Zeszyty Naukowo-Teoretyczne "Wiek XXI" - Zeszyt nr 13

I. ARTUKUŁY I MATERIAŁY

PROBLEMY I WYZWANIA ZDALNEJ EDUKACJI
Andrzej Barczak, s. 9

"TEOREMAT COASE`A" – POLE WSPÓŁPRACY EKONOMISTÓW I PRAWNIKÓW
Wacław Stankiewicz, s. 25

METODY POMIARU RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ W BANKU KOMERCYJNYM
Adam Dmowski, s. 39

ZALETY PREFERENCJI LOSOWYCH I NIEPRZECHODNICH – DYLEMATY OSŁA I KOTA
Edward W. Piotrowski, s. 53

REALNY KOSZT KREDYTU
Andrzej Karpio, s.69

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE I ROSJI
Zbigniew Kozak, Monika Stępińska, s. 89

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO BANKÓW POLSKICH NA TLE SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ KRAJU I OCENY AKCJONARIUSZY
Dariusz Prokopowicz, s.97

UNIFIKACJA POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI Z NORMAMI UNIJNYMI WARUNKIEM LEPSZEJ WSPÓŁPRACY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Ewa Belina vel Bylina, s. 117

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ
Stanisław Koziej, s. 125

KULISY DECYZJI ATAKU NA IRAK
Marian Dobrosielski, s. 137

PROBLEMY INTEGRACJONIZMU W NAUCE A POTRZEBY I WYZWANIA XXI WIEKU (część druga)
Stanisław Siatkowski, s. 153

PRAWNE I STRUKTURALNE OGRANICZENIA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE W LATACH 1990-2004 – WYBRANE UWAGI
Jarosław Sozański, s. 175

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA W SPÓŁCE PARTNERSKIEJ
Małgorzata Czuryk-Kulasza, s. 197

GŁÓWNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO W XXI WIEKU
Stanisław Taborowski, s. 207
 

II. RECENZJE I KOMUNIKATY

Wspomnienie o profesorze Stanisławie Kowalewskim (1901-1984)
Maria Holstein-Beck, 219

BULLETIN OF THE POLISH BRANCH OF THE INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION – VOL. 1, 2003: 80 YEARS OF EXISTENCE OF THE POLISH BRANCH OF THE ILA
Review byUnsong Kim, s. 223

Case study
Sylwia Sobolewska, s. 225

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED