SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY W INSTYTUCIE SPORTU

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO (nr ref. 10/2023)

Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Kinezjologii.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy jest wyspecjalizowaną jednostką naukowo- badawczą działającą w obszarze sportu. Prowadzimy badania naukowe oraz badania diagnostyczne i wdrożeniowe w sporcie i dla potrzeb sportu.

Łączymy naukę ze sportem i sport z nauką.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie:

 1. Wykonywanie badań usługowo-wdrożeniowych w obszarze biomechaniki sportu.
 2. Opracowywanie wyników badań, sporządzanie sprawozdań i raportów z przeprowadzonych badań.
 3. Sprawowanie opieki nad powierzoną aparaturą, dbanie o jej stan techniczny.
 4. Organizowanie badań usługowych oraz kierowanie ich przebiegiem, kontakt ze związkami sportowymi oraz z grupami badanych sportowców.
 5. Podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez m.in. kierowanie i udział w projektach naukowo- badawczych.
 6. Uczestniczenie w badaniach naukowych wchodzących głównie w zakres problematyki biomechaniki sportu.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Ukończonych studiów wyższych ze stopniem mgr (lub ostatni rok studiów magisterskich) preferowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, fizjoterapia lub doktorant szkoły doktorskiej.
 2. Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 3. Dyspozycyjność związana z wykonywaniem badań wyjazdowych.
 4. Znajomości oprogramowania Office.
 5. Mile widziany staż zawodniczy lub trenerski, wcześniejsze doświadczenie badawcze i naukowe, udokumentowany dorobek naukowy.
 6. Atutem będzie znajomość obsługi aparatury pomiarowej: dynamometr izokinetyczny Biodex System PRO 4, platforma stabilograficzna Biodex, platforma dynamometryczna, wizyjne systemy analizy ruchu.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Pracę pełną wyzwań w organizacji o stabilnej pozycji na rynku.
 3. Pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń diagnostyki sportowej.
 4. Możliwość rozwoju naukowego (możliwość awansu na stanowisku naukowe) i nabycia nowych umiejętności.
 5. Możliwość uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych.
 6. Miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny uwzględniający oczekiwania finansowe.
 2. Życiorys (CV).
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

Kandydaci aplikujący na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego, proszeni są o składanie dokumentów:

- w formie papierowej, osobiście w sekretariacie IS–PIB, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Nabór - specjalista inżynieryjno-techniczny, nr ref. 10/2023” lub
- drogą elektroniczną na adres: praca@insp.waw.pl wpisując w temacie „Nabór - specjalista inżynieryjno-techniczny, nr ref. 10/2023”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do nieprzekraczalnego terminu zakreślonego na dzień 15.07.2023 r., do godziny 10:00. Liczy się data wpływu dokumentów złożonych w formie papierowej osobiście. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną za datę jego złożenia uważa się datę otrzymania wiadomości elektronicznej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REKRUTACJI

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (nr ref. 10/2023).
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16, tel.: (22) 569 99 99, e-mail: insp@insp.waw.pl.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iodo@insp.waw.pl.
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie: (1) imienia i nazwiska, (2) daty urodzenia, (3) danych kontaktowych, (4) informacji o wykształceniu, (5) informacji o kwalifikacjach zawodowych, (6) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, odbywać się będzie na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). W zakresie w jakim wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazanych powyżej przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o dołączenie jej do dokumentów o treści:
  Ja,......................... (imię i nazwisko), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie w ramach naboru na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (nr ref. 10/2023) na cele związane z procesem rekrutacji.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia przez Ciebie aplikacji.
 7. Administrator przekazuje Twoje dane osobowe wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom.
 8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych, o których mowa w 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy spowoduje niemożność rozpatrywania Twojej kandydatury na oferowane stanowisko.
 9. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 10. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 11. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 12. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Ci praw i sposobu z nich skorzystania dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce Instytut/RODO.

Inne informacje:
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony