W naszej uczelni od początku roku akademickiego 2017/18 jest kierownikiem kierunku administracja. Ukończył studia magisterskie na kierunku administracja na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia magisterskie prawnicze, doktoryzował się w zakresie nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rozprawa doktorska na temat – Samorząd gminny a państwo). Jest dr habilitowanym w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie (Akademia Obrony Narodowej). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Dr hab. Mirosław Karpiuk prowadzi szereg badań naukowych, których efektem jest 12 wydanych liczących się w świcie prawniczym monografii, w tym m.in. opublikowane w ciągu ostatnich 4 lat: „Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego”, „Instytucja wywłaszczenia nieruchomości”, „Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia” (współautor), „Informacja i informatyzacja w administracji publicznej” (współautor).

Jest także autorem 41 rozdziałów w monografiach innych autorów dotyczących  m.in. zagadnień e-administracji, samorządowej administracji zespolonej na szczeblu powiatu, samorządu terytorialnego w państwach Unii Europejskiej, zadań obrony cywilnej, zasad ochrony danych osobowych i ok. 30 artykułów dotyczących ochrony konsumentów, działań samorządu lokalnego w czasie klęsk żywiołowych, funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego.

Dr hab. Mirosław Karpiuk ma także doświadczenia praktyczne, współpracuje z kancelariami adwokackimi i radców prawnych. W bieżącym roku pod jego kierunkiem zorganizowano  w naszej uczelni 2 konferencje naukowe, unowocześniane są programy kształcenia, w związku ze zmianą profilu kierunku administracja z ogólno akademickiego na praktyczny.

Studenci wysoko oceniają sposób prowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED