Specjalności

Inżynieria oprogramowania

Program studiów o tej specjalności obejmuje analizę i projektowanie systemów informatycznych przy użyciu metodyk obiektowych (UML) i obiektowych narzędzi CASE,  zagadnienia związane cyklem tworzenia i eksploatacji oprogramowania (strategia, analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, utrzymanie, modyfikacja). Dotyczy to rozwiązań opartych o najnowsze technologie również dla aplikacji internetowych.
Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu analizy, projektowania i administrowania systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania, metod projektowania baz danych, metod zapewniających jakość oprogramowania oraz integracji z Internetem.

Specjaliści o tym profilu poszukiwani są przez firmy (m. in. komputerowe - w tym zagraniczne) realizujące pełnoskalowe projekty informatyczne dla instytucji zarówno komercyjnych jak rządowych.

Inżynieria systemów informatycznych

Specjalność ta ma charakter interdyscyplinarny, kształceni inżynierowie wyposażeni będą w umiejętności całościowego spojrzenia na zagadnienia systemów informatycznych.

Dzięki temu inżynier  będzie posiadać ugruntowaną wiedzę o systemach informatycznych i ich zastosowaniu. Nauczy się projektować i wdrażać systemy, spełniające  ustalone wymagania z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa. Pozna rożne klasy systemów i nabędzie umiejętności posługiwania się narzędziami informatyki, w tym pisania programów, projektowania baz danych i aktywnego korzystania z zasobów Internetu.

Absolwent pozna podstawy zarządzania systemowego, które może wykorzystywać do opracowywania heterogenicznych projektów z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Specjaliści o takim profilu poszukiwani są przez firmy realizujące projekty informatyczne oraz wszelkie projekty związane z informatyką.

Inżynieria baz danych

Specjalność Inżynieria baz danych umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związanych z nimi kompetencji inżynierskich.

W szczególności absolwent posiada znajomość problematyki projektowania i implementowania systemów baz danych a także potrafi modelować dane z użyciem modeli ERD, zna on również funkcjonowanie baz danych oraz język PL/SQL (procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze struktury, instrukcje). Posiada informacje na temat systemów i typów baz danych w tym systemów o charakterze rozproszonym,  zagadnienia związane z kryptografią.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w firmach zajmujących się utrzymaniem systemów IT, programista baz danych, analityk oraz projektant, kompetencje i umiejętności te są poszukiwane na rynku pracy zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach, zarówno komercyjnych jak i państwowych.

Inżynieria sieci komputerowych

W ramach powyższej specjalności studenci nabywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu systemów i sieci komputerowych, które dotyczą zaawansowanych zagadnień projektowania i eksploatacji rozległych i lokalnych sieci komputerowych. Dotyczy to również administracji systemami klasy Windows serwer oraz UNIX (Linux). Sam element projektowania i budowy złożonych systemów informatycznych jest podstawowym zagadnieniem dla tej specjalności.

Z zakresu transmisji danych kluczowym są zagadnienia bezpieczeństwa sieciowego zarówno w małej jak i dużej skali w tym związanego z aspektami sprzętowymi jak i oprogramowania. Istotnym uzupełnieniem jest wiedza z zakresu projektowania aplikacji w tym baz danych dedykowanych do pracy w środowisku sieci internet (WWW).

Absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach zajmujących się dystrybucją sprzętu i oprogramowania sieciowego, w firmach będących integratorami rozwiązań sieciowych, w tym systemów okablowania strukturalnego.

Inżynieria multimediów

Zadaniem tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy z różnymi rodzajami mediów, prezentacja obszarów ich zastosowań oraz dostarczenie studentom wiadomości pozwalających na praktyczne integrowanie obrazu, dźwięku i tekstu przy tworzeniu dowolnie złożonych publikacji, a także dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej stanowiącej bazę do samodzielnego rozwoju w tym kierunku. Centralnym obszarem studiów na tej specjalności jest grafika komputerowa – bitmapowa, wektorowa tak statyczna jak i dynamiczna.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako grafik-informatyk w firmach zajmujących się prezentacją danych w tym tworzeniem aplikacji WWW. Kompetencje i umiejętności te są poszukiwane na rynku pracy zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach, zarówno komercyjnych jak i państwowych.

Inżynieria bezpieczeństwa systemów

Zadaniem tej specjalności jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą tematyką sieci i systemów teleinformatycznych oraz ich bezpieczeństwa, przekazanie wiedzy niezbędnej do ich projektowania, budowy i zarządzania. Absolwent posiada wiedzę w zakresie sieciowych systemów operacyjnych oraz tworzenia metodyki bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, a także szerokie umiejętności wdrożeń, budowy i eksploatacji takich systemów.

Zakres kształcenia obejmuje sieciowe systemy operacyjne, zarządzanie sieciami, sterowanie ruchem w sieci, techniki i technologie sieciowe. Absolwent tej specjalności zna modele i protokoły sieciowe, potrafi administrować dużymi sieciami oraz rozwiązywać zaistniałe w nich problemy. Ważnym elementem kształcenia są zagadnienia bezpieczeństwa w aspekcie teoretycznym i praktycznym, jak również związane z tym kwestie prawne. Absolwent potrafi zarówno zaplanować politykę bezpieczeństwa dla firmy jak też faktycznie ją realizować.

Zatrudnienie absolwenta możliwe jest właściwie w każdej większej firmie, gdyż dysponują one sieciami telematycznymi, co wymaga posiadania wśród pracowników odpowiednich specjalistów. Rosnąca wartość informacji dla firm i instytucji oraz wzrost znaczenia sieci (bez nich funkcjonowanie współczesnej gospodarki jest praktycznie niemożliwe) generuje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.

Automatyka i robotyka

Zadaniem tej specjalności jest wykształcenie absolwentów łączących w sobie umiejętności specjalisty z zakresu technik komputerowych oraz specjalisty z zakresu technik automatyzacji i robotyzacji.

Nabyte umiejętności dają absolwentowi szerokie możliwości zatrudnienia. Techniki automatyzacji obejmują bowiem przemysł chemiczny, włókienniczy, przetwórstwo, energetykę, medycynę (roboty medyczne), budownictwo (inteligentne budynki) oraz administrację (sterowanie ruchem i monitoring). Użytkownicy takich systemów potrzebują wysoko wykwalifikowanych i wszechstronnych specjalistów, przy czym zapotrzebowanie na nich będzie rosło w miarę wzrostu liczby zautomatyzowanych instalacji sterujących.

 
 
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony