ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
Rektora z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki, która uprawnia studentów do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, oraz w sprawie ustalenia dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

 Na podstawie art. 186 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami), §16 Statutu PWSBIA w porozumieniu z Zarządem Rady Samorządu Studenckiego zarządzam zmiany w Szczegółowym regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSBIA obowiązującym od dnia 1 października 2015 roku. 

  1. Punkt 1 §15 otrzymuje brzmienie:

"Stypendium rektora dla najlepszych studentów wszystkich kierunków i rodzajów studiów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie mniejszą niż 4,10(średnią ocenoblicza się, uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów wpisane do indeksu w poprzednim roku akademickim) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i sportowym."

  1. Punkt 1 §11 otrzymuje brzmienie : 

"Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta (Załącznik Nr 1), który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a dochód netto na jednego członka jego rodziny ni przekracza 1051,70 zł miesięcznie."

  1. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 października 2018 roku.

 

           w porozumieniu z Zarządem                                     prof. dr Tadeusz Koźluk
           Rady Samorządu Studenckiego                                         R E K T O R

Jeśli masz pytania...

Referat Spraw Studenckich

Budynek A, I piętro, pok. ABL-12

Godziny pracy Referatu Spraw Studenckich:

  • poniedziałki - czwartki: 9:00 - 15:00
  • soboty - (pierwsza w miesiącu podczas zjazdów w siedzibie uczelni - sprawdź w kalendarium): 9:00 - 12:00

instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski Sp. z o. o.
ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED