WUMed | Administracja, bezpieczeństwo i gospodarka – wspólne płaszczyzny badawcze
27 maja 2019
Wydarzenia

W dniach 26-27 maja 2019 r. w Prywatnej wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. „Administracja, bezpieczeństwo i gospodarka – wspólne płaszczyzny badawcze”. Udział w niej wzięli krajowi i zagraniczni przedstawiciele nauki oraz praktycy.

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń związanych z przestrzenią bezpieczeństwa, za którą odpowiada administracja publiczna, a także dotyczących możliwości współpracy w ramach trzech sektorów, jakimi są: administracja, bezpieczeństwo oraz gospodarka. Problematyka współdziałania oraz poszukiwania optymalnego modelu w tym zakresie jest ciągle aktualna, a szczególnie współcześnie, w dobie narastających zagrożeń, w tym również tych o charakterze militarnym. Eskalacja konfliktów i rozprzestrzenianie się terroryzmu zmuszają nie tylko do refleksji, ale też do podejmowania zdecydowanych działań, w tym legislacyjnych. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, ekonomiczna oraz prawna, a także dynamika zagrożeń i coraz częściej trudno identyfikowalne ich źródła, powodują, że dyskusja na ten temat jest potrzebna, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktywność administracji publicznej w tej sferze. Na przestrzeń bezpieczeństwa należy również patrzeć poprzez pryzmat gospodarki, na co uwagę zwracali prelegenci, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie będzie ono miało wymiar komercyjny.
 

Komitet Naukowy Konferencji

 • Przewodniczący:
  dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Członkowie:
  - dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  - dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
  - płk dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Drabik, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  - prof. dr hab. Тамара Іванова, Національний Авіаційний Університет м. Київ 
  - prof. dr hab. dr h.c. Miroslav Kelemen, Technical University of Kosice
  - dr hab. prof. nadzw. Marek Klimek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  - prof. dr hab. Наталія Латигіна, Київський Національний Торговельно - Економічний Університет
  - dr hab. prof. nadzw. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  - dr hab. inż. prof. nadzw. Wojciech Pizło, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  - dr hab. Kamil Sikora, Uniwersytet Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie
  - dr hab. prof. nadzw. Paweł Sobczyk, Uniwersytet Opolski
  - dr hab. prof. nadzw. Piotr Szreniawski, Uniwersytet Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie
  - dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Tylec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  - prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Przewodniczący:
  dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk
 • Członkowie:
  - doc. dr Євсюкова Оксана
  - dr Jarosław Kostrubiec
  - dr inż. Anna Mazurkiewicz - Pizło
  - dr Edyta Tkaczyk
  - Maciej Koszarny
  - Paweł Koszarny

Program Konferencji

26 maja 2019 r.
10.00 Otwarcie Konferencji
10.15 - 11.45 Sesja I, moderator dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

Wpływ wybranych organizacji międzynarodowych (z uwzględnieniem roli administracji krajowych) na rozwój bezpieczeństwa globalnego
dr Jarosław Sozański
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym. Aspekty prawne
dr Edyta Tkaczyk
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Użycie Sił Zbrojnych RP w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
dr hab. Katarzyna Dunaj
Odpowiedzialność operatorów usług kluczowych za cyberbezpieczeństwo
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Obowiązki operatora pocztowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Prokop
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Siedlcach
Znaczenie metrologii w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa
Maciej Koszarny
Główny Urząd Miar
11.45 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 - 13.45 Sesja II, moderator dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Aspekty prawno - ekonomiczne
dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych kadry kierowniczej administracji publicznej
dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Czuryk
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Administracja wojskowa w systemie bezpieczeństwa narodowego Drugiej Rzeczypospolitej
dr Jarosław Kostrubiec
Uniwersytet Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie
Theory of consumption in the light of hypothesis J.S. Duesenberry
dr hab. inż. prof. nadzw. Wojciech Pizło
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Vineyards development – economic perspective
dr inż. Anna Mazurkiewicz - Pizło
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Disruptive financial innovations – challenges and threats
Paweł Koszarny
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
13.45 Dyskusja i podsumowanie I dnia Konferencji
 
27 maja 2019 r.
10.00 - 11.30 Sesja I, moderator dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
Національна безпека держави як складова міжнародної політики
prof. dr hab. Наталія Латигіна
Київський національний торговельно - економічний університет м. Київ
Сервісна діяльність органів публічної влади в Україні в контексті посилення національної безпеки
prof. dr hab. Тамара Іванова
Національний авіаційний університет м. Київ
Стратегічні механізми управління безпекою підприємництва
mgr Жук Вікторія
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського м. Київ
Концепція побудови сервісно - орієнтованої держави як запорука національної безпеки України
doc. dr Євсюкова Оксана
Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ

Стратегічна екологічна оцінка як інструмент національної екологічної політики
doc. dr Козаченко Тетяна
Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ

Формування психологічної готовності фахівців до діяльності в умовах транскордонних небезпек
doc. dr Миронець Сергій
Київський національний торговельно - економічний університет м. Київ
11.30 Dyskusja i podsumowanie Konferencjiinstytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED