Absolwent

Celem kształcenia w specjalizacjach informatycznych jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej w roli wszechstronnie przygotowanego informatycznie inżyniera odpowiedzialnego za opracowywanie koncepcji i wdrażanie systemów informatycznych. Nasi absolwenci, oprócz podstawowej wiedzy inżynierskiej, specjalizują się w następujących obszarach:

 • wykorzystywania technologii informatycznych w medycynie, szczególnie metod wizualizacji, medycznych baz danych i systemów zarządzania placówkami medycznymi
 • projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania sieciami komputerowymi firm oraz systemami informatycznymi zarządzania funkcjonującymi w środowiskach rozproszonych;
 • projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania systemami baz i hurtowni danych, w tym zwłaszcza w środowiskach sieciowych;
 • projektowania, wdrażania i zarządzania złożonymi aplikacjami multimedialnymi, funkcjonującymi w obszarach dostarczania różnorodnych usług teleinformatycznych,
 • nowoczesnych tzw. inteligentnych usług multimedialnych;
 • projektowania i wdrażania złożonych przedsięwzięć teleinformatycznych, w tym zwłaszcza kierowania takimi przedsięwzięciami;
 • projektowania, wdrażania, serwisu i nadzoru eksploatacji komputerowych systemów sterowania, występujących w przemyśle, administracji i usługach oraz wszelkich formach działalności, gdzie wykorzystywane są roboty.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA otrzymując tytuł zawodowy inżyniera charakteryzuje się:

 • znajomością podstaw informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, ich specyfikację i implementację rozwiązań,
 • umiejętnością przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych,
 • umiejętnością korzystania z technik multimedialnych, zwłaszcza wizualizacji i animacji,
 • umiejętnością instalowania prostej sieci i zarządzania nią,
 • umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu,
 • wiedzą i umiejętnościami technicznymi w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 • wiedzą umożliwiającą szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • znajomością języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W zależności od predyspozycji osobistych i wybranej specjalizacji, absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • administrator szpitalnego systemu informatycznego
 • informatyk placówki opieki zdrowotnej
 • projektant i twórca oprogramowania,
 • specjalista do testowania i wdrażania oprogramowania
 • projektant lub konsultant sieci komputerowych,
 • specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • projektant i administrator komputerowych systemów automatyki i robotyki,
 • projektant i twórca interfejsów graficznych i aplikacji multimedialnych,
 • administrator sieci komputerowej,
 • grafik komputerowy,
 • specjalista od komputerowej obróbki obrazu.

REKRUTACJA ON-LINE


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED