in the conditions of globalization, Vernadsky Taurida National University

mgr Ivan Balashov, Institutionalization of the public service - the challenges of cybersecurity, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

dr hab. Tamara Ivanova, prof. NAU, Ecological and economic security in the system of public administration under the conditions of digital society formation, National Aviation University of Ukraine

mgr Sergiy Selivanov, Digitalization of HR process management in the civil service of Ukraine (on the example of the State Migration Service of Ukraine), National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

doc. dr Iruna Petrovska, Platform technologies of service organization, Vernadsky Taurida National University

 

prof. dr hab. István Hoffman, Cybersecurity and municipalities – the challenges of cybersecurity issues for the municipalities in Hungary, Eötvös Loránd University of Budapest

prof. dr hab. Miroslav Kelemen, dr Filip Balla, dr inż Jaroslav Jevčák, mgr Martin Kelemen, prof. Volodymyr Polishchuk, Criminal law protection of security interests in the context of defense assets of the state and cybercrime, Technical University of Kosice

dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło, The role of local government administration in the development of vinyards in the region, Jozef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw

dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGW, Presence in cyberspace and competitiveness in the economic development of regions, Warsaw University of Life Sciences WULS

dr hab. Jarosław Kostrubiec, Administration of Science and Higher Education in Poland in dealing with the COVID-19 pandemic, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Paweł Koszarny, Cybersceptycyzm a administracja publiczna, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

dr Edyta Tkaczyk, Cyberprzestrzeń a jawność procesu legislacyjnego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj, Podmioty realizujące zadania publiczne w systemie cyberbezpieczeństwa, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Maciej Koszarny, Korzystanie z zasobów sieci teleinformatycznej w administracji publicznej, Główny Urząd Miar

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM, Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM, Korzystanie z technologii informatycznych przez organy kolegialne w związku z prowadzeniem postępowań awansowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Kazimierz Pawelec, Cyberprzestrzeń a ograniczenia praw obywatelskich, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED