Rozmawiali z nami
​Uczelnia z tradycją, studia z przyszłością

Rozmowa z dr. Waldemarem Dębskim, rektorem Warszawskiej Uczelni Medycznej.

 

Rektor WUMed, prof. dr Waldemar Dębski. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk humanistycznych, psycholog. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim i w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2002-2010 związany z Prywatną Wyższą Szkołą Businessu i Administracji w której pełnił funkcję wykładowcy i dyrektora Instytutu Administracji Państwowej a następnie prorektora ds. rozwoju a także prezesa zarządu Fundacji Polska Wiek XXI. W latach 2010-2018 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Mazowieckiej  a następnie Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Panie rektorze, po 8 latach przerwy wrócił Pan do uczelni i objął zaszczytną funkcję rektora z rąk samego założyciela PWSBiA. Przez 2 lata Pańskiej pracy bardzo wiele się zmieniło.

To były bardzo intensywne lata. Jesteśmy wciąż na początku tej nowej drogi - drogi rozwoju uczelni medycznej. Celem strategicznym uczelni jest utworzenie na ulicy Bobrowieckiej silnego, liczącego się w kraju akademickiego ośrodka medycznego. Ukoronowaniem naszych wysiłków – choć to bardzo ambitne zadanie – powinno być w przyszłości powołanie kierunku lekarskiego. Wierzymy, że przy bardzo dużej pomocy jaką uczelnia otrzymuje od Fundacji Nowe Horyzonty, przy zaangażowaniu coraz liczniejszej grupy zaprzyjaźnionych z nami instytucji – plany te będą zrealizowane.

Dzięki wyjątkowo intensywnej pracy prowadzonej przez władze uczelni, a w szczególności przez prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Panią prof. dr hab. Joannę Jasińską uzyskaliśmy pozwolenie na prowadzenie przez naszą uczelnię nowych kierunków studiów: pielęgniarstwo - studia I i II stopnia – licencjackie i magisterskie, i fizjoterapia - jednolite studia magisterskie. Dzięki zgodzie na studia II stopnia - magisterskie na kierunkach kosmetologia i dietetyka, absolwenci studiów I stopnia na tych dwóch kierunkach będą mogli kontynuować naukę w naszej uczelni. Prowadzimy także studia I stopnia -licencjackie i inżynierskie na kierunku Informatyka i Administracja, przygotowując studentów głównie do pracy w jednostkach ochrony zdrowia. Od przyszłego roku akademickiego uruchomimy nową „podpowiedzianą” przez pandemię COVID-19 specjalizację na kierunku Administracja, Administracja w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia.

Atutem uczelni przy Bobrowieckiej 9 pozostaje jej kampus - funkcjonalna i pojemna własna infrastruktura.

Dzięki niej możemy zapewnić studentom kierunków medycznych profesjonalną bazę dydaktyczną – pracownie i laboratoria do ćwiczeń, zajęć praktycznych często przewyższające wyposażeniem pracownie w  innych uczelniach,  w tym w  niepublicznych. Wszystko w jednym miejscu. Już przed wysłaniem wniosków w sprawie nowych kierunków studiów uczelnia i fundacja podjęły znaczny wysiłek finansowy by stworzyć przyszłym studentom dobre warunki kształcenia, zwłaszcza w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Studentom kierunku pielęgniarstwo umożliwiamy m.in. ćwiczenia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, w pracowniach badań fizykalnych i podstaw ratownictwa medycznego. Także studenci fizjoterapii, otrzymali możliwość uczelnia się w pracowniach umiejętności praktycznych – gabinecie kinezyterapii wyposażonym w sprzęt rehabilitacyjny, gimnastyczny oraz odnowy biologicznej, pracowni fizjoterapii, tj. zespole sześciu sal zabiegowych z profesjonalnym, nowoczesnym sprzętem. Do dyspozycji studentów oddaliśmy także profesjonalnie wyposażone gabinety do praktycznych zajęć na kierunku kosmetologia i dietetyka.

Nauka zawodów medycznych nie może jednak obyć się bez praktyki w jednostkach ochrony zdrowia. W 2019 i 2020 roku, uzupełniając proces dydaktyczny, podpisaliśmy umowy na prowadzenie ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych z ponad 20 szpitalami i placówkami medycznymi w Warszawie i okolicy. Stworzyliśmy solidne podstawy do funkcjonowania i rozwoju uczelni medycznej. Jak słuszne były nasze decyzje o przeprofilowaniu naszej uczelni świadczą najlepiej wydarzenia ostatnich miesięcy związane z pandemią. Wszyscy przekonaliśmy się jak w Polsce bardzo brakuje lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

No właśnie, szczególnie trudny okazał się 2020 r.

Zmiana nazwy uczelni i jej całkowite przeprofilowanie zbiegło się z wybuchem pandemii. Mimo, że rok 2020 był bardzo trudny dla wszystkich, my nie zaliczamy go do nieudanych. Będzie jednym z najbardziej znaczących w historii naszej uczelni. To oczywiście czas pandemii i zmiany formy nauczania ale dla nas to przede wszystkim zmiana nazwy, na którą pracowaliśmy od sześciu lat.  Dzięki intensywnej pracy wszystkich, a w szczególności pionu dydaktycznego kierowanego przez prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Panią prof. dr hab. Joannę Jasińską, uczelnia ma w tej chwili 6 kierunków studiów, -w tym 4 stricte medyczne,  Instytut kształcenia podyplomowego, kolejne znaczące kooperatywy m.in. z liderem na rynku usług informatycznych firmą COMARCH HEALTHCARE. Mimo narastających trudności od marca 2020 r., nie zrezygnowaliśmy i nadal nie rezygnujemy z planów rozwoju.  Dostosowujemy je do realiów pandemii.

Panie rektorze, niejednokrotnie podkreśla Pan rolę swoich współpracowników.

Podkreślam, bo uważam za bardzo istotną rolę osób, z którymi mam szczęście pracować. Towarzyszy mi zespół współpracowników, bez których tego progres nie byłby możliwy. Nie bez znaczenia jest fakt, że część z nich to pracownicy uczelni, którzy są w niej od początku istnienia. Ich doświadczenie i znajomość realiów są nie do przecenienia. Tych osób jest wiele, ale chciałbym szczególnie podkreślić tu rolę pana Tadeusza Morawskiego, który opowiadał na kartach tego albumu o historii uczelni. Obecnie jest moim doradcą a jego doświadczenie i obecna praca ma niebagatelne znaczenie dla naszych kolejnych działań. Nie mogę nie wspomnieć także o pani Marcie Grzelczak, obecnie Prezes Zarządu Fundacji Nowe Horyzonty czy p. Beacie Palewskiej, kierowniczce dziekanatu - serca naszej uczelni. Osobą, bez której nie byłoby WUMed w obecnym kształcie jest p. dr hab. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju. Pani prof. Jasińska jest duchem sprawczym kolejnych etapów rozwoju uczelni, wielu inicjatyw, kooperatyw i aktywności WUMedu. Dzięki inicjatywie prorektor Jasińskiej podpisaliśmy w 2019 i 2020 roku umowy na prowadzenie ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych z ponad dwudziestoma szpitalami i placówkami medycznymi w Warszawie i okolicy. W 2019 roku powstał w uczelni kierowany przez prorektor J. Jasińską Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych realizujący kształcenie podyplomowe i specjalistyczne w zawodach medycznych, który cieszy się dużym zainteresowaniem pracowników służby zdrowia.

WRÓĆ DO GALERII
»
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony