Dr nauk biologicznych Ewa Ochwanowska prowadzi w naszej uczelni zajęcia dydaktyczne na kierunku dietetyka, m.in. towaroznawstwo żywności i dietetykę pediatryczną. W 2004 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Geograficzno – Biologicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie, specjalność – biologia, fizjologia. W 2009 roku ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy. Od 2002 roku pracuje jako adiunkt w Zakładzie Fizjologii Zwierząt w Instytucie Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jest autorką lub współautorką wielu artykułów eksperymentalnych, przeglądowych i rozdziałów w monografii publikowanych m.in. w Neuroendocrinology Letters, Alkoholizmie i Narkomanii, Animal Science Papers and Reports, Medycynie Weterynaryjnej, Przeglądzie Dermatologicznym, Przemyśle Spożywczym i Przemyśle Chemicznym:

  • Liofilizowane owoce jagodowe  - właściwości antyoksydacyjne – Przemysł Spożywczy;
  • Zagrożenia zdrowotne związane z zanieczyszczeniami wody pitnej.  Zalety  i wady doczyszczania – Przemysł Chemiczny;
  • Wpływ dymu tytoniowego na płodność mężczyzn – Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine;
  • Genetically modified foods in the opinion of the secondyear students of biology, biotechnology and tourism and recreation of the Jan Kochanowski University in Kielce – a preliminary study – Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych;
  • Uzależnienia pokarmowe. Zawodowe i społeczne problemy ochrony zdrowia, Wyd. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy;
  • Suplementy w terapii odchudzającej. Zdrowie w wymiarze edukacyjnym i społecznym. Wyd. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy;
  • Stres a choroby cywilizacyjne XXI wieku. Zawodowe i społeczne problemy ochrony zdrowia, Wyd. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

W latach 2006 – 2008 była wykonawcą badań naukowych (realizacji grantu Komitetu badań Naukowych) na temat: "Fizjologiczne korelaty limfopenii i neutrofili stresowej".

Dr Ewa Ochwanowska prezentowała wyniki swoich badań podczas 50 konferencji naukowych poświęconych głównie mechanizmom służącym utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych oraz czynnikom genetycznym i środowiskowym wpływającym na jakość zdrowia i życia konsumentów.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED