Informacja na temat Mazowieckiego rynku pracy w styczniu 2021

Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia

W styczniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 151 145osób bezrobotnych, to jest o 4 770 osób więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 21031osób więcej niż w styczniu 2020roku. Kobiety stanowiły 50,5% osób bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w ciągu miesiąca zwiększyła się o 0,1 pkt. proc. i wynosi 5,3%. (Najniższa stopa bezrobocia w kraju wystąpiła w województwach wielkopolskim (3,9%) oraz śląskim (5,1%). Wartość stopy bezrobocia dla kraju zwiększyła się o 0,3 pkt. proc.).

Napływ i odpływ osób bezrobotnych

W styczniu napływ osób bezrobotnych był większy od odpływu.

W urzędach pracy województwa  mazowieckiego zarejestrowało się 13 778 osób bezrobotnych, tj. o 862 osoby(6,7%) więcej niż miesiąc wcześniej.

Zwiększyła się liczba osób bezrobotnych rejestrujących się po raz pierwszy o 851 osób, tj. 35,1%, liczba osób rejestrujących się po raz kolejny zwiększyła się o 11 osób, tj.0,1%.

Z ewidencji wyłączono 9 008 osób, tj. o 1 655 osób (o 15,5%) mniej niż w poprzednim miesiącu.

Najwięcej wyrejestrowań z ewidencji dokonano z powodu:

  • podjęcia pracy – 5 913osób – 65,6% odpływu z bezrobocia;
  • niepotwierdzenie gotowości do pracy – 840osób – 9,3% odpływu z bezrobocia;
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 402osoby – 4,5% odpływu z bezrobocia;
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 360osób – 4,0% odpływu z bezrobocia;
  • rozpoczęcia stażu – 181osób – 2,0% odpływu z bezrobocia.

Sytuacja w powiatach

Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia, z najniższym udziałem osób bezrobotnych w Warszawie (1,9%) oraz ponad 13 krotnie wyższym w powiecie szydłowieckim (25,3%).

Poza Warszawą (1,9%) najniższa stopa bezrobocia występuje w powiatach: warszawskim zachodnim (2,4%) oraz grójeckim (2,7%).

W styczniu 2021 r. w porównaniu do grudnia 2020 r. stopa bezrobocia zwiększyła się w 39 powiatach województwa mazowieckiego a w 3 pozostała na tym samym poziomie.

Od stycznia ubiegłego roku wzrost stopy bezrobocia zaobserwowano w 40 powiatach a w 2 spadek. Największy wzrost odnotowano w powiatach: legionowskim (o1,9 pkt. proc.) oraz gostynińskim i wołomińskim (po 1,7 pkt. proc.). Spadek wystąpił w powiatach przysuskim (o 1,0 pkt. proc.) i żuromiński (o 0,2 pkt. proc.)

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Dane statystyczne dotyczące osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy uległy nieznacznym zmianom w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Osoby te stanowiły 81,3% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

Znaczna część z nich to osoby długotrwale bezrobotne (64,8%) oraz osoby powyżej 50 lat (32,0%), jak również przed 30 roku życia (29,9%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie zmienił się udział bezrobotnych, którzy posiadają co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. (0,2%) oraz osób niepełnosprawnych (5,2%)

Zwolnienia grupowe

W styczniu 2021r. zamiar zwolnienia pracowników zgłosiło 12 pracodawców (o5więcej niż w poprzednim miesiącu) planujących zwolnić 1 072 osoby(o 1 214 osoby mniej niż w poprzednim  miesiącu).

Zwolnień dokonało 21 pracodawców, a redukcją zatrudnienia zostało objętych598 osób (o 155 osób mniej niż w poprzednim miesiącu).

Firmy dokonujące zwolnień pracowników działają w branżach m.in.: działalność finansowa i ubezpieczeniowa; handel hurtowy i detaliczny; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowe

W styczniu pracodawcy zgłosili do mazowieckich urzędów pracy 13 732wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 2 716 (24,7%) miejsc więcej niż w poprzednim miesiącu. Większość zgłoszonych miejsc pracy to oferty pracy niesubsydiowanej (12 299 miejsca; 89,6%). Miejsc pracy subsydiowanej było o 902  więcej niż w poprzednim miesiącu.

Uwaga:

Osoby zainteresowane szerszą informacją na temat Mazowieckiego rynku pracy w styczniu 2021 znajdą ją w następującym linku:

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi artykułami poświęconymi sytuacji na Mazowieckiego rynku pracy a zamieszczonymi w następujących linkach:

Powyższy tekst stanowi przedruk wybranych fragmentów „Informacji na temat Mazowieckiego rynku pracy w styczniu 2021” opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
Pełen tekst zamieszczony jest pod linkiem:  informacja na temat Mazowieckiego rynku pracy w styczniu 2021 r http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/statystyki/2021/styczen_2021.pdf


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED