Jak obniżyć czesne?

Dla Kandydatów, Studentów oraz Absolwentów Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka przygotowaliśmy pakiet stałych i czasowych promocji. Możesz z nich skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, a także będąc już studentem naszej Uczelni.

 • Jako Kandydat możesz skorzystać z promocji stałych oraz czasowych, które obniżą Twoje koszty związane ze studiowaniem w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.
 • Jako Student  i Absolwent WUMed możesz również skorzystać z promocji na czesne za studia.

50 ZŁ OPŁATY KWALIFIKACYJNEJ

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dnia 22.08.202, płacisz 50 zł, zamiast 106 zł jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej*.

Otrzymasz zniżkę w opłacie kwalifikacyjnej, jeżeli:

 • w okresie objętym promocją dokonasz pełnej rejestracji on-line,
 • do dnia 31.08.2020, dostarczysz komplet wymaganych dokumentów i podpiszesz umowę o studiowanie.

* Jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni zawiera koszt wystawienia indeksu i legitymacji studenckiej.

PROMOCJA DLA MATURZYSTÓW

Maturzysto! Zapisując się na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie nie płacisz jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej*:

 • 106 zł - obniżka jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej do 0 zł.

Maturzyści ze świadectwem dojrzałości wydanym w dniu 11.08.2020 r., będą zwolnieni z jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej, jeżeli:

 • dokonają pełnej rejestracji on-line,
 • do dnia 31.08.2020 dostarczą komplet wymaganych dokumentów i podpiszą umowę o studiowanie.

* Jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni; zawiera koszt wystawienia indeksu i legitymacji studenckiej.

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW

Absolwenci WUMed kończący studia I stopnia w lipcu 2020 roku są zwolnieni z jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej* przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Absolwenci WUMed kończący studia I stopnia we wrześniu 2020 roku są zwolnieni z jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej*, jeżeli do 31.08.2020 r. dokonają zapisu na studia i do 07.09.2020 roku podpiszą umowę o studiowanie.

Absolwenci WUMed (dawniej PWSBiA) z lat wcześniejszych** płacą 50 zł zamiast 106 zł jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej do końca okresu rekrutacji.

Promocją zostaną objęte osoby, które:

* Absolwenci WUMed z 2020 roku przy zapisie na studia do 31 sierpnia 2020 roku lub w dniu obrony we wrześniu, ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej.
** Absolwenci naszej Uczelni, którzy ukończyli studia do roku akdemickiego2018/19.

STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI

Studentom WUMed oraz osobom, które chcą studiować w naszej Uczelni przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy:

 • dokonają pełnej rejestracji on-line,
 • podpiszą umowę na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021.*

Skorzystaj z promocji Studiuj z przyjaciółmi i obniż swoje czesne o kilkaset złotych:

 • 400 zł zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę,
 • 200 zł za każdą kolejną osobę.

* Promocja trwa do 15 października 2020 roku.

50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego*!

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty kwalifikacyjnej na drugim kierunku studiów. Promocja dotyczy tylko osób studiujących oba kierunki w WUMed.

PROMOCJA DLA RODZINY

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden rok 10% czesnego (dla dwóch członków rodziny).

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Posiadając Kartę Dużej Rodziny (aktualną w trakcie składania dokumentów), oszczędzasz przez jeden rok 10% czesnego.

PROMOCJA DLA OSÓB PRZENOSZĄCYCH SIĘ Z INNYCH UCZELNI

Promocja jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej - 0 zł przy przeniesieniu się z innej Uczelni.

Przenosząc się z innej Uczelni na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie w WUMed do dnia 31.08.2020 roku, płacisz 0 zł jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej.*

* Kandydat otrzymuje zniżkę jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej, jeśli złoży w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów oraz otrzyma zgodę Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju na podjęcie studiów w WUMed.

 

Tylko 4 kroki, aby zostać studentem WUMed
Wybierz kierunek i tryb studiów
Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
Odbierz indeks
Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Formularz zgłoszenia kandydata na studia:
* - pola obowiązkowe!

Dane Kandydata:*
Interesują mnie studia:*
administracja

dietetykafizjoterapia

informatyka

kosmetologiapielęgniarstwo


Jestem zainteresowana/y wizytą w Biurze Rekrutacji w celu podpisania kontraktu.
Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. *

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED