Krótka charakterystyka mazowieckiego rynku pracy

Ogólna liczba pracujących na Mazowszu, według zawodów, sektorów i wielkości jednostek na koniec IV kwartału 2018 r. wyniosła – 2 771,7 tys. osób (w tym z sektora publicznego 686,2 tys. osób, natomiast prywatnego2 085,5 tys. osób). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w listopadzie 6454 zł i zmniejszyło się o 3,5 proc. w skali miesiąca. Zmniejszyło się również miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw liczone dla całego województwa (o 2,8 proc.) – wyniosło 6098 zł i było przeciętnie o 356 zł niższe niż w stolicy.

W okresie styczeń – grudzień 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej osób zatrudnionych było w:

  • handlu;
  • naprawie pojazdów samochodowych (przeciętnie 333,5 tys. osób),
  • przetwórstwie przemysłowym (324,2 tys.)
  • transporcie i gospodarce magazynowej (263,8 tys.); ich łączny udział stanowił 61,4% ogólnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. 

Ogólna liczba pracujących według zawodów, sektorów i wielkości jednostek w Polsce na koniec IV kwartału 2018 r. wynosiła – 12 820,7 tys. osób (w tym z sektora publicznego 3272,8 osób, natomiast z prywatnego 9 547,3 osób).

Największą liczbę pracujących zaobserwowano w następujących grupach zawodów tj.:

  • specjaliści – 702,2 tys. osób (w tym 304,8 tys. osób w sektorze publicznym i 397,4 tys. osób w sektorze prywatnym),
  • pracownicy usług i sprzedawcy – 446,7 tys. osób (w tym 35,1 tys. osób w sektorze publicznym i 411,7 tys. osób w sektorze prywatnym),
  • pracownicy biurowi – 435,2 tys. osób (w tym 126,3 tys. osób w sektorze publicznym i 308,9 tys. osób w sektorze prywatnym).

Najniższą liczbę pracujących według zawodów na koniec IV kwartału 2018 r. odnotowano w zawodach: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 1,8 tys. osób (w tym 0,7 tys. osób w sektorze publicznym i 1,1 tys. osób w sektorze prywatnym).

Bezrobocie w grudniu 2019r  w Warszawie i na Mazowszu bez zmian. Stopa bezrobocia w Warszawie i w województwie mazowieckim w grudniu 2019r  bez zmian. Utrzymała się w mieście na poziomie z października – 1,3 proc. Obniżyła się natomiast o 0,2 punktów proc. w skali roku.

W końcu listopada 2019r liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła 18 tys., a w województwie 122 tys. i zmniejszyła się odpowiednio o 11 proc. i o 10 proc. w skali roku. Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w listopadzie 3 tys. ofert pracy (mniej o 15 proc. niż przed rokiem i o 13 proc. niż przed miesiącem). W województwie mazowieckim natomiast 12 tys. (mniej o 25 proc. niż przed rokiem i o 16 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca).

W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 11 bezrobotnych, podczas gdy w województwie mazowieckim 15.

Województwo mazowieckie jest największym eksporterem i importerem w kraju. Eksportuje między innymi: maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, sprzęt transportowy, metale oraz wyroby z metalu. W imporcie dominują dobra zaopatrzeniowe. Na koniec grudnia 2018 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 816 423 podmiotów gospodarczych (18,7% zarejestrowanych w Polsce), w tym 53,1 % z nich funkcjonowało w Warszawie.

Najwięcej podmiotów zajmowało się: handlem, naprawą pojazdów samochodowych (22,7% ogółu podmiotów), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (14,8% ogółu podmiotów), budownictwem (9,7% ogółu podmiotów) oraz przemysłem (7,8% ogółu podmiotów).

Województwo mazowieckie położone jest w środkowo-wschodniej części Polski. Mazowsze ma 35 558 km2 powierzchni (11,4% obszaru kraju), na której mieszka ok. 5403,4 tys. osób (14,1% ludności Polski), w tym 52,2% populacji stanowią kobiety.  Największym miastem regionu jest Warszawa, jako stolica kraju obejmuje prawie 32,9% ogółu ludności województwa, tj. 1 778 tys. osób. Na Mazowszu ważną rolę pełnią również ośrodki subregionalne: Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów. Stopień urbanizacji województwa jest wysoki i wynosił 64,4%, gdzie w skali kraju kształtował się na poziomie 61,1%.

Źródło: https://ec.europa.eu/eures/main. Urząd Statystyczny w Warszawie


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED