WUMed | Nowa rzeczywistość nie zwalnia nas z obowiązku nauczania
23 października 2020
Aktualności
Rozmowa z prof. Joanną Jasińską, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Pani Profesor, już blisko 3 tyg. trwa nowy rok akademicki. Zajęcia znacznie różnią się od tych rok temu.

Uczelnia rozpoczęła rok akademicki 2020/2021 w warunkach szczególnych. Nie zrezygnowaliśmy jednak z uroczystej inauguracji. Była inna niż zwykle bo pandemia zmusiła nas do wielu wyrzeczeń. Mimo trudnych ostatnich 7 miesięcy podkreślić należy, że WUMed wyszła z lockdownu obronną ręką. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości – pracy zdalnej. Zajęcia dydaktyczne w tej chwili odbywają się głównie w tej formule. Oznacza to, że wykłady prowadzimy na uczelnianej platformie zdalnego nauczania MOODLE oraz w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams. Natomiast, zajęcia praktyczne czyli ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria czy seminaria dyplomowe wymagające użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, których nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, będą prowadzone stacjonarnie z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa osób uczestniczących. Robimy wszystko, aby  kształcenie było realizowane jak najlepiej i nie odbiegało od tego, co mogliśmy zaprezentować w formie bezpośredniej przed pandemią.

Zajęcia praktyczne, związane z nauką zawodu medycznego będą prowadzone stacjonarnie. Jak uczelnia jest do tego przygotowana? Czy jest bezpiecznie?

Uczelnia, studenci, wykładowcy i pracownicy są bezpieczni.  Pracujemy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceniami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Na bieżąco śledzimy aktualną sytuację epidemiologiczną regionu, związane z nią obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, obowiązujący stan prawny w czasie epidemii - biorąc pod uwagę specyfikę studiów w uczelni i charakter prowadzonych zajęć.

Kluczową kwestią jest to, aby wszyscy pamiętali, że "chroniąc siebie, chronimy także innych".

Bardzo restrykcyjnie podchodzimy do przestrzegania zasad epidemicznych. Osoby, które nie będą ich respektować, nie wejdą na zajęcia na terenie uczelni. Zmniejszyliśmy liczebności grup ćwiczeniowych a plan zajęć, które odbywają się w siedzibie uczelni jest tak przygotowany, by w jednym miejscu nie gromadziło się wiele osób. Na terenie kampusu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, zasada dystansu oraz dezynfekcji rąk. Wszystkie pomieszczenia – sale ćwiczeniowe, laboratoria, pracownie są dezynfekowane i wietrzone. Na drzwiach wejściowych do pomieszczeń umieściliśmy informację w języku polskim oraz angielskim o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób, które mogą przebywać w danej sali. Przed wejściem lub zaraz za drzwiami wejściowymi do pomieszczeń, udostępniamy płyn do dezynfekcji. Sale dydaktyczne przearanżowano tak, aby zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami siedzącymi. W sali przebywać mogą wyłącznie osoby zapisane na zajęcia. Po wyjściu każdej grupy, w salach dezynfekowane są blaty, siedziska, klamki itp.

Czy jesteście Państwo przygotowani na przypadki konieczności nagłej izolacji?

Tak. Mamy wyznaczone oddzielne pomieszczenia tzw. izolatoria, w których osoby ze stwierdzonymi objawami chorobowymi sugerującymi zakażenie SARS-CoV-2, będą mogły poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego. Pomieszczenia są wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Nie dopuszczamy, aby na terenie uczelni przebywały osoby postronne. Prowadzimy szczegółowe rejestry osób przebywających w WUMed.

Zależy nam aby do niezbędnego minimum ograniczyć wszelkie kontakty zarówno pomiędzy pracownikami uczelni, jak i studentami. Większość spraw studenckich czyli tych w dziekanacie uczelni można załatwić drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty wewnętrznej. Bezpośredni kontakt z dziekanatem  jest zalecany po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania. Staramy się pomagać naszym studentom i wspierać ich. Jesteśmy im wdzięczni, że są zdyscyplinowani i nie narzekają na ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiczną.

A co z praktykami w placówkach ochrony zdrowia? Czy odbędą się?

Program studiów w WUMed jest oparty w znacznym stopniu o zajęcia praktyczne, kontaktowe. Dopóki to jest możliwe nie rezygnujemy z tych praktyk, ponieważ nie ma nauk o zdrowiu i medycyny bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Organizacja zajęć klinicznych i zajęć praktycznych w placówkach ochrony zdrowia na kierunkach medycznych jest realizowana zgodnie z opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaleceniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach. Dotyczą one zasad, których wdrożenie ograniczy ryzyko zakażenia koronawirusem podczas prowadzenia zajęć. Nasi studenci przed rozpoczęciem zajęć klinicznych mają wykonywany obowiązkowo test na obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. Jeśli wynik testu jest negatywny student może rozpocząć zajęcia. Ponadto, wśród wymogów, jakie muszą być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów,  i pacjentów jest możliwość uczestnictwa w zajęciach tylko osób zdrowych.

W tej sytuacji także jeszcze większego znaczenia nabierają uczelniane pracownie umiejętności praktycznych i pracownie ćwiczeniowe oraz laboratoria, które umożliwiają nabywanie umiejętności praktycznych w bardziej bezpieczny sposób. Istniejące pracownie w naszej uczelni są rozbudowywane. Tworzymy również nowe. To nasz priorytet na najbliższy rok.

Pani Profesor, czy nauczanie w warunkach pandemii jest efektywne?

Musi być. Nie przestaniemy kształcić medyków. Wszyscy wiemy jak bardzo są i będą potrzebni. Dostosowujemy się do rzeczywistości, którą kreuje pandemia. Mam głęboką nadzieję, że z pomocą specjalistów ze świata medycyny uda się już niebawem pokonać Covid-19 i nasze życie na wszystkich płaszczyznach wróci do normy, a my wrócimy do naszych zajęć stacjonarnych, obowiązków i pasji z jeszcze większą energią i optymizmem.

Dzisiaj duża część zajęć musi się odbywać w formie zdalnej. W postaci, która nie bardzo pasuje do placówki o profilu praktycznym. Mamy także świadomość, że uczelnia to nie tylko wiedza, ale również umiejętność tworzenia wspólnoty, zespołu i nabywania umiejętności komunikacji i współpracy w zespole – szczególnie ta umiejętność niezbędna jest w zawodzie medycznym. Nie poddajemy się jednak i wraz z instytucjami partnerskimi dokładamy wszelkich starań aby kształcenie w warunkach pandemii nie straciło na jakości i efektywności.

Czy WUMed jako uczelnia medyczna planuje specjalne zajęcia/ panele na temat pracy medyków w trakcie pandemii? Ich misji, obowiązków ale i praw?

W uczelni odbyły się szkolenia dla studentów i wykładowców związane z zagrożeniem, spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Głównym celem spotkań było przekazanie najnowszej wiedzy w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia w obliczu pandemii, opartych na wytycznych WHO, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz najnowszych doniesień medycznych.

Ponadto, na stronie internetowej https://wumed.edu.pl/oraz Facebooku na bieżąco zamieszczamy materiały edukacyjne o chorobie jaką wywołuje wirus, jej oddziaływaniu i w jaki sposób rozwiązania medyczne oraz sanitarno – epidemiczne, mogą pomóc w walce z epidemią. Informacje i porady odzwierciedlają aktualną wiedzę i najlepsze praktyki, i są aktualizowane  w miarę, jak  wiedza o chorobie się poszerza. Staramy się wskazywać i uczyć naszych studentów, jak działać profesjonalnie, jak realizować procedury, jakie stosować środki ochrony. Mamy bardzo doświadczoną kadrę dydaktyczną złożoną z lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów i ratowników medycznych. Na zajęciach ze studentami to oni mówią o dylematach etycznych i obowiązkach medyka. Staramy się obok wiedzy merytorycznej  udzielać wsparcia psychologicznego np. poprzez konsultacje z ekspertami medycznymi również spoza uczelni.  Już na etapie studiowania warto przekazać przyszłym medykom, że pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, lekarz to zawody wysokiego ryzyka moralnego, które materializuje się choćby w czasie pandemii. Osoba wykonująca zawód medyczny musi dziś działać w sposób nieoptymalny, często przy ograniczonej wiedzy i środkach. Może w takiej sytuacji pojawić się napięcie między pomaganiem - a obowiązkami wobec siebie i rodziny. Ponadto, praca w stresie, wycieńczenie fizyczne, asystowanie ludziom w ciężkiej chorobie, to bardzo trudne sytuacje zawodowe.

W planie mamy również seminaria  na temat odpowiedzialności zawodowej i ochrony prawnej wykonując zawód medyczny. Seminaria będą poświęcone sytuacji prawnej osób wykonujących zawody medyczne w przypadku wystąpienia wobec nich zarzutów z art. 155 k.k. (nieumyślne spowodowanie śmierci) lub 160 k.k. (narażenie na niebezpieczeństwo).


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED