Jak obniżyć czesne?

Dla Kandydatów, Studentów oraz Absolwentów Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka przygotowaliśmy pakiet stałych i czasowych promocji. Możesz z nich skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, a także będąc już studentem naszej Uczelni.

 • Jako Kandydat możesz skorzystać z promocji stałych oraz czasowych, które obniżą Twoje koszty związane ze studiowaniem w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.
 • Jako Student  i Absolwent WUMed możesz również skorzystać z promocji na czesne za studia.

50 ZŁ OPŁATY KWALIFIKACYJNEJ

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dnia 31.07.2021, płacisz 50 zł, zamiast 106 zł jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej*.

Otrzymasz zniżkę w opłacie kwalifikacyjnej, jeżeli:

 • w okresie objętym promocją dokonasz pełnej rejestracji on-line,
 • do dnia 31.07.2021, dostarczysz komplet wymaganych dokumentów i podpiszesz umowę o studiowanie.

* Jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni zawiera koszt wystawienia indeksu i legitymacji studenckiej.

PROMOCJA DLA MATURZYSTÓW

Maturzysto! Zapisując się na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie nie płacisz jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej*:

 • 106 zł - obniżka jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej do 0 zł.

Maturzyści ze świadectwem dojrzałości będą zwolnieni z jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej, jeżeli:

 • dokonają pełnej rejestracji on-line,
 • do dnia 31.07.2021 dostarczą komplet wymaganych dokumentów i podpiszą umowę o studiowanie.

* Jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni; zawiera koszt wystawienia indeksu i legitymacji studenckiej.

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW

Absolwenci WUMed kończący studia I stopnia w lipcu 2021 roku są zwolnieni z jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej* przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Absolwenci WUMed kończący studia I stopnia we wrześniu 2021 roku są zwolnieni z jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej*, jeżeli do 31.08.2021 r. dokonają zapisu na studia i do 18.09.2021 r. podpiszą umowę o studiowanie.

Absolwenci WUMed (dawniej PWSBiA) z lat wcześniejszych** płacą 50 zł zamiast 106 zł jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej do końca okresu rekrutacji.

Promocją zostaną objęte osoby, które:

* Absolwenci WUMed z 2021 roku przy zapisie na studia do 31 sierpnia 2021 roku lub w dniu obrony we wrześniu, ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej.
** Absolwenci naszej Uczelni, którzy ukończyli studia do roku akdemickiego2019/20.

STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI

Studentom WUMed oraz osobom, które chcą studiować w naszej Uczelni przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy:

 • dokonają pełnej rejestracji on-line,
 • podpiszą umowę na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w roku akademickim 2021/2022.*

Skorzystaj z promocji Studiuj z przyjaciółmi i obniż swoje czesne o kilkaset złotych:

 • 400 zł zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę,
 • 200 zł za każdą kolejną osobę.

* Promocja trwa do 30 września 2021 roku.

50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego*!

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty kwalifikacyjnej na drugim kierunku studiów. Promocja dotyczy tylko osób studiujących oba kierunki w WUMed.

PROMOCJA DLA RODZINY

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden rok 10% czesnego (dla dwóch członków rodziny).

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Posiadając Kartę Dużej Rodziny (aktualną w trakcie składania dokumentów), oszczędzasz przez jeden rok 10% czesnego.

PROMOCJA DLA OSÓB PRZENOSZĄCYCH SIĘ Z INNYCH UCZELNI

Promocja jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej - 0 zł przy przeniesieniu się z innej Uczelni.

Przenosząc się z innej Uczelni na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie w WUMed do dnia 31.07.2021 roku, płacisz 0 zł jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej.*

* Kandydat otrzymuje zniżkę jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej, jeśli złoży w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów oraz otrzyma zgodę Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju na podjęcie studiów w WUMed.

 

REKRUTACJA ON-LINE


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED