WUMed | COMARCH Healthcare SA. partnerem Warszawskiej Uczelni Medycznej
02 września 2020
Aktualności

COMARCH Healthcare SA. i Warszawska Uczelnia Medyczna rozpoczynają współpracę naukową i edukacyjną. Studenci kierunku informatyka poznają najnowocześniejsze rozwiązania w obszarze telemedycyny. Umowę partnerską o współpracy podpisał Rektor WUMed i Zarząd COMARCH Hralthcare.

Wspólne działania obejmować będą kształcenie specjalistów informatyki, którzy w przyszłości będą pracować nad nowoczesnymi systemami zdalnych rozwiązań informatycznych systemów ochrony zdrowia. Elementem współpracy będą także, wspólne projekty badawcze oraz ubieganie się o środki na prowadzenie badań w obszarze sztucznej inteligencji AI.

- Cieszymy się, że nasza uczelnia rozpoczyna współpracę z najbardziej innowacyjną firmą w dziedzinie telemedycyny. Największymi beneficjentami tej współpracy będą studenci kierunku informatyka – mówi prof. Waldemar Dębski Rektor WUMed

- Telemedycyna to przyszłość! – dodaje prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed. Pandemia COVID -19 udowodniła jej znaczenie, m.in. możliwości zdalnego monitorowania zdrowia. Taka opieka nie zastąpi oczywiście bezpośredniej wizyty u lekarza, ale w niektórych przypadkach odsuwa konieczność pobytu w placówce ochrony zdrowia. Tę  "opiekę" zapewniają bowiem "urządzenia", które na bieżąco - choć zdalnie - monitorują ludzie, m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci. Chcemy, aby nasi studenci – przyszli  inżynierowie informatyki - byli kreatorami i częścią tej przyszłości.

Telemedycyna to także perspektywiczna gałąź gospodarki, która w Polsce i na świecie ma duże możliwości  rozwoju.

- Dla nas jest to wielka szansa zarówno dla rozwoju naukowego, jak i dla kształcenia studentów. Na studiach inżynierskich kierunku informatyka  mamy specjalność technologie informatyczne systemów ochrony zdrowia. Studenci będą dobrze przygotowani m.in. dzięki możliwości odbycia praktyk i staży w firmie COMARCH Healthcare SA. Także współpraca naukowa w zakresie rozwiązywania problemów z obszaru telemedycyny zapowiada się obiecująco. – zapewnia prof. Joanna Jasińska

Zakres współpracy

Podpisane porozumienie partnerskie o współpracy przewiduje prowadzenia wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych oraz realizację projektów związanych z opracowywaniem innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. Zakłada też wspólny udział w programach badawczych MNiSW, Unii Europejskiej oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych. Zaplanowano również przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji studentów WUMed.
 

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED