Od prawie 20 lat pracuje w naszej uczelni na kierunku informatyka. Ukończył studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (mgr inż. cybernetyki w zakresie organizacji i projektowania systemów informatycznych) i z tą uczelnią związana jest jego dalsza kariera zawodowa. Doktoryzował się na Wydziale Elektroniki uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych. Na postawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Modele i metody efektywnej gospodarki zasobami w lokalnych systemach komputerowych” uzyskał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

Specjalnością naukową dr hab. inż. Tadeusza Nowickiego są systemy informatyczne. Jest niekwestionowanym autorytetem m.in. w zakresie probabilistycznych modeli i metod badania efektywności systemów komputerowych, symulacji komputerowych, informatycznych systemów wspomagania decyzji, badania niezawodności i eksploatacji systemów technicznych.

Jest autorem wydanych przez WAT monografii, m.in.: „Teorie niezawodności. Zbiór zadań”, „Metodologia projektowania systemów informatycznych. Metody matematyczne w informatyce”, „Modelowanie matematyczne. Symulacyjny język programowania”. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych. Wypromował 12 doktorów informatyki.

Dr hab. inż. T. Nowicki kierował wieloma pracami badawczymi zlecanych Wojskowej Akademii Technicznej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ma także znaczne doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. W WAT pracował m.in., jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny, pełniąc przy tym funkcje: zastępcy szefa katedry, dyrektora instytutu, kierownika zakładu, a także prodziekana ds. naukowo-dydaktycznych. Dodatkowo przez 3 lata był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Od wielu lat jest wykładowcą w naszej uczelni, zwłaszcza w zakresie symulacji komputerowych. Jest wysoko oceniany przez studentów, którzy uważają go za bardzo dobrego dydaktyka. W naszym wydawnictwie wydał wraz ze współpracownikami pionierskie wówczas dwa podręczniki: „Gra symulacyjna wspomagająca podejmowanie decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie” (podręcznik dla studenta i podręcznik dla prowadzącego grę administratora).


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED